Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

EEA: narażenie na hałas środowiskowy powoduje 12 000 przedwczesnych zgonów w Europie

Jeden na pięcioro Europejczyków jest obecnie narażony na poziom hałasu uznawany za szkodliwy dla zdrowia – podaje Europejska Agencja Ochrony Środowiska. Przewiduje się, że w kolejnych latach poziom zanieczyszczenia hałasem będzie wzrastał.

   Powrót       27 marca 2020       Ryzyko środowiskowe   

Zanieczyszczenie hałasem to drugie, zaraz po zanieczyszczeniu powietrza, największe zagrożenie środowiskowe w Europie. Jak wynika z opublikowanego przez Europejska Agencję Ochrony Środowiska (EEA) raportu pt. Hałas w Europie – 2020 (ang. Noise in Europe – 2020(1)), obecnie szacuje się, że nawet 113 milionów Europejczyków doświadcza długoterminowego, utrzymującego się przez całą dobę hałasu na poziomie co najmniej 55 decybeli.

Przedstawiony przez EEA raport zawiera analizę trendów zanieczyszczenia hałasem na terenie państw członkowskich Unii Europejskich w latach 2012-2015 oraz jego wpływ na zdrowie.

Co słychać w Polsce?

- Ponadto 22 miliony osób narażone są na wysoki poziom hałasu kolejowego, 4 miliony – na wysoki poziom hałasu generowanego przez samoloty, a mniej niż milion – na hałas związany z działalnością przemysłu – czytamy w raporcie. Jak podaje EEA, w większości państw Europy ponad 50 proc. mieszkańców obszarów miejskich jest narażonych w ciągu dnia, wieczoru i nocy na hałas ruchu ulicznego na poziomie 55 dB albo więcej. Największy odsetek mieszkańców miast narażonych na zanieczyszczenie hałasem powyżej dopuszczalnego poziomu odnotowano na Cyprze (49.2 proc.) i w Szwajcarii (30.6 proc.). W Polsce około 11,6 proc. mieszkańców miast i 5,7 proc. mieszkańców obszarów wiejskich, narażonych jest na hałas drogowy przekraczający 55 dB.

- Hałas środowiskowy, a zwłaszcza hałas uliczny, jest poważnym problemem środowiskowym w Europie. Co najmniej 20 proc. ludności UE mieszka na obszarach, na których poziom hałasu jest szkodliwy dla zdrowia – podaje EEA.

Zgony, choroby serca, zaburzenia snu i rozdrażnienie

- Szacuje się, że długotrwałe narażenie na hałas środowiskowy powoduje 12 000 przedwczesnych zgonów i przyczynia się do 48 000 nowych przypadków choroby niedokrwiennej serca rocznie na terytorium Europy - czytamy w raporcie. Jak dodano, w wyniku nadmiernego hałasu nawet 22 miliony ludzi cierpi z powodu przewlekłego wysokiego rozdrażnienia, 6,5 miliona zmaga się z zaburzeniami snu, a blisko 12,5 tys. uczniów cierpi na zaburzenia uczenia się.

Zanieczyszczenie hałasem prócz wpływu na człowieka, stanowi także zagrożenie dla dzikich zwierząt – zarówno lądowych, jak i wodnych. - Hałas może zmniejszać szansę na sukces reprodukcyjny oraz zwiększać śmiertelność zwierząt i ich przemieszczanie się na cichsze obszary – czytamy. Szacuje się, że ze względu na postępującą wciąż urbanizację, około 19 proc. obszarów ochrony przyrody objętych w ramach sieci Natura 2000 znajdują się na obszarach, na których poziomy hałasu przekraczają dopuszczalne poziomy.

Elektromobilność zdoła wyciszyć hałas?

Jak podkreślają autorzy raportu, choć państwa członkowie UEpoczyniły pewne postępy w określaniu i zgłaszaniu większej liczby obszarów w Europie, które są dotknięte wysokim poziomem hałasu, to ogólne cele polityki dotyczącej hałasu w środowisku nie zostały osiągnięte”. - W szczególności nie osiągnięto celu na rok 2020, określonego w Siódmym Programie Działań na rzecz Środowiska, dotyczącego zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem i dążenia do wprowadzenia poziomu narażenia na hałas zalecanego przez WHO – czytamy. Jak wynika z raportu, do 2030 r. poziom zanieczyszczenia hałasem będzie stale wzrastał. Nawet gdyby miasta osiągnęły 50 proc. elektryfikację floty, liczba osób narażonych na hałas ruchu drogowego na obszarach miejskich nadal wzrośnie do 2030 r. – wynika z raportu.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Pełna treść raportu dostępna tutaj:
https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prawie 283 tys. mieszkańców dużych miast narażonych jest na nadmierny hałas. Badanie GUS-u (06 czerwca 2024)Budowanie portów i stawianie wiatraków na morzu – Budimex jest gotowy (06 czerwca 2024)Ułatwienia dla OZE priorytetem dla KE. Zalecenia dla państw członkowskich (24 maja 2024)Zmiany dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (07 maja 2024)Marcin Nowak Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (06 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony