Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Raport ONZ: Tylko globalna interwencja pozwoli uniknąć katastrofy

Do 2050 r. populacja ludzkości wzrośnie do nawet 10 mld, odnotujemy wzrost zapotrzebowania na energię o 30 proc. Jak wynika z raportu ONZ, tylko globalna interwencja pozwoli uniknąć katastrofy.

   Powrót       20 marca 2019       Zrównoważony rozwój   

Podczas zeszłotygodniowej 4. Sesji Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych w Nairobi przedstawiono raport stanowiący kompleksową ocenę stanu środowiska naturalnego. Szósta edycja Global Environment Outlook(1) zatytułowana „Zdrowa planeta, zdrowi ludzie” nie napawa optymizmem – jej autorzy alarmują, że postępująca degradacja środowiska już wkrótce może zagrozić fundamentalnym podstawom naszego istnienia.

Nawet 13,2 mld osób na świecie i miliony przedwczesnych zgonów

Jako główne zagrożenia wymienione zostały zanieczyszczenia powietrza, zmiany klimatyczne, zanik bioróżnorodności, degradacja gleby, presja na ekosystemy lądowe i morskie, urbanizacja czy marnotrawstwo żywności i zasobów naturalnych. Autorzy opracowania alarmują, że do 2050 r. z powodu złej jakości powietrza dojść może do milionów przedwczesnych zgonów (szczególnie w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce). Ostrzegają także, że obecność zanieczyszczeń w systemach słodkowodnych doprowadzi do tego, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stanie się główną przyczyną śmierci do 2050 r.

W raporcie zwrócono uwagę na postępujący wzrost ludności(2) oraz związane z tym zwiększone zapotrzebowanie na energię, żywność, dostęp do wody, a także na ograniczone możliwości produkcyjne planety. Jak wskazano, choć prawie miliard ludzi nadal nie ma swobodnego dostępu do elektryczności, od 1990 r. globalne zużycie energii wzrosło ponad dwukrotnie. Z jednej strony widoczny jest wzrostu udziału energii odnawialnej w światowym miksie energetycznym, z drugiej jednak przewiduje się, że do 2040 r. globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie o nawet 30 proc. - Odpowiada to dodaniu kolejnych Chin i Indii do dzisiejszego zapotrzebowania na energię – napisano.

O krok od globalnej katastrofy

Jak ostrzegają eksperci ONZ, „zapewnienie godnego życia i dobrobytu prawie 10 miliardom ludzi do 2050 r., bez narażania na szwank limitów ekologicznych naszej planety, będzie jednym z najtrudniejszych wyzwań i obowiązków, przed jakimi ludzkość kiedykolwiek stanęła”. Autorzy raportu, podobnie jak specjaliści Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) alarmują, że znajdujemy się o krok od globalnej katastrofy. Jak jednak przekonuje Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, „to nie są tylko złe wieści”.

- Wiele wskaźników uwidacznia postęp w kluczowych kwestiach, jak ubóstwo, dostęp do czystej wody, urządzeń sanitarnych i czystej energii – czytamy w opracowaniu. - Mamy niezbędne wytyczne i naukę, która je stanowi. Jedynym brakującym składnikiem sukcesu jest nasze wspólne postanowienie – dodano.

Przyczyn jest wiele, rozwiązanie tylko jedno

Zwrócono uwagę na to, że obecne problemy środowiskowe są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Jak zauważono, interwencje polityczne, które dotyczą całych systemów - takich jak energia, rolnictwo, żywność i odpady - zamiast indywidualnych problemów, takich jak np. zanieczyszczenie wód podziemnych, mogą być znacznie bardziej skuteczne. Jak napisano, wspólne działania mające na celu ochronę klimatu i powietrza przynieść mogą większe korzyści. - Działania łagodzące zmiany klimatu w celu osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego kosztowałyby około 22 bln USD, ale połączone korzyści zdrowotne wynikające ze zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza mogłyby wynieść dodatkowe 54 bln USD – czytamy w komunikacie prasowym programu ONZ ds. środowiska.

Recepta na sukces ma 745 stron

Jak uważa Joyce Msuya, p.o. dyrektora wykonawczego programu ONZ ds. środowiska, 745 stronicowy dokument „jest zatem mapą drogową do osiągnięcia Agendy Narodów Zjednoczonych 2030, w której głód i ubóstwo skazane jest na porażkę, a gdzie bioróżnorodność, oceany, ziemia i słodka woda są chronione”.

- Jasne jest, że osiągnięcie tego wymaga transformacji ludzkiego stylu życia i działalności produkcyjnej: naszego przemysłu, rolnictwa, budynków, transportu i systemów energetycznych, które je zasilają. Oznacza to, że odnawialne źródła energii muszą być nową normą, podobnie jak energooszczędne, zielone budynki i niskoemisyjny transport – dodała.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Pełen raport wraz z podsumowaniem (w języku angielskim) można pobrać ze strony:
https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6
2/ Obecnie na świecie jest około 7,8 mld ludzi. Zgodnie z szacunkami ONZ do 2050 r. liczba ta, w zależności od tempa wzrostu współczynnika dzietności, może wzrosnąć do 13,2 mld do końca tego wieku lub osiągnąć 9,4 – 10 mld w połowie wieku i utrzymać się na tym poziomie do 2100 r.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

„100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku”. Spotkanie dot. Misji (14 czerwca 2024)Wzrost mocy fotowoltaiki o 4,6 GW, spadek wartości inwestycji o 17%. IEO z podsumowaniem rynku (13 czerwca 2024)Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Konwent Marszałków Województw RP za powołaniem specjalnych grup śledczych ds. nielegalnych składowisk (13 czerwca 2024)Nowe propozycje dotyczące norm jakości węgla. MKiŚ szuka kompromisu (12 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony