Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Rewizja dyrektywy EPBD. Przedsiębiorstwa z branży budowlanej apelują o ambitne cele w zakresie renowacji

Wkrótce komisja ITRE w PE pochyli się nad propozycją rewizji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków. Przed dyskusją w PE głos zabierają przedstawiciele branży budowlanej, którzy apelują o ambitne cele w zakresie renowacji budynków.

   Powrót       07 lutego 2023       Energia   

W Parlamencie Europejskim toczą się obecnie dyskusje dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (ang. Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Swoje stanowisko w tej sprawie uzgodniła już m.in. Rada UE, porozumienie osiągnęły ponadto największe partie polityczne znajdujące się w PE. Wkrótce w tej kwestii zapaść mają kolejne decyzje – dyskusja na ten temat odbyć ma się na 9 lutego br. podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań naukowych i Energii (ITRE), następnie decyzje mają zostać poddane głosowaniu w PE.

Przypominamy, przegląd dyrektywy EPBD stanowi element pakietu Fit For 55, którego celem jest dostosowanie unijnego prawodawstwa do nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 r.).

W centrum propozycji zmian dyrektywy EPBD znajdują się tzw. minimalne standardy charakterystyki energetycznej (ang. Minimum Energy Performance Standards, MEPS), które nakładają obowiązek renowacji budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej w Europie. Zgodnie z założeniem Komisji Europejskiej, wszystkie budynki będące własnością instytucji publicznych do stycznia 2027 r. powinny osiągnąć co najmniej klasę „F”, a do stycznia 2030 r. klasę „E”.

Ambicje w tym zakresie zostały znacznie zmniejszone w stanowisku Rady UE. Jak jednak donosi portal Euractiv – największe partie polityczne w PE (EPP, S&D, Renew Europe, Greens/EFA oraz The Left) wypracowały kompromisowe stanowisko, które „jest bardziej ambitne niż pierwotna propozycja Komisji”. Europarlamentarzyści zgodzili się jednak na kilka ustępstw względem propozycji KE.

Apel o ambitne podejście do renowacji budynków

Chwilę przed dyskusją na temat przepisów w PE swój głos zabiera branża budowlana. Prezesi 12 przedsiębiorstw produkujących materiały i technologie budowlane, które prowadzą swoją działalność w Polsce, apelują o wsparcie nowych ambitnych polityk dotyczących renowacji budynków, o których mowa w dyrektywie EPBD. Podobne apele zostały opublikowane w kilku państwach Unii Europejskiej, w tym m.in. Chorwacji czy Bułgarii.

Przedstawiciele branży budowlanej wskazują, że 40% importowanych paliw w Europie - głównie gazu, w tym pochodzącego z Rosji – służy do zapewnienia energii cieplnej, a podejmowane obecnie działania zmierzające do minimalizacji skutków kryzysu energetycznego zapewniają jedynie krótkofalowe efekty.

- Dziś europejscy przywódcy postrzegają przyszłość w krótkiej perspektywie czasowej: od początku kryzysu energetycznego we wrześniu 2021 r. w całej Europie przeznaczono prawie 700 mld euro na złagodzenie kosztów społecznych związanych z rosnącymi cenami energii. Jeśli jednak decydenci postawią na działania prowadzące do efektów długofalowych, będziemy mogli uwolnić się od ciężaru kryzysu i związanych z nim kosztów energii na przyszłe zimy, tworząc przy okazji tysiące miejsc pracy - 18 000 na każdy miliard zainwestowany w efektywność energetyczną - wydobywając przy tym miliony ludzi z ubóstwa energetycznego – czytamy w liście przedstawicieli branży budowlanej.

Jak dodano, w Polsce dotąd przeznaczono ponad 12 mld euro na zminimalizowanie skutków rosnących cen energii, przy czym budżet na modernizację budynków wyniósł do tej pory niewiele ponad 1 mld euro (przy zaciągniętych zobowiązaniach na około 2 mld euro), a na wsparcie remontów domów jednorodzinnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy przewidziano jedynie 3,2 mld euro. Sygnatariusze listu podkreślają przy tym, że zaproponowane przez KE ustanowienie norm energetycznych dla najbardziej energochłonnych europejskich budynków „to potencjał do zainicjowania przekształceń na szeroką skalę”. - Jak wynika z badań, modernizacja najbardziej energochłonnych budynków - klasy F i G – sprowadzająca je do klasy B lub C, mogłaby zmniejszyć ich końcowe zużycie energii o 90%. Natomiast sprowadzenie ich do klasy E zmniejszyłoby zużycie gazu i oleju opałowego w budynkach o około 31%. Należy nadmienić, że w Polsce ciągle jeszcze system klas energetycznych (A-G) dla budynków nie istnieje – czytamy.

Czytaj też: Modernizacja budynków w Polsce to ogromne wyzwanie, ale także wielka szansa…

Branża podkreśla przy tym, że choć już dziś dostępne są odpowiednie rozwiązania, wskaźnik kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej budynków w UE wynosi średnio zaledwie 0,2%.

- Jesteśmy gotowi znacznie zwiększyć tę liczbę i uwolnić Europę od uzależnienia gazowego (…). Nasze przesłanie jest proste: Wszyscy jesteśmy zobowiązani do utrzymania pozycji Europy jako światowego lidera w inwestycjach w produkcję i tworzenia nowych miejsc pracy, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na modernizacje energetyczne i dostawy ciepła ze źródeł odnawialnych. Wzywamy zatem nasz rząd i polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim do wsparcia nowych ambitnych polityk dotyczących budynków, w tym ustanowienia ambitnych norm energetycznych dla budynków, o których mowa w dyrektywie EPBD. Jesteśmy przekonani, że przy wsparciu politycznym nasz przemysł będzie w stanie zapewnić bezpieczną, ciepłą przyszłość dla wszystkich europejskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – apelują przedstawiciele branży.

Sygnatariuszami listu są: Tomasz Dobryniewski (Dyrektor Zarządzający Daikin Aircondtioning Poland sp. z o.o.), Adam Jędrzejczak (President of East Europe Region Danfoss Poland Sp. z o.o.), Waldemar Smarz (Prezes Honeywell Sp. z o. o. , Dyrektor Generalny Honeywell Building Technologies CEE), David McDonald (Managing Director Kingspan Insulation Central Europe), Mirosław Faluta (Country Manager Poland & Baltics, Knauf Insulation), Andrzej Kielar (Managing Director ROCKWOOL CEE), Jacek Łukaszewski (MEE Cluster President, Schneider Electric), Tomasz Książek (President, Signify Poland Sp. z o.o.), Jacek Woźniczka (CEO STO Sp. z o.o.), Joanna Czynsz-Piechowiak (CEO for Poland, Saint-Gobain), Jochen Friedrichs (CEO of URSA), Jacek Siwinski (Managing Director for VELUX Poland).

Z pełną treścią listu można zapoznać się tutaj.

Kluczowe wsparcie legislacyjne oraz finansowe

Jak komentuje dla Teraz Środowisko dr Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Fala Renowacji, „europejski, w tym polski, przemysł jako lider w dziedzinie renowacji budynków, jest gotów zapewnić europejskim budynkom mieszkalnym, biurowym i przemysłowym, trwały dostęp do ciepła przy obniżonych kosztach ogrzewania. Kompleksowe modernizacje energetyczne budynków mogą w ten sposób skutecznie pomóc położyć kres kryzysowi energetycznemu w Europie”.

- Kluczem jest wsparcie legislacyjne oraz finansowe dla modernizacji energetycznej budynków. Obok krótkoterminowego wsparcia konsumentów w obliczu rosnących cen energii, należy wprowadzić długofalowe rozwiązania, które pomogą zrealizować potrzebne cięcia w imporcie energii i tym samym ograniczyć ogromne wydatki – konkluduje.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

100 mld zł z KPO zaplanowano wydać na transformację energetyczną (29 kwietnia 2024)„Nie ryzykujmy spowolnienia termomodernizacji”. POBE o Czystym Powietrzu (24 kwietnia 2024)Nowe źródła finansowania programu „Czyste Powietrze” (18 kwietnia 2024)Będą zmiany w „Stop Smog”. Zmniejszenie wkładu własnego gmin i likwitacja kryterium majątkowego beneficjenta (15 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony