Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
10.08.2022 10 sierpnia 2022

RIO zakwestionowała wysokość gminnych opłat za odpady, ponieważ były za niskie

   Powrót       15 lutego 2022       Odpady   

Radni Rady Gminy Bargłów Kościelny uchwalili za niskie opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. RIO w Białymstoku unieważniła tę część uchwały.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, któremu przewodził prezes Dariusz Renczyński, stwierdziło nieważność części uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Zdaniem RIO radni uchwalili zbyt niską stawkę za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.

W uchwale rada gminy określiła m.in. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki o pojemności 360 litrów przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych. Stawkę podstawową ustalono w wysokości 17,70 zł za pojemnik. Określono również stawkę opłaty podwyższonej, mającą zastosowanie w przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Stawkę podwyższoną uchwalono w kwocie 34,40 zł za pojemnik. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło, że w tej części uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Czytaj też: Dlaczego za odpady płacimy coraz więcej? Analiza IOŚ-PIB

Zgodnie z rozstrzygnięciem Kolegium RIO w Białymstoku, które zapadło na posiedzeniu z 24 stycznia, stawka za odpady zbierane w sposób nieselektywny jest niezgodna z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z przepisu ustawy wynika, że rada gminy powinna określać stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej. Oznacza to, że w tym przypadku stawka za odpady zbierane w sposób nieselektywny powinna wynosić co najmniej 35,40 zł.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na radę gminy obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty z uwzględnieniem stawki podstawowej oraz stawki opłaty podwyższonej w przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Rada gminy może zróżnicować stawki opłat w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, liczby osób lub ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Radni mogą też zastosować w uchwale różne kryteria różnicujące stawki opłat.

Źródło: Serwis Samorządwy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opłaty odpadowe do zwrotu. Prokuratura zaleca samorządom stosowanie ordynacji podatkowej (04 sierpnia 2022)Ozdoba: przyjmujący uchodźców powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za odpady (03 sierpnia 2022)Zapowiedź organu regulacyjnego do badania uchwał śmieciowych (02 sierpnia 2022)Nowy Sącz: W referendum ws. spalarni odpadów wzięło udział 7 proc. uprawnionych do głosowania (26 lipca 2022)Katowice: Miejska spółka zbudowała nową halę, by pozbyć się odoru przy przetwarzaniu odpadów (22 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony