Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

RIO: gmina nie może zaoszczędzić pieniędzy z opłaty śmieciowej

   Powrót       18 maja 2023       Odpady   

Przepisy nie dają podstaw do czynienia „oszczędności” ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach – wskazała RIO Warszawa odnosząc się do 180 mln zł nadwyżki w gospodarce odpadami, którą wykazał w 2022 r. stołeczny ratusz.

W wydanej pod koniec kwietnia opinii na temat wykonania przez zarząd Warszawy budżetu za 2022 r. Skład Orzekający RIO zwrócił uwagę na nadwyżkę w wysokości ponad 180 ml zł, którą wykazała Warszawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

1,08 mld zł dochodu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

Z przedstawionych przez stołeczny ratusz danych wynika, że dochody miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w ubiegłym roku prawie 1,08 mld zł, a wydatki na gospodarkę odpadami powiększone o koszty administracyjne związane z obsługą systemu – 895,7 mln zł. Ponadto w sprawozdaniu ratusz wykazał, że zrealizowane w 2022 r. w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dochody były niższe o 35 mln zł od planowanych. Jednocześnie wskazano, że miasto uzyskało oszczędności w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego uzyskana w 2022 r. nadwyżka dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad wydatkami w kwocie 180,2 mln zł, została przeznaczona na finansowanie planowanego deficytu w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023-2025.

Skład Orzekający zwrócił jednak uwagę, że przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „nie dają podstaw do czynienia oszczędności ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach”.

Czytaj też: Samofinansowanie gospodarki odpadami? Opolskie gminy w latach 2016-2019 dopłaciły do systemu 30 mln zł

Jak wskazała Izba, środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto Skład Orzekający wskazał, że zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przyjętej uchwale Skład Orzekający RIO uznał, że władze Warszawy powinny ponownie skalkulować koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnym oraz wysokość stawek opłaty, tak aby system się bilansował. 

Skład Orzekający przypomniał, że "niewydatkowane w opiniowanym okresie środki z opłaty na cele związane funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy zaplanować w roku następnym zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych".

Źódło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)RPO: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zawsze sprawiedliwe, MKiŚ: pracujemy nad tym (09 maja 2024)Jest jednolity tekst rozporządzenia ws. przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (06 maja 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Najpierw ROP, potem kaucja? Nie milkną głosy branży, resort trwa przy swoim (12 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony