Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.10.2022 05 października 2022

Rola przedsiębiorstw w ochronie warstwy ozonowej

Warstwa ozonowa chroni przed szkodliwym promieniowaniem, które ma negatywny wpływ zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i na zdrowie człowieka. Jej zubożenie to w dużej mierze wynik emisji substancji stosowanych w procesach technologicznych.

   Powrót       11 października 2017       Ryzyko środowiskowe   

Raport opublikowany na stronie Europejskiej Agencji Środowiska pt. „Ozone-depleting substances 2016” prezentuje dane na temat produkcji i migracji szkodliwych substancji zubożających warstwę ozonową (ang. ozone-depleting substances - ODS). Analizie zostały poddane import, eksport oraz produkcja substancji zubożających warstwę ozonową na obszarze Unii Europejskiej. Działania na rzecz redukcji szkodliwych substancji zostały określone w protokole montrealskim.

Coraz mniej ODS

Sukcesem Unii Europejskiej, który odnotowano w raporcie, jest zmniejszający się udział substancji zubożających warstwę ozonową. W 2016 roku, w porównaniu do roku ubiegłego, odnotowano 15-proc. spadek europejskiego importu oraz 17-proc. spadek europejskiego eksportu ODS. Natomiast w przypadku produkcji ODS spadek wyniósł tylko 1 proc.

Gazy cieplarniane w procesach technologicznych

W społeczeństwie rośnie świadomość wpływu toksycznych substancji na otoczenie przyrodnicze. Ten sam trend można zaobserwować w działaniach przedsiębiorców, którzy chcą minimalizować negatywny wpływ na środowisko poprzez odpowiedni dobór wykorzystywanej technologii. Substancjami powszechnie występującymi w różnych procesach technologicznych były na przykład chlorofluorowęglowodory, dziś już zakazane przez protokół montrealski. Chlorofluorowęglowodory (w skrócie CFC) są związkami stworzonym przez człowieka i stanowią produkt uboczny wielu procesów.

Niemniej jednak CFC są zastępowane przez HFC, SF6 i PFC, czyli fluorowane gazy cieplarniane, które również mają negatywny wpływ na środowisko. Można je spotkać w aerozolach, gaśnicach, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacji, a także przy produkcji pianek i w produktach z piankami oraz w rozpuszczalnikach.

Odpowiedzialność przedsiębiorców

W trakcie procesu produkcji lub procesów związanych z czyszczeniem istnieje duże ryzyko, że może dojść do emisji szkodliwych związków zubożających warstwę ozonową. Należy szczególnie uważać na chloroform metylowy, często stosowany w puszkach aerozolowych jako środek odtłuszczający bądź klej, oraz tetrachlorek węgla, stosowany w niektórych rozpuszczalnikach i gaśnicach.

Natalia Rytelewska-Chilczuk: Dziennikarz, specjalista ds. ochrony środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rewizja unijnych przepisów dot. SZWO i F-gazów. Trwa opiniowanie tekstów dwóch nowelizacji (29 kwietnia 2022)Do końca lutego sprawozdania w zakresie F-gazów i SZWO (11 lutego 2021)33 lata ochrony warstwy ozonowej (16 września 2020)Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do 28 lutego (14 stycznia 2020)Funkcjonariusze KAS wyróżnieni przez ONZ za działania na rzecz środowiska (22 listopada 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony