Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2022 29 listopada 2022

Egzamin na inspektora rolnictwa ekologicznego będzie droższy niż dotychczas

Rząd zakłada podniesienie stawek opłat za przeprowadzenie egzaminu na inspektora rolnictwa ekologicznego. Opłata wynieść ma 275 zł, a nie jak dotychczas 150 zł.

   Powrót       22 sierpnia 2022       Zrównoważony rozwój   

W dniu 19 sierpnia 2022 r. w Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (numer z wykazu: 400). Wnioskodawcą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi(1).

- Projektowane rozporządzenia ekologicznego ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu funkcjonowania systemu kontroli i certyfikacji, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami Unii Europejskiej w tym zakresie – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj też: Rolnictwo 2.0. Regeneracja, która otwiera nowe horyzonty dla ochrony środowiska

Jak dodano, projekt ten stanowi realizację upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370). Projektodawca wyjaśnia, że zaproponowane przepisy zastąpią obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz. U. poz. 742). Wyjaśniono ponadto, że projektowane rozporządzenie zawiera rozwiązania zawarte w już obowiązujących przepisach, wydanych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

Wyższa stawka opłaty

Wraz z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia zwiększona ma zostać stawka opłaty za podejście do egzaminu na inspektora rolnictwa ekologicznego. Będzie ona wynosić 275 zł za pierwszą specjalizację i 75 zł za każdą kolejną (obecnie jest to kwota 150 zł za pierwszą specjalizację i 50 zł za każdą kolejną).

- Podniesienie stawek jest zasadne, gdyż obecne zostały przyjęte w 2015 r. Od tej pory, uwzględniając inflację oraz wzrost kosztów pracy, stawki wymagają korekty -wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR). - Egzamin na inspektora rolnictwa ekologicznego odbywa się średnio 3 razy w roku i do jednego egzaminu pochodzi średnio 50 osób. Jedna osoba średnio podchodzi do egzaminu na 3 specjalizacje co daje 425 zł. Mając na uwadze określone w projekcie rozporządzenia stawki opłat za przeprowadzenie egzaminu, spodziewany dochód w 2022 r. po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia będzie wynosił około 63,75 tys. zł (50 osób x 3 egzaminy rocznie x 425 zł = 63,75 tys. – dodano.

Produkcja ekologiczna w Polsce

Po zdaniu egzaminu, inspektorzy rolnictwa ekologicznego uzyskują wpis do rejestru prowadzonego przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), która zgodnie z przepisami, sprawuje nadzór nad nad produkcją ekologiczną w Polsce. Jak wynika z danych opublikowanych przez IJHARS, wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w Polsce zarejestrowanych jest 21 795 producentów ekologicznych, z czego 19 986 prowadzi działalność w zakresie produkcji rolnej.

O tym, czy Polska będzie zmuszona, by kultywować rolnictwo ekologiczne, czy ilość używanych pestycydów będzie obszarem raportowania i jak wypadamy na tle krajów UE pod kątem agroekologii rozmawiamy z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363204/katalog/12904450#12904450

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Spada liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Ale… (24 listopada 2022)Eksperymentalna biogazownia włączona do systemu ogrzewania (24 listopada 2022)Od 2023 roku w polskim rolnictwie ruszą ekoschematy (21 listopada 2022)Innowacje są kluczowe dla dekarbonizacji gospodarki (16 listopada 2022)Grupa Azoty: wiosną ruszą prace budowlane w ramach odtworzenia Odrzańskiej Drogi Wodnej (15 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony