Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Nowości ws. infrastruktury sieci domowej. Jest projekt rozporządzenia

W opublikowanym projekcie rozporządzenia ws. infrastruktury sieci domowej MKiŚ określiło ogólne wymagania wobec standardów komunikacji między licznikiem a bramą infrastruktury sieci domowej.

   Powrót       18 maja 2022       Energia   
Licznik energii

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się treść projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (MKiŚ) ws. infrastruktury sieci domowej(1). Jak wyjaśniono, ustawa Prawo energetyczne nakłada obowiązek określenia wymagań, jakie spełniają standardy komunikacji między licznikiem zdalnego odczytu a urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a także wymagania w zakresie ochrony tego typu komunikacji przed nieuprawnioną ingerencją i dostępem przez osoby niepowołane.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) poinformowano, że “obecnie brak jest przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie infrastruktury sieci domowej” – z tego względu zostały one wyszczególnione w projekcie rozporządzenia.

Ogólne wymagania wobec standardów komunikacji między licznikiem a bramą infrastruktury sieci domowej

W projekcie wymieniono szereg ogólnych wymagań stawianych standardom komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a bramą domową infrastruktury sieci domowej. Projektodawca wymaga:

  1. bezpieczeństwa funkcjonowania systemu pomiarowego i infrastruktury sieci domowej przez stosowanie środków zapewniających szyfrowanie komunikacji w ramach infrastruktury sieci domowej;
  2. niezawodności komunikacji między licznikiem zdalnego odczytu a bramą domową infrastruktury sieci domowej;
  3. dostępu do danych pomiarowych i informacji na interfejsie licznika zdalnego odczytu przez odbiorcę energii elektrycznej;
  4. interoperacyjności systemu pomiarowego i infrastruktury sieci domowej;
  5. umożliwienia wyboru orzez odbiorców infrastruktury sieci domowej w celu równoprawnego traktowania odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;
  6. możliwości bieżącej aktualizacji oprogramowania bramy domowej infrastruktury sieci domowej pozwalającej na realizację nowych funkcji licznika zdalnego odczytu.

W OSR poinformowano, że treść projektowanego rozporządzenia będzie oddziaływała nie tylko na odbiorców końcowych energii elektrycznej, ale również na operatorów systemów elektroenergetycznych i dostawców urządzeń IT. Zmiany prawne będą wiązały się z doprecyzowaniem obowiązków poszczególnych podmiotów i określenia sposobu działania. Projektodawca zakłada, że zapisy rozporządzenia przyczynią się także do rozwoju technologii i zwiększenia konkurencji wśród producentów urządzeń IT.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia dostępny jest na portalu RCL pod linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359802/katalog/12879949#12879949

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lasy Państwowe dla klimatu to też termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii (27 lutego 2024)Ku bezpiecznemu i inteligentnemu rynkowi energii – ogłoszono przepisy wdrażające CSIRE (04 lutego 2022)Prezydent podpisał tzw. ustawę licznikową (07 czerwca 2021)Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne już po pierwszym czytaniu w Sejmie (11 grudnia 2020)Rekomendacje Rady Europejskich Regulatorów Energetyki dotyczące ofert z cenami dynamicznymi (22 kwietnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony