Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2021 05 grudnia 2021

Rozporządzenie taryfowe zapowiedzią wzrostu cen energii? Projekt przewiduje dodatkową informację

   Powrót       23 listopada 2021       Energia   
Faktura za energię elektryczną

Kowalski dowie się, ile płaci za uprawnienia do emisji CO2 – to konsekwencja najnowszego projektu w Rządowym Centrum Legislacji. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniający rozporządzenie ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną(1) przewiduje wprowadzenie dodatkowych informacji na fakturze wystawianej konsumentom przez przedsiębiorstwa energetyczne. Odbiorca będzie mógł mieć tym samym wgląd do procentowej struktury kosztów zakupionej przez siebie energii elektrycznej. Nowym wyodrębnionym na fakturze elementem ma być koszt zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Ponadto konsument - jak dotychczas - będzie mógł zapoznać się z wysokością kosztów poniesionej opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej, a także uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia.

Projekt rozporządzenia został skierowany do pięciodniowych konsultacji publicznych.

Nieuchronne podwyżki cen energii elektrycznej?

- Przepisy ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 oraz z 2020 r. poz. 2053) nie wskazują, co do zasady, jakie informacje i dane powinny się znaleźć na fakturze z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, w której podkreślono potrzebę uszczegółowienia aktualnych przepisów prawnych.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazano natomiast, że przekazywanie szczegółowych informacji na temat taryf na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej “jest istotne w przypadku planowanych podwyżek cen i stawek opłat”.

Podmiotem, na który oddziałuje projekt rozporządzenia, są odbiorcy energii elektrycznej w taryfie G, których jest w sumie 16,4 mln (m.in. gospodarstwa domowe, lokale o charakterze zbiorowego zamieszkania). Efektem wprowadzenia zmian prawnych ma być wzrost świadomości energetycznej odbiorców energii elektrycznej. Informacja o strukturze kosztów uzasadnionych zakupu energii elektrycznej pojawi się na fakturach w kolejnym okresie rozliczeniowym po wejściu w życie nowej taryfy.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (nr z wykazu: 737)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353512

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Problem wysokich cen gazu i energii. Dyskusje Rady UE ds. Energii (03 grudnia 2021)Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy o OZE (03 grudnia 2021)Perowskitowe ogniwa na fasadach budynków i w wersji mini, jako elektroniczne etykiety cenowe (02 grudnia 2021)W 2022 r. opłata OZE wyniesie 90 groszy za MWh (02 grudnia 2021)KAPE: Biznes z klimatem – od weryfikacji śladu węglowego do neutralności klimatycznej (01 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony