Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

Wzrost opłat za emisje CO2 uwzględniony w taryfach dla ciepła? Jest rozporządzenie

W projekcie noweli wskazano, że aby uniknąć upadłości przedsiębiorstw cieplnych z powodu wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, wprowadza się zmiany w ustalaniu taryf. Zdaniem ustawodawcy trudno przewidzieć wysokość podwyżek cen ciepła dla odbiorców.

   Powrót       31 marca 2021       Energia   

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło(1).

Problem tkwi w emisyjności polskiego ciepłownictwa?

Jak wyjaśniono w Uzasadnieniu projektu, w taryfach zatwierdzonych w 2020 r., na podstawie poprzedniego rozporządzenia(2), nie został uwzględniony „lawinowy wzrost cen uprawnień do emisji CO2”. - Brak możliwości uwzględniania planowanych wzrostów cen uprawnień do emisji wynikał przede wszystkim z nieprzewidywalności wzrostów giełdowych notowań cen uprawnień do emisji CO2 – dodano. Dodatkowo zwrócono uwagę na podejście Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do obliczania kosztów notowań na bazie historycznych 60 notowań(3). W konsekwencji rodzą się koszty, które nie zostają pokryte przez przychody, jakie zaplanowano we wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

W załączonych do projektu dokumentach przypomniano, że ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły w okresie ostatnich 12 miesięcy z ok. 25 euro do prawie 40 euro. A średnie emisje CO2 w krajowym ciepłownictwie to blisko 1 tona na 10 GJ(4). Tak więc 1 euro więcej za tonę przy założeniu sprzedaży ciepła w średnim przedsiębiorstwie wytwórczym ok. 1 mln GJ powoduje niedobór przychodu rzędu 100 000 euro (ok. 450 tys. zł). Dalej wyrażono obawę, że mogłoby to prowadzić do upadłości przedsiębiorstw, co zagroziłoby „bezpieczeństwu energetycznemu odbiorców ciepła i mieszkańcom w budynkach wielolokalowych, którymi są przeważnie rodziny w gospodarstwach domowych”.

Implikacje dla gospodarstw domowych? Trudne do przewidzenia podwyżki

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) napisano, że regulacja oddziałuje na 396 przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na końcowych odbiorców ciepła, których liczba jest „trudna do oszacowania”. - Odbiorcy ciepła zostaną obciążeni zwiększoną ceną zmienną ciepła, jednak ze względu na konieczność zindywidualizowanego podejścia do każdego wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła [przyp. red. – oddziaływanie] jest niemożliwe do ogólnej oceny – wyjaśniono.

W OSR wyliczono ponadto, żew ujęciu pieniężnym dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw skutki regulacji wyniosą +248 [w mln zł, ceny stałe z 2021/2022 r.], a dla rodzin, obywateli i gospodarstw domowych równoważne -248.

Natomiast pod kątem wpływu na inne obszary podkreśla się „zdrowie”, wyjaśniając, że zakłócenia w dostawach ciepła mogą powodować zagrożenie zdrowia (lub nawet życia) mieszkańców w niedogrzanych lokalach.

Szybkie wejście przepisów w życie umożliwi zaciągnięcie kredytów

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po jego ogłoszeniu. Potrzebę szybkiego wejścia w życie tłumaczy się faktem, że przepisy umożliwią dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstw, które mają duże problemy z rozliczeniem kosztów emisji za 2020 r. A powinny to zrobić do końca kwietnia br. Zapewnienie uzyskania rekompensat będzie zaś przesłanką do zwiększenia zdolności pozyskania kredytów na zakup uprawnień niezbędnych do wspomnianych rozliczeń.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia można znaleźć w RCL:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345153/katalog/12776398#12776398
2/ Mowa o rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. poz. 718 oraz z 2021 r. poz. 158). Wersja z 2021 r. o numerze Dz. U. 2021 poz. 158 do pobrania tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-22-01-2021-dz.-u.-2021-poz.-158-4740.html
3/ Szczegółowe wyjaśnienie sposobu liczenia średnich cen uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> na stronie URE
https://www.ure.gov.pl/pl/cieplo/inne-wazne-informacje/7717,Jak-beda-liczone-srednie-ceny-uprawnien-do-emisji-CO<sub>2</sub>-przy-uwzglednianiu-tej-wie.html
4/ Dane na podstawie tabeli 173 zamieszczonej w raporcie URE pt. Energetyka cieplna w liczbach. Do pobrania tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/10131-energetyka-cieplna-w-liczbach-2019.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tauron chce, by podstawowym paliwem dla części ciepłowniczej Grupy był gaz (06 kwietnia 2021)Władze Dolnego Śląska i Saksonii za neutralnym klimatycznie ciepłownictwem w Zgorzelcu i Goerlitz (30 marca 2021)Jak przeciwdziałać wysokim cenom ciepła? (17 marca 2021)108 proc. wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w 2020 r. (04 marca 2021)Wadowice: 1,8 ml zł dofinansowania na modernizację zakładu ciepłowniczego (25 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony