Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

Stanowisko Rady UE w sprawie rozporządzenia o wyrobach budowlanych

   Powrót       03 lipca 2023       Zrównoważony rozwój   

Rada UE przyjęła stanowisko negocjacyjne dotyczące rozporządzenia o wyrobach budowlanych, które aktualizuje obowiązujące przepisy z 2011 r. W swoim stanowisku Rada popiera ogólne cele projektu, ale dąży do doprecyzowania niektórych elementów, aby zapewnić spójność z innymi pokrewnymi przepisami, takimi jak rozporządzenie o ekoprojekcie.

- W ostatnim dniu szwedzkiej prezydencji Rada uzgodniła mandat negocjacyjny, który jest mile widzianym krokiem w kierunku uczciwszej konkurencji w tym ważnym sektorze, dokładając tym samym kolejny element układanki do bardziej ekologicznej europejskiej branży budowlanej - Andreas Carlson, szwedzki minister infrastruktury i mieszkalnictwa.

Czytaj też: Wyroby budowlane będą podlegały rozporządzeniu ws. ekoprojektowania

Wspólne normy dla wyrobów budowlanych

Proponowane rozporządzenie o wyrobach budowlanych ustanawia zharmonizowane przepisy unijne dotyczące udostępniania tych wyrobów na rynku. Nowe rozporządzenie dostosuje wyroby budowlane do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, tak aby zwiększyć ich trwałość, ułatwić naprawę i umożliwić recykling po zakończeniu ich użytkowania.

Rozporządzenie ma utworzyć wspólne europejskie normy i usunąć przeszkody dla swobodnego przepływu wyrobów budowlanych na rynku wewnętrznym. Projekt aktualizacji rozporządzenia z 2011 r. proponuje rozwiązania cyfrowe zmniejszające obciążenia administracyjne, w tym bazę danych wyrobów budowlanych lub system informacji o nich.

Mandat Rady

W przyjętym dziś stanowisku negocjacyjnym Rada proponuje zharmonizowanie poszczególnych wyrobów budowlanych dostępnych na rynku, a także rozszerza zakres rozporządzenia o wyroby używane i poddane regeneracji poprzez włączenie specjalnych specyfikacji technicznych.

W mandacie negocjacyjnym doprecyzowano również procedurę harmonizacji produktów. Pierwszym krokiem będzie przesłanie wniosku do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, który skupia krajowe organy normalizacyjne 27 państw członkowskich oraz Islandii, Norwegii, Macedonii Północnej, Serbii, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Jeżeli Komitet nie wyznaczy normy, Komisja będzie mogła przyjąć awaryjne akty wykonawcze.

Spójność z obowiązującymi przepisami

W swoim stanowisku Rada dostosowuje przepisy dotyczące podmiotów gospodarczych w sektorze budowlanym do nowych ram prawnych (pakiet legislacyjny z 2008 r. o wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów dotyczących rynku wewnętrznego) oraz rozporządzeń w sprawie nadzoru rynku i ekoprojektu. Przepisy dotyczące organów notyfikujących i zachęcania państw członkowskich do korzystania z ekologicznych wyrobów budowlanych oraz ekologicznych zamówień publicznych dostosowano do rozporządzenia o ekoprojekcie. Stanowisko Rady upoważnia Komisję do ustanowienia wymogów środowiskowych w zakresie zamówień publicznych lub zachęt do zakupu wyrobów budowlanych.

Baza danych wyrobów budowlanych lub system informacji

W mandacie negocjacyjnym szczegółowo określono projekt i funkcje europejskiej bazy danych o wyrobach budowlanych, aby uczynić ją bardziej przyjazną dla korzystających z niej podmiotów gospodarczych, umożliwić im aktualizowanie zawartości bazy i dokumentacji oraz ułatwić im sprawozdawczość. Uprości to również również dostęp organów nadzoru i zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony przed nadużyciami finansowymi.

Co dalej?

Uzgodniony dziś mandat to formalne stanowisko negocjacyjne Rady. Na jego podstawie prezydencja Rady rozpocznie dyskusje z Parlamentem Europejskim, gdy tylko przyjmie on swoje stanowisko.

Kontekst

Ekosystem budowlany odpowiada za niemal 5,5% PKB UE i zatrudnia około 25 mln osób w ponad 5 mln firm. Unijny sektor wyrobów budowlanych obejmuje 430 tys. przedsiębiorstw, których obrót wynosi 800 mld EUR. Są to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Stanowią one kluczowy kapitał gospodarczy i społeczny dla społeczności lokalnych w regionach i miastach Europy.

Co roku budynki odpowiadają za około 50% wydobycia i zużycia zasobów oraz za ponad 30% wszystkich odpadów wytwarzanych, a także za 40% unijnego zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych z działalności energetycznej.

Zmiana rozporządzenia o wyrobach budowlanych wchodzi, wraz z rozporządzeniem o ekoprojekcie i unijną strategią na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych, w skład pakietu środków, który Komisja przedstawiła 30 marca. Środki te są częścią europejskiego zielonego ładu i unijnego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

Źródło: Rada UE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę przeciwko fast fashion (19 marca 2024)Produkty będą bardziej energooszczędne i przyjazne środowisku? Przegląd unijnych ram ekoprojektu (13 lipca 2023)Rozporządzenie ws. ekoprojektu coraz bliżej. Rada UE uzgodniła swoje stanowisko (23 maja 2023)Wspólny raport europejskich naczelnych organów kontroli na temat odpadów z tworzyw sztucznych (10 maja 2022)Smartfon mógłby działać dłużej… (14 stycznia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony