Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych realizowanych w ramach działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis

Rozporządzenie w sprawie jakości wody pitnej bez większych zmian

a+a-    Powrót       03 grudnia 2018       Woda   

Nowa regulacja zakłada m.in. obowiązek prowadzenia badań kontrolnych próbek wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną co najmniej raz na 6 lat. Dotychczas takiego obowiązku nie było.

Źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia są ujęcia wód podziemnych oraz powierzchniowych. Wody przeznaczone do spożycia przez ludzi powinny spełniać określone wymagania, co uzyskuje się głównie poprzez ujmowanie wód o dobrej jakości lub zastosowania odpowiednich procesów ich uzdatnienia. Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, określa dziś wydane jeszcze w 2002 r. rozporządzenie. Wejście w życie nowego Prawa wodnego oznaczało jednak konieczność wydania nowego aktu wykonawczego. Konieczność ta wynika jednak nie tyle z kwestii merytorycznych, co czysto formalnych.

Większość przepisów bez zmian

Nowe rozporządzenie(1) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Zakres rozporządzenia obejmuje wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, częstotliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyjne analiz oraz sposób oceny, czy wody odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu. Regulacja zachowuje podział wód na trzy kategorie (A1, A2 i A3) w zależności od wartości granicznych wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie, muszą być poddane procesom uzdatniania. Nowy projekt podtrzymuje też wyłączenie spod rygoru prawnego wód pochodzących z ujęć ze źródeł samoczynnego, naturalnego i skoncentrowanego wypływu wód podziemnych na powierzchnię, wód pochodzących z ujęć wód infiltracyjnych powstałych w wyniku infiltracji wód atmosferycznych i powierzchniowych w ośrodek skalny oraz wód zasilających złoża wód podziemnych, stanowiące zbiorowisko wód podziemnych, których eksploatacja może przynosić korzyści gospodarcze.

Badania nie rzadziej niż co 6 lat

Nowością jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia badań kontrolnych próbek wód, co najmniej raz na 6 lat. – Okres 6 lat wynika z długości cyklu planistycznego w gospodarce wodnej – czytamy w uzasadnieniu. W przypadku gdy analiza próbek wykaże, że wartości wskaźników jakości wody są lepsze niż wartości graniczne, częstotliwość pobierania próbek wody i pomiaru wartości tych wskaźników może zostać zmniejszona. Przepis nie precyzował jednak dotychczas tego, jak bardzo owa częstotliwość może zostać zmniejszona. Autorzy regulacji nie przywołują co prawda żadnych przypadków nadużywania normy, ale taką sytuację z łatwością można sobie wyobrazić.

Termin wejścia w życie rozporządzenia okreslono na 21 dni następujących po dniu ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi w sprawie wymagań, powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//524/12318155/12550527/12550528/dokument368387.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czysta woda w kranie? Nie w sezonie (18 czerwca 2019)Certyfikacja a badanie jakości ścieków oczyszczonych (11 czerwca 2019)Gdzie są najczystsze kąpieliska? (04 czerwca 2019)Rola biznesu w realizacji Agendy 2030 (03 czerwca 2019)Rzeki na całym świecie są silnie zanieczyszczone antybiotykami (28 maja 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych