Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Rozporządzenie w sprawie jakości wody pitnej bez większych zmian

Nowa regulacja zakłada m.in. obowiązek prowadzenia badań kontrolnych próbek wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną co najmniej raz na 6 lat. Dotychczas takiego obowiązku nie było.

   Powrót       03 grudnia 2018       Woda   

Źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia są ujęcia wód podziemnych oraz powierzchniowych. Wody przeznaczone do spożycia przez ludzi powinny spełniać określone wymagania, co uzyskuje się głównie poprzez ujmowanie wód o dobrej jakości lub zastosowania odpowiednich procesów ich uzdatnienia. Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, określa dziś wydane jeszcze w 2002 r. rozporządzenie. Wejście w życie nowego Prawa wodnego oznaczało jednak konieczność wydania nowego aktu wykonawczego. Konieczność ta wynika jednak nie tyle z kwestii merytorycznych, co czysto formalnych.

Większość przepisów bez zmian

Nowe rozporządzenie(1) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Zakres rozporządzenia obejmuje wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, częstotliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyjne analiz oraz sposób oceny, czy wody odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu. Regulacja zachowuje podział wód na trzy kategorie (A1, A2 i A3) w zależności od wartości granicznych wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie, muszą być poddane procesom uzdatniania. Nowy projekt podtrzymuje też wyłączenie spod rygoru prawnego wód pochodzących z ujęć ze źródeł samoczynnego, naturalnego i skoncentrowanego wypływu wód podziemnych na powierzchnię, wód pochodzących z ujęć wód infiltracyjnych powstałych w wyniku infiltracji wód atmosferycznych i powierzchniowych w ośrodek skalny oraz wód zasilających złoża wód podziemnych, stanowiące zbiorowisko wód podziemnych, których eksploatacja może przynosić korzyści gospodarcze.

Badania nie rzadziej niż co 6 lat

Nowością jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia badań kontrolnych próbek wód, co najmniej raz na 6 lat. – Okres 6 lat wynika z długości cyklu planistycznego w gospodarce wodnej – czytamy w uzasadnieniu. W przypadku gdy analiza próbek wykaże, że wartości wskaźników jakości wody są lepsze niż wartości graniczne, częstotliwość pobierania próbek wody i pomiaru wartości tych wskaźników może zostać zmniejszona. Przepis nie precyzował jednak dotychczas tego, jak bardzo owa częstotliwość może zostać zmniejszona. Autorzy regulacji nie przywołują co prawda żadnych przypadków nadużywania normy, ale taką sytuację z łatwością można sobie wyobrazić.

Termin wejścia w życie rozporządzenia okreslono na 21 dni następujących po dniu ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi w sprawie wymagań, powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//524/12318155/12550527/12550528/dokument368387.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Plany adaptacji, ochrona zieleni i wymagania dla paliw biomasowych. MKiŚ przedstawia projekt ustawy (09 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)MI zapowiada zmiany przepisów dot. zatwierdzania taryf za wodę i specustawy odrzańskiej (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony