Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2023 29 maja 2023

O ile powinno wzrosnąć finansowanie rozwiązań opartych na przyrodzie? Odpowiedź w raporcie UNEP

Inwestycje w rozwiązania oparte na przyrodzie oscylują wokół 154 mld USD rocznie. Aby spełnić cele klimatyczne i powstrzymać zanik bioróżnorodności, finansowanie w tym zakresie musi wzrosnąć - do 384 mld USD do 2025 r. i do 484 mln USD do 2030 r.

   Powrót       07 grudnia 2022       Zrównoważony rozwój   

Cele w zakresie klimatu, różnorodności biologicznej i degradacji gruntów będą poza zasięgiem, jeśli inwestycje w rozwiązania oparte na przyrodzie (z ang. Nature-based Solutions, NbS) nie wzrosną – wskazuje Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w raporcie(1)State of Finance for Nature”. Obecnie na tego typu inwestycje przeznacza się na całym świecie zaledwie 154 mld USD rocznie, tymczasem do 2025 r. finansowanie będzie musiało wzrosnąć do 384 mld UDS rocznie, a do 2030 r. do 484 mld UDS rocznie. To ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż obecnie.

Raport opublikowano chwilę przed Konferencją ONZ ws. różnorodności biologicznej. Więcej na temat głównych celów szczytu pisaliśmy tutaj.

- Od czasu opublikowania pierwszego raportu "State of Finance for Nature" w 2021 roku świat zmienił się diametralnie. Wojna i ekstremalne warunki pogodowe spowodowały zniszczenia i niezmierzone ludzkie cierpienie, a recesja gospodarcza grozi gwałtownym wzrostem inflacji. Bezpieczeństwo żywności, energii i łańcucha dostaw znalazło się na szczycie agendy politycznej. Coraz więcej osób, również w krajach rozwiniętych, musi wybierać między jedzeniem na stole a płaceniem rachunków za energię. Tymczasem zasoby naturalne nadal ulegają degradacji z powodu chronicznego niedoceniania systemów naturalnych oraz niezrównoważonej systemowo produkcji i konsumpcji – wskazuje w przedmowie do raportu Inger Andersen, dyrektor wykonawcza UNEP. - Musimy wspólnie i pilnie przekierować i zwiększyć kapitał na działania korzystne dla przyrody, klimatu i działania na rzecz odbudowy, które przywrócą nas na drogę do stabilnej i bogatej w przyrodę planety, z której wszyscy będziemy mogli sprawiedliwie korzystać – dodała.

Skończył się czas krótkoterminowych działań

Autorzy raportu wskazują, że w obliczu kryzysu klimatycznego, degradacji środowiska i zaniku bioróżnorodności na świecie, opóźnianie działań nie jest już możliwe. - Politycy, liderzy biznesu i finansów oraz obywatele na całym świecie muszą zmienić swoje relacje z przyrodą, aby pracować z nią, a nie przeciwko niej. Niniejszy raport daje nadzieję - jeśli szybko podwoimy przepływy finansowe na rzecz NbS, możemy powstrzymać utratę różnorodności biologicznej, znacząco przyczynić się do redukcji emisji (5 GtCO2/rok do 2025 r., a następnie wzrosnąć do 15 GtCO2/rok do 2050 r. w scenariuszu 1,5°C) i przywrócić blisko 1 mld ha terenów zdegradowanych – czytamy.

Jak dodano, obecnie rządy zapewniają 83% przepływów finansowych NbS, ale jest mało prawdopodobne, aby radykalnie zwiększyć te przepływy ze względu na wyzwania fiskalne związane z konfliktami, zadłużeniem i ubóstwem. W związku z tym znacznego zwiększenia finansowania oczekuje się ze strony sektora prywatnego (który obecnie odpowiada za 17% finansowania NbS). - Aby to zrobić, sektor prywatny musi zwiększyć inwestycje w zrównoważone łańcuchy dostaw, ograniczyć działania, które mają negatywny wpływ na klimat i różnorodność biologiczną – podaje UNEP.

Podkreślono przy tym, że wysiłki zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, na rzecz zwiększenia skali inwestycji w NbS muszą uwzględniać zasady sprawiedliwej transformacji i zabezpieczać prawa człowieka. - Obejmuje to zapewnienie ochrony socjalnej, praw do ziemi i godnych warunków pracy oraz udziału społeczności lokalnych i tubylczych, w tym kobiet i innych grup marginalizowanych i podatnych na zagrożenia – wyjaśniono.

Rola mórz i oceanów

W raporcie czytamy ponadto, że aby spełnić cele klimatyczne, niezbędny jest wzrost inwestycji opartych na przyrodzie w środowiskach morskich. Obecnie około dwóch trzecich finansowania NbS w tym zakresie pochodzi ze źródeł publicznych. Roczne wydatki oscylują wokół 10 mld USD i obejmują m.in. zrównoważone zarządzanie rybołówstwem oraz badania i rozwój w dziedzinie rybołówstwa. Roczne prywatne przepływy finansowe na rzecz morskiej NbS szacuje się natomiast na 2,6 mld USD. – Inwestycje te stanowią jedynie 9% wszystkich inwestycji w NbS, co jest bardzo niską wartością, biorąc pod uwagę rolę oceanów w łagodzeniu skutków zmian klimatu i wspieraniu adaptacji, bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony różnorodności biologicznej. Obecne roczne inwestycje w morskie obszary chronione wynoszą 980 mln USD, podczas gdy na lądowe obszary chronione przeznacza się prawie 23 mld USD. Roczna luka finansowa w celu zwiększenia udziału morskich obszarów chronionych do 30% do 2030 r. wynosi 8-11 mld USD – dodano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Pełna treść raportu dostępna tutaj:
https://www.unep.org/resources/report/state-finance-nature-2022

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

GOZ w Unii Europejskiej. Opublikowano nowe ramy monitorowania (26 maja 2023)Rząd ureguluje zagospodarowania obszarów morskich na terenie portu morskiego w Gdyni (24 maja 2023)Bezproblemowy wynajem odzieży ochronnej i roboczej CWS w duchu ekologicznym (24 maja 2023)X edycja Eco-Miasto - trwają zgłoszenia do konkursu (17 maja 2023)Czy Polska realizuje cele Agendy 2030? MRiT rusza z drugim przeglądem (11 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony