Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Rząd chce powołać Morski Fundusz Rozwoju

   Powrót       09 października 2018       Woda   

Rząd chce powołać Morski Fundusz Rozwoju (MFR), który ma stymulować tworzenie i rozwój podmiotów finansujących sektor gospodarki morskiej - wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

- Proponowane w projekcie rozwiązanie ma na celu wypełnienie luki w zakresie braku wystarczającej infrastruktury instytucjonalnej i środków finansowych na rozwój szeroko rozumianego sektora gospodarki morskiej, w tym na finansowanie projektów inwestycyjnych o różnym horyzoncie czasowym, które będą również umożliwiały realizację celów określonych w "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)", poprzez utworzenie przez instytucje wyznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej spośród podmiotów, które zgłosiły swoje zainteresowanie, spółki akcyjnej Morski Fundusz Rozwoju, który będzie prowadził działalność jako wyspecjalizowany, komercyjny fundusz w sektorze gospodarki morskiej - napisano.

Nadzór nad obszarem działalności inwestycyjnej MFR będzie sprawowała w sposób pośredni Komisja Nadzoru Finansowego poprzez nadzór nad instytucjami finansowymi (funduszami inwestycyjnymi powstałymi we współpracy z MFR, których polityka inwestycyjna nakierowana byłaby na inwestycje w szeroko rozumianą gospodarkę morską i towarzystwami funduszy inwestycyjnych, które tymi funduszami zarządzają) oraz podmiotami emitującymi instrumenty finansowe znajdującymi się w obszarze działalności inwestycyjnej MFR.

MFR nie będzie podlegał nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego chyba, że walne zgromadzenie MFR podejmie uchwałę w sprawie zgody o ubieganie się dopuszczenie i wprowadzenie akcji MFR do obrotu na rynku regulowanym albo uchwałę w sprawie zgody o wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na wykonywanie działalności zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) lub o dokonanie wpisu do rejestru zarządzających ASI zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56. z późn. zm.).

MFR będzie finansował swoją działalność z kapitałów własnych, w tym kapitału założycielskiego, przychodów z inwestycji i lokat, darowizn oraz kredytów, pożyczek i wpływów z emisji obligacji, w tym obligacji przychodowych. (PAP Biznes)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Badania siedlisk dennych Bałtyku. GIOŚ podsumowuje projekt (19 kwietnia 2024)Offshore po szwedzku, czyli 22 marca - Dzień Ochrony Bałtyku w OX2 (22 marca 2024)PFR inwestuje 500 mln zł w terminal instalacyjny kluczowy dla rozwoju offshore. Gdańsk (08 marca 2024)Ruszył projekt dotyczący amunicji i broni chemicznej na dnie Bałtyku. Sopot (22 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony