Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista ds. statystyk wody i odpadów Główny Urząd Statystyczny
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ

Rząd opublikował nowy projekt nowelizacji Prawa wodnego

a+a-    Powrót       27 lutego 2019       Woda   

Po niemal dwóch miesiącach od poprzedniej wersji projeku ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych UC142), resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przedstawił opinii publicznej kolejną.

Nowe brzmienie jest następstwem przeprowadzonego na początku stycznia br. spotkania uzgodnieniowego pomiędzy resortami. W porównaniu do jego poprzednich wersji, projekt(1) rozszerzono przede wszystkim o zagadnienia związane z obowiązkami w zakresie prowadzenia planów nawożenia azotem, stosowaniem oraz przechowywaniem nawozów naturalnych oraz kiszonek. Dla rolników istotne będą więc głównie dodane do Prawa wodnego art. 104a-104c oraz 105a-105b. Przepisy te przewidują m.in. ustawowy zakaz stosowania nawozów na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych. Odległości, w jakich zakazane będzie stosowanie nawozów, określane będą w programach działań i mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju stosowanego nawozu oraz występowania uprawy roślin.

W projekcie umieszczono również przepis przejściowy (art. 11 projektu), który określa terminy dla poszczególnych podmiotów prowadzących działalność rolniczą do wymagań przechowywania nawozów. Najmniejsze gospodarstwa (prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w licznie mniejszej lub równej 210 DJP(2)) otrzymały najdłuższy okres przejściowy, tj. do 31 grudnia 2024 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt z dnia 1 lutego 2019 r.:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316655/12538824/12538825/dokument380441.pdf
2/ DJP - duża jednostka przeliczeniowa inwentarza (ang. LU, LSU - Livestock Unit) – umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czystych obszarów morskich w Europie jak na lekarstwo (21 maja 2019)Rząd określił inwestycje i działania wymagające oceny wodnoprawnej (08 maja 2019)Polska gospodarka wodna w UE: Na początku nacisk położono na oczyszczanie ścieków (02 maja 2019)Nowe plany gospodarowania wodami będą oparte na większej ilości danych (29 kwietnia 2019)Rząd przygotowuje nowelizację, która ma ułatwić funkcjonowanie spółek wodnych (24 kwietnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony