Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. statystyk wody i odpadów Główny Urząd Statystyczny
Badania geologiczne i badania środowiska gruntowo-wodnego firmy Menard

Rząd opublikował nowy projekt nowelizacji Prawa wodnego

a+a-    Powrót       27 lutego 2019       Woda   

Po niemal dwóch miesiącach od poprzedniej wersji projeku ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych UC142), resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przedstawił opinii publicznej kolejną.

Nowe brzmienie jest następstwem przeprowadzonego na początku stycznia br. spotkania uzgodnieniowego pomiędzy resortami. W porównaniu do jego poprzednich wersji, projekt(1) rozszerzono przede wszystkim o zagadnienia związane z obowiązkami w zakresie prowadzenia planów nawożenia azotem, stosowaniem oraz przechowywaniem nawozów naturalnych oraz kiszonek. Dla rolników istotne będą więc głównie dodane do Prawa wodnego art. 104a-104c oraz 105a-105b. Przepisy te przewidują m.in. ustawowy zakaz stosowania nawozów na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych. Odległości, w jakich zakazane będzie stosowanie nawozów, określane będą w programach działań i mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju stosowanego nawozu oraz występowania uprawy roślin.

W projekcie umieszczono również przepis przejściowy (art. 11 projektu), który określa terminy dla poszczególnych podmiotów prowadzących działalność rolniczą do wymagań przechowywania nawozów. Najmniejsze gospodarstwa (prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w licznie mniejszej lub równej 210 DJP(2)) otrzymały najdłuższy okres przejściowy, tj. do 31 grudnia 2024 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt z dnia 1 lutego 2019 r.:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316655/12538824/12538825/dokument380441.pdf
2/ DJP - duża jednostka przeliczeniowa inwentarza (ang. LU, LSU - Livestock Unit) – umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Częstochowa: Blisko 10 mln zł na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (19 marca 2019)Jak ocena zagrożeń może wpłynąć na plan remediacji? (27 lutego 2019)Powstaje pierwszy w Polsce Plan przeciwdziałania skutkom suszy (31 stycznia 2019)Jutro termin składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne (29 stycznia 2019)URE: parametry aukcji OZE nie są optymalnie dobierane (18 stycznia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony