Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. BHP TEAM PREVENT POLAND SP Z O.O.
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Rząd przyjął projekt tzw. megaustawy ułatwiającej wprowadzenie 5G

a+a-    Powrót       15 maja 2019       Ryzyko   

Rząd przyjął projekt noweli tzw. megaustawy - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Nowe przepisy, które służą m.in. wdrożeniu 5G, ułatwią budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach. Chodzi o przygotowany przez resort cyfryzacji projekt noweli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu

Według komunikatu podstawowym celem projektu jest zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich. Jak podano, przyjęte rozwiązania są zgodne z zaleceniami Komunikatu Komisji Europejskiej „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego”. Komisja Europejska chce, by kraje członkowskie posiadały szerokie pokrycie siecią technologii 5G do 2025 roku. Według wskazań Komisji do 2020 roku sieć 5G ma być dostępna na zasadach komercyjnych w przypadku co najmniej jednego dużego miasta w każdym kraju członkowskim.

Przejrzyste wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego

Nowela ma służyć także zwiększeniu przejrzystości wykorzystywania wyników pomiarów poziomów emisji pól elektromagnetycznych w środowisku (m.in. przez umożliwienie przekazywania wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w postaci elektronicznej, wprowadzenie obowiązku ich udostępniania na stronach internetowych organów do których są przekazywane; umożliwienie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, ale mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko również w postaci elektronicznej).

Stworzy ona także podstawy prawne do budowy ogólnodostępnego Systemu Informacyjnego o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne; będą w nim zawarte informacje o poziomach emisji pól elektromagnetycznych w środowisku w związku z lokalizacją instalacji dla sieci mobilnych.

5,26 mln z dla Inspekcji Ochrony Środowiska

Jak podało CIR, w latach 2019 – 2028 na doposażenie jednostek Inspekcji Ochrony Środowiska w nowoczesne urządzenia do kontroli poziomów promieniowania elektromagnetycznego zostanie przeznaczone 5,26 mln zł z budżetu państwa. Fundusz Szerokopasmowy ma dysponować ok. 140 mln zł rocznie.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach (od 1 stycznia 2021 r. zacznie działać Fundusz Szerokopasmowy). (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

MC: Przygotowywana megaustawa zlikwiduje luki w systemie pomiaru pola elektromagnetycznego (08 maja 2019)NIK krytycznie ocenia działania w zakresie ochrony przed promieniowaniem sieci komórkowych (07 maja 2019)W listopadzie ruszy prototyp systemu do monitorowania pól elektromagnetycznych (13 marca 2019)Środowisko naturalne: kapitał roztrwaniany przez człowieka? (04 stycznia 2019)Minister cyfryzacji chce łagodniejszych norm promieniowania elektromagnetycznego (06 grudnia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony