Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Mechanik Eneris Surowce S.A.
c-trace: Redukcja kosztów odbioru odpadów dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT c-trace Sp. z o.o.

Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych dla firm w stolicy

a+a-    Powrót       07 września 2020       Odpady   

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie wniosku dotyczącego możliwego nierównego traktowania przedsiębiorców w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez m.st. Warszawę za odbiór odpadów komunalnych – Wiceprezydent m.st. Warszawy zapowiada analizę skutków ewentualnych zmian metody obliczania wysokości opłat.

Czytaj: Nic o nas bez nas? Przy zaostrzaniu przepisów należy uwzględnić perspektywę biznesu

Do Biura Rzecznika MŚP od przedstawiciela przedsiębiorców wpłynął wniosek wskazujący na możliwe nierówne traktowanie przedsiębiorców w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez miasto stołeczne Warszawę za odbiór odpadów komunalnych. We wniosku wskazano na przyjętą przez Radę Miasta metodę obliczenia wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części będących nieruchomościami, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części wykorzystywanych w celach innych niż mieszkalne, polegająca na obliczaniu iloczynu powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki opłaty. Wnioskodawca podnosił, że dla osób będących właścicielami takich nieruchomości, wiąże się to z koniecznością ponoszenia opłat wyraźnie wyższych niż te, które ponoszą właściciele nieruchomości w całości niebędących nieruchomościami mieszkalnymi. W wypadku takich nieruchomości wysokość opłaty jest określona jako stawka od pojemnika lub worka na odpady odpowiedniej pojemności.

Reportaż wideo: Blockchain szansą na pozytywny przewrót w polskiej gospodarce odpadami

W związku z powyższym, pismem z dnia 17 marca 2020 r., Rzecznik MŚP wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z prośbą o ustosunkowanie się do wniosku przedsiębiorców oraz podniesionych zarzutów nierównego traktowania podmiotów.

W odpowiedzi Zastępca Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Michał Olszewski, w piśmie z 4 czerwca 2020 r. stwierdził, że w Urzędzie Miasta był przygotowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Projekt uchwały miał być rozpatrzony 14 maja 2020 r. na sesji Rady Miasta, ostatecznie został jednak zdjęty z porządku obrad.

Powodem tego było przyjęcie Uchwały nr XXX/865/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przyjętej uchwale postanowiono o wyłączeniu wszystkich nieruchomości, będących w całości wykorzystywanych w celach innych niż mieszkalne (z wyjątkiem domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z przymusowego, gminnego systemu odbierania nieruchomości. Konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynikała z dokonanej w zeszłym roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będącej skutkiem interwencji Rzecznika MŚP. Wyłączenie nieruchomości w całości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarki odpadami zostało potwierdzone w Uchwale nr XXXII/976/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która weszła w życie z dniem 14 sierpnia 2020 r.

Wiceprezydent Warszawy stwierdził także, że ewentualne zmiany metody obliczania wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zostaną wprowadzone po zakończeniu analizy skutków wyłączenia nieruchomości w całości niezamieszkałych z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.

Zobacz: Temat Miesiąca: Odpady biodegradowalne

Źródło: Biuro Prasowe Rzecznika MŚP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co wspólnego mają Göteborg i Ciechanów? IV dzień Międzynarodowej Konferencji Eco-Miasto 2020 (25 września 2020)GIOŚ: odpady, które trafią do Rębiszowa, nie są niebezpieczne ani toksyczne (25 września 2020)WSA: dodatkowe kryteria różnicowania ustalonej już metody obliczania opłaty śmieciowej niezgodne z prawem (18 września 2020)Mandat za brak deklaracji odpadowej? Tak, teraz może wlepić go straż miejska (08 września 2020)Minister Klimatu wydał objaśnienia prawne w sprawie obowiązku zbierania odbieranych odpadów komunalnych (20 sierpnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony