Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
10.05.2021 10 maja 2021

Jak samorządy wykorzystują PPP?

Polski rynek PPP to w istocie rynek samorządów lokalnych – podaje w raporcie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Spośród wszystkich zawartych w ciągu ostatniej dekady umów, jedynie 11 proc. dotyczy podmiotów niepowiązanych z samorządem.

   Powrót       12 sierpnia 2019       Zrównoważony rozwój   

Polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli wieloletnia współpraca sektora publicznego z bisnesem, zdominowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego. Jak wynika bowiem z raportu „Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 2019 r.”, spośród wszystkich zawartych w ostatniej dekadzie umów jedynie 15 nie dotyczyło organów powiązanych z samorządem lokalnym. - Dominacja samorządów lokalnych i regionalnych na rynku PPP jest w dużym stopniu zjawiskiem naturalnym, gdyż odzwierciedla kluczową rolę odgrywaną przez samorządy i ich agendy w sferze usług użyteczności publicznej w Polsce, w tym ich rolę jako właścicieli i zarządców obiektów infrastrukturalnych – czytamy.

W okresie od 2009 r. do końca pierwszej połowy br. wszczęto 557 postepowań PPP, spośród których podpisano łącznie 135 umów. Podpisane w ciągu ostatniego dziesięciolecia umowy opiewają na łączną kwotę ponad 6 mld zł. Umowy podpisywane były głównie przez gminy miejskie (29,6 proc.), gminy wiejskie (20,7 proc.) oraz gminy wiejskomiejskie (15,5 proc.). - Potwierdzeniem dominacji samorządów na polskim rynku PPP jest także aktywność jednostek powiatów i województw oraz podmiotów powiązanych z samorządami, takich jak spółki komunalne lub jednostki budżetowe – napisao w raporcie.

Sposób na termomodernizację, wod-kan i gospodarkę odpadami

Jak podają autorzy opracowania, „podmioty publiczne próbowały stosować formułę PPP w szerokim zakresie, praktycznie we wszystkich sferach usług użyteczności publicznej”. Spośród wszystkich podpisanych umów najwięcej dotyczyło sektora: infrastruktury drogowej (21 umów), efektywności energetycznej (20 umów), a także gospodarki wodnej (15 umów). Z kolei wśród umów o największej wartości wymieniane są: zawarta w 2013 r. umowa na budowę poznańskiej spalarni odpadów (783 mln zł) oraz podpisana w 2018 r. umowa na budowę spalarni odpadów w Gdańsku (570 mln zł).

Wśród zawartych umów dotyczących realizacji zadań własnych gminy przykładem mogą być ponadto kontrakty zawarte przez władze Mławy czy Zgierza. O Mławskiej oczyszczalni ścieków powstałej w oparciu o formułę PPP pisaliśmy tutaj. W Zabrzu natomiast przedmiotem przedsięwzięcia o wartości ponad 56 mln zł była termomodernizacja 24 budynków oświaty.

Jak to będzie wyglądać w przyszłości?

Obecnie jedynie około jedna czwarta rozpoczynanych postępowań kończy się podpisaniem umowy i realizacją przedsięwzięcia. Jak jednak wskazują autorzy raportu - aktywność rynku w odniesieniu do nowo zawartych umów PPP wykazuje w ostatnich dwóch latach na stopniową tendencję wzrostową. W 2016 r. zawarto 10 nowych umów, w 2017 - 11 umów, natomiast w 2018 - 15 umów.

- Jedną z barier, na którą zwracają uwagę podmioty publiczne, jest wysoki koszt doradztwa, stąd ważnym elementem polityki rządowej jest prowadzony przez Ministerstwo Inewstycji i Rozowju program kompleksowego wsparcia doradczego zapewniającego podmiotom publicznym finansowanie znacznej części kosztów doradztwa. Ponadto opracowano wytyczne w zakresie etapu przygotowania projektu i etapu postępowania przetargowego, w tym wzorcowe dokumenty – napisano.

Zamierzenia inwestycyjne do zrealizowania

Przeprowadzona pod koniec II kwartału 2019 r. analiza rynku wskazuje, że obecnie na różnych etapach przygotowania znajduje się łacznie 137 zamierzeń inwestycyjnych. Łącznie, projekty te opiewaja na kwotę 53,7 mld zł. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w Bazie zamierzeń PPP prowadzonej przez MIiR(1). Najwięcej z nich dotyczy sektora infrastruktury transportowej (23) oraz efektywności energetycznej (22).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Baza zamierzeń PPP
https://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Krakowska linia tramwajowa będzie jedną z największych inwestycji PPP w Polsce (22 grudnia 2020)Surowce z odpadów, partnerstwa strategiczne i Strażnicy Planety (16 grudnia 2020)Kolejne gminy będą naliczały opłaty śmieciowe od zużycia wody (04 grudnia 2020)Zbiórka popiołu z palenisk domowych szansą na poprawienie poziomów recyklingu (30 listopada 2020)Ogłoszono przetarg na wybór partnera prywatnego do budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni (10 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony