Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Sejm pochylił się nad kluczowymi dla energetyki regulacjami

   Powrót       10 lipca 2023       Energia   
Sejm pochylił się nad kluczowymi dla energetyki regulacjami

W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Sejm przyjął m.in. przełomową nowelizację ustawy o OZE, która implementuje dyrektywę RED II do polskiego systemu prawnego.

6 i 7 lipca br. odbyło się pierwsze w tym miesiącu posiedzenie Sejmu, podczas którego zapadły kluczowe rozstrzygnięcia dla regulacji dotyczących transformacji energetycznej w Polsce.

Pierwsza z nich to nowelizacja ustawy o OZE (popularnie znana pod numerem UC99) oraz innych ustaw (druk sejmowy 3279) która wdraża do polskiego prawa zapisy dyrektywy RED II, czyli o wspieraniu OZE. W projekcie znalazły się przepisy dotyczące ciepłownictwa, chłodnictwa, klastrów energii, spółdzielni energetycznych, gwarancji pochodzenia, biometanu, offshore wind, biogazu, ale też instalacji hybrydowych. Nowela zakłada utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE dla inwestorów. Za nowelizacją głosowało 438 posłów, wstrzymało się 10, nikt nie był przeciw. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ponadto posłowie przegłosowali poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe. Nowe regulacje mają przyspieszyć inwestycje w sieci dystrybucyjne i przesyłowe w związku z rozwojem OZE. Projekt ustawy ma teraz trafić do podpisu prezydenta. Poprawki miały na celu uniknięcie kolizji przepisów znajdujących się w procedowanej równolegle ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa zakłada, że do m.in. strategicznych inwestycji będą zaliczane linie 110 kV zarządzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych. W ten sposób przyspieszy rozwój systemu dystrybucyjnego w Polsce. Ponadto przewiduje się ograniczenie barier administracyjnych oraz usprawnienie przyłączeń nowych instalacji do systemu.

Czytaj: Polska potrzebuje optymalizacji warunków przyłączania instalacji OZE do sieci

Sejm podczas posiedzenia przyjął część poprawek senackich do nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, która ostatecznie też trafi do podpisu Prezydenta RP. Regulacje wprowadzają tzw. plan ogólny, który będzie musiał być przyjęty przez każdą gminę. Samorządy będą musiały się dostosować do regulacji do 1 stycznia 2026 r.

Sejm przyjął też poprawki senatu do nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich. Celem regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa działań i możliwości reagowania polskim służbom w przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Powrót kolektorów słonecznych. Jak wygląda w praktyce? (22 września 2023)Zarządzanie inwestycją PV to maraton, a nie sprint (21 września 2023)Unia Europejska przewiduje więcej wsparcia dla przemysłu wiatrowego (21 września 2023)Bliżej zrównoważonego rozwoju? Jak dotąd zrealizowano tylko 15 % SDGs (20 września 2023)Sporo zmian regulacyjnych w sektorze OZE – niektóre wyczekiwane (19 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony