Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Jakie wyzwania w gospodarce odpadami identyfikują praktycy?

Brak stabilizacji przepisów i długotrwałe procedury, to tylko niektóre z wymienianych przez praktyków bolączki branży gospodarki odpadami. Przedstawiciele sektora prócz wyzwań wskazują ponadto rekomendacje, których wdrożenie mogłoby usprawnić sektor.

   Powrót       25 stycznia 2022       Odpady   
gospodarka odpadami

Podczas panelu ekspertów, który miał miejsce w czasie 13. Konferencji selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów komunalnych, przedstawiciele branży gospodarki odpadami dyskutowali o głównych wyzwaniach stojących przed sektorem. W swoich wypowiedziach wskazywali ponadto szereg rekomendacji, których wdrożenie miałoby usprawnić system.

Główne wyzwania gospodarki odpadami

Przedstawiciele sektora, w tym jednostek samorządów terytorialnych, organizacji oczyszczania miast, organizacji odzysku i stowarzyszeń pozarządowych, zgodzili się, że wśród głównych bolączek obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi uwagę zwrócić należy przede wszystkim na:

  • korektę obecnych przepisów i stabilizację prawa,
  • współfinansowanie systemu gospodarki poprzez ROP i inne regulacje,
  • usprawnienie procesów inwestycyjnych, ułatwienie bieżącej działalności firm, czytelne procesy administracyjne,
  • optymalizację metod zagospodarowania odpadów.

Stabilizacja prawa i mapa drogowa dla branży

W kwestii przepisów prawa Filip Piotrowski z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste wskazywał, że obecnie „brakuje refleksji na temat implementacji prawa unijnego w Polsce”. – Nie podchodzimy do tego procesu w sposób ambitny. Zajmujemy się tak naprawdę przepisywaniem dyrektyw, ale w żaden sposób nie staramy się tworzyć prawa niejako na wyrost, wychodząc na przeciw pewnym zmianom, które są dyskutowane w Brukseli. Jesteśmy na końcu procesu, zamiast być aktywnym graczem - wskazywał. Jak dodał, przepisy obejmujące swoim zakresem gospodarkę odpadami „wprowadzane są na szybko, w ostatniej chwili i często w nie do końca przemyślany sposób”. Zwrócono ponadto uwagę na perspektywę biznesu. Jak wskazywał m.in. Jakub Tyczkowski, prezes zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, w warunkach wciąż zmieniających się przepisów czy braku pewności co do przyszłych rozwiązań prawnych, przedstawiciele biznesu mają utrudnioną możliwość wieloletniego planowania swoich wydatków.

Eksperci obecni podczas dyskusji rekomendowali w tym zakresie m.in. stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, a także przygotowanie całościowej mapy drogowej dla branży gospodarki odpadami. Wskazywano ponadto na potrzebę systemowego podejścia do nowelizacji przepisów czy wprowadzenie nieokreślonego czasu funkcjonowania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji zajmujących się przetwarzaniem odpadów.

ROP i usprawnienia w zakresie procesu inwestycyjnego

W zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska oraz przedstawiciel Unii Metropolii Polskich, wskazywał, że celem ROP jest przede wszystkim ograniczenie produkcji opakowań, stąd też niezbędne jest wprowadzenie pełnej odpowiedzialności producentów odpadów. Wskazywał ponadto, że przychody z systemu ROP powinny współfinansować budowę niezbędnych instalacji przetwarzania odpadów.

Dr Joanna Dmowska z Polskiej Izby Gospodarki Odpadami wskazywała natomiast na pilną potrzebę usprawnienia procesów inwestycyjnych. Jak mówiła, w chwili obecnej proces inwestycyjny, w tym zwłaszcza czas wydawania stosownych decyzji środowiskowych, negatywnie wpływa na rozwój branży i hamuje tym samym nowe inwestycje w tym zakresie. Niezbędne jej zdaniem jest w tym zakresie m.in. wzmocnienie kadry administracyjnej.

Bank innowacyjnych technologii i przepisy dot. ponownego użycia

Wojciech Janka, prezes zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, wskazywał z kolei, że gospodarce odpadami niezbędne jest utworzenie banku innowacyjnych technologii. – Dysponujemy szeregiem instytucji i organizacji, które mogą prowadzić niezbędne w tym zakresie badania – mówił. Wskazywał ponadto na pilną potrzebę optymalizacji wykorzystania odpadów, w tym zmianę statusu odpadów na rzecz produktu lub półproduktu oraz wprowadzenie przepisów dotyczących ponownego użycia. Wskazywał on ponadto na potrzebę wprowadzenia odpowiednich instrumentów finansowych, dzięki którym możliwe byłoby wykorzystanie regranulatu na znacznie większa skalę.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Orzeczenie w sprawie warszawskiego in-house może mieć znaczenie dla całego systemu (18 maja 2022)Konferencja PIE pt. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta już w przyszłym tygodniu (11 maja 2022)Wspólny raport europejskich naczelnych organów kontroli na temat odpadów z tworzyw sztucznych (10 maja 2022)Ozdoba: pracujemy nad zwiększeniem realności zasady „zanieczyszczający płaci" (06 maja 2022)14. Konferencja mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów w maju w Toruniu (04 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony