Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Większa kontrola gmin nad zakładami przemysłowymi? Samorządowcy apelują o zmiany w Prawie ochrony środowiska

   Powrót       27 lutego 2020       Ryzyko   

Ustawa „odorowa”, nowy system naliczania kar, możliwość natychmiastowego wstrzymania produkcji i większa kontrola samorządu nad zakładami przemysłowymi. Skawina apeluje o zmiany w prawie ochrony środowiska.

Radni Rady Miejskiej zaapelowali m.in do Prezydenta i Rady Ministrów o wprowadzenie zmiany przepisów, które poprawią skuteczność funkcjonowania systemu ochrony środowiska. Skawina jest jedną z najbardziej uprzemysłowionych gmin w Polsce, zakłady produkcyjne mają tutaj istotny wpływ na środowisko, w którym żyją mieszkańcy. W rezolucji(1) znajdziemy między innymi propozycję opracowania ustawy „odorowej”, czyli stworzenia takich przepisów, które umożliwiłyby podjęcie konkretnych działań wobec zakładów, których działalność emituje przykry zapach.

Czego domaga się Skawina?

Władze Skawiny domagają się także zmiany systemu kar za przekroczenie dozwolonego poziomu emisji lub generowanie substancji, na które firmy nie mają pozwolenia. Wysokość opłaty miałaby być proporcjonalna do przychodów zakładów. Dzięki temu uniknie się sytuacji, w której firma mająca setki milionów zysku zostanie ukarana mandatem na kwotę 500 zł. - Należy także wprowadzić możliwość natychmiastowego wstrzymania pracy instalacji, jeśli w trakcie kontroli emisji zostanie wykryty związek nie ujęty w pozwoleniach, zgłoszeniach - czytamy w rezolucji.

Skawina domaga się też większej roli gminy we wszystkich postępowaniach dotyczących ochrony środowiska, które mogą oddziaływać na mieszkańców. Powinna być stworzona możliwość przeprowadzania wspólnych kontroli samorządu z organami do tego upoważnionymi. Radni chcą też stworzenia jednej instytucji odpowiedzialnej za ochronę środowiska, która miałaby posiadać zarówno kompetencje do wydawania pozwoleń, ich monitorowania oraz kontroli, a także mającą skuteczne uprawnienia egzekucyjne.

Rola dyskusji

Władze Skawiny zdają sobie sprawę, że tak radykalne zmiany w przepisach wymagają szeroko zakrojonej dyskusji. Radni zwrócili się do burmistrza Norberta Rzepisko o zorganizowanie spotkania, na które zostaną zaproszeni wybrani parlamentarzyści z województwa małopolskiego w celu zaprezentowania zmian w prawie ochrony środowiska. Zostanie na nim też przedyskutowana sprawa wspólnych działań w tym zakresie. Burmistrz przychyla się do rezolucji radnych i zapewnia, że zorganizuje takie spotkanie.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść rezolucji dostępna tutaj
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8316-rezolucja-zmany-przepisow-prawa-ochrony-srodowiska-skawina.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ochrona złóż węgla brunatnego bólem głowy dla samorządów (30 lipca 2021)Strach przed powstającymi odpadami poremediacyjnymi (28 lipca 2021)Przepisy związane m.in. z nielegalnym importem odpadów mają zostać znowelizowane do końca roku (27 lipca 2021)Projekty noweli tzw. specustawy jądrowej i Strategii bezpieczeństwa jądrowego w konsultacjach publicznych (21 lipca 2021)Opłaty środowiskowe - co w rzeczywistości należy uwzględnić w raporcie do Krajowej bazy? (14 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony