Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor ochrony środowiska WIOŚ Gdańsk
Systemy IT do gospodarowania odpadami darsoft.pl

Większa kontrola gmin nad zakładami przemysłowymi? Samorządowcy apelują o zmiany w Prawie ochrony środowiska

a+a-    Powrót       27 lutego 2020       Ryzyko   

Ustawa „odorowa”, nowy system naliczania kar, możliwość natychmiastowego wstrzymania produkcji i większa kontrola samorządu nad zakładami przemysłowymi. Skawina apeluje o zmiany w prawie ochrony środowiska.

Radni Rady Miejskiej zaapelowali m.in do Prezydenta i Rady Ministrów o wprowadzenie zmiany przepisów, które poprawią skuteczność funkcjonowania systemu ochrony środowiska. Skawina jest jedną z najbardziej uprzemysłowionych gmin w Polsce, zakłady produkcyjne mają tutaj istotny wpływ na środowisko, w którym żyją mieszkańcy. W rezolucji(1) znajdziemy między innymi propozycję opracowania ustawy „odorowej”, czyli stworzenia takich przepisów, które umożliwiłyby podjęcie konkretnych działań wobec zakładów, których działalność emituje przykry zapach.

Czego domaga się Skawina?

Władze Skawiny domagają się także zmiany systemu kar za przekroczenie dozwolonego poziomu emisji lub generowanie substancji, na które firmy nie mają pozwolenia. Wysokość opłaty miałaby być proporcjonalna do przychodów zakładów. Dzięki temu uniknie się sytuacji, w której firma mająca setki milionów zysku zostanie ukarana mandatem na kwotę 500 zł. - Należy także wprowadzić możliwość natychmiastowego wstrzymania pracy instalacji, jeśli w trakcie kontroli emisji zostanie wykryty związek nie ujęty w pozwoleniach, zgłoszeniach - czytamy w rezolucji.

Skawina domaga się też większej roli gminy we wszystkich postępowaniach dotyczących ochrony środowiska, które mogą oddziaływać na mieszkańców. Powinna być stworzona możliwość przeprowadzania wspólnych kontroli samorządu z organami do tego upoważnionymi. Radni chcą też stworzenia jednej instytucji odpowiedzialnej za ochronę środowiska, która miałaby posiadać zarówno kompetencje do wydawania pozwoleń, ich monitorowania oraz kontroli, a także mającą skuteczne uprawnienia egzekucyjne.

Rola dyskusji

Władze Skawiny zdają sobie sprawę, że tak radykalne zmiany w przepisach wymagają szeroko zakrojonej dyskusji. Radni zwrócili się do burmistrza Norberta Rzepisko o zorganizowanie spotkania, na które zostaną zaproszeni wybrani parlamentarzyści z województwa małopolskiego w celu zaprezentowania zmian w prawie ochrony środowiska. Zostanie na nim też przedyskutowana sprawa wspólnych działań w tym zakresie. Burmistrz przychyla się do rezolucji radnych i zapewnia, że zorganizuje takie spotkanie.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść rezolucji dostępna tutaj
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8316-rezolucja-zmany-przepisow-prawa-ochrony-srodowiska-skawina.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy wiemy, co jemy? NIK o systemie bezpieczeństwa obrotu środkami ochrony roślin (03 lipca 2020)Jak dostosować biznes do zmieniających się wymagań prawnych? (30 czerwca 2020)Program Moja Woda może nie ruszyć tak wartko. W tle konieczność zmian w Prawie wodnym (10 czerwca 2020)Komunikat NFOŚiGW w sprawie inwestycji wod-kan aglomeracji po 31.12.2020 r. (04 czerwca 2020)Uchwała, która miała zablokować eksploatację węgla ze złoża Paruszowiec - nieważna (04 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony