Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.05.2021 14 maja 2021

Prezydent powołał skład nowego rządu

Prezydent Andrzej Duda dokonał we wtorek zmian w składzie Rady Ministrów. Tego samego dnia w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przyporządkowania działów administracji konkretnym ministrom.

   Powrót       07 października 2020       Management   

We wtorek, 6 października br., prezydent Andrzej Duda powołał ministrów wchodzących w skład zrekonstruowanego rządu. Przed wręczeniem tek nowym ministrom ze swoich stanowisk odwołani zostali m.in. Jadwiga Emilewicz z urzędu Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Jan Krzysztof Ardanowski z urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Gróbarczyk z urzędu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Michał Woś z urzędu Ministra Środowiska.

Skład nowego rządu

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, czekają nas spore zmiany. Z istniejących dotychczas 20 ministerstw zlikwidowanych zostało aż sześć, a ich obowiązki przejmą nowopowstałe jednostki. Niektóre z funkcjonujących resortów zostaną z kolei poszerzone o dodatkowe działy. Postanowieniem z dnia 6 października 2020 r.:

  • Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, powołany został na stanowisko Ministra Cyfryzacji
  • Jarosław Kaczyński, Prezes PiS, powołany został do pełnienia funkcji Wiceprezesa Rady Ministrów
  • Piotr Gliński odwołany został z funkcji Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego i jednocześnie powołany na Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego
  • Jarosław Gowin powołany został na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Tadeusz Kościński odwołany został z funkcji Ministra Finansów i jednocześnie powołany - na urząd Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Michał Kurtyka odwołany został z funkcji Ministra Klimatu i powołany na stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska
  • Marlena Maląg odwołana została z funkcji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jednocześnie została powołana na stanowisko Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
  • Grzegorz Puda powołany został na stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Michał Cieślak powołany został na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów
  • Michał Wójcik powołany został na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów

Czytaj też: Rekonstrukcja rządu. Jakie zmiany w ochronie środowiska?

W niezmienionej formule funkcjonować mają m.in.: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Ministerstwo Zdrowia.

Nowy podział działów administracji

Wraz z powołaniem nowych członków Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. szczegółowego zakresu działania: Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Infrastruktury, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministra Cyfryzacji.

Jak informowaliśmy wcześniej, główne zmiany w zakresie ochrony środowiska obejmują połączenie Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Klimatu w Ministerstwo Klimatu i Środowiska, likwidację Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przeniesienie zagadnień związanych z gospodarką leśną do resortu rolnictwa czy zmiany związane z resortami odpowiedzialnymi za rozwój i finanse.

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami, kompetencje leżące dotąd w zakresie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przejmą Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury. Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizować ma zadania dotyczące „energii”, „klimatu” i „środowiska”, a także „gospodarki wodnej”. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Działy „żegluga śródlądowa”, „gospodarka morska” oraz „rybołówstwo” podlegać mają z kolei Ministrowi Infrastruktury. Powołany ma zostać także Główny Urząd Morski, który podlegać będzie pod resort infrastruktury.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierować ma działami „rolnictwo”, „rozwój wsi” oraz „rynki rolne”. Organami podległymi ministerstwu są: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Działy „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”, „gospodarka”, „turystyka” i „praca” kierowane będą przez nowo mianowanego Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Główny Geodeta Kraju, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Prezes Głównego Urzędu Miar, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działami „budżet”, „finanse publiczne”, „instytucje finansowe” oraz „rozwój regionalny”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

60 mln zł na projekt reaktora badawczego typu HTGR (13 maja 2021)Odbył się XII Klimatyczny Dialog Petersberski (11 maja 2021)Współpraca NFOŚiGW oraz ARiMR na rzecz czystego powietrza (10 maja 2021)MKiŚ: polskie gminy nie przeciwdziałają skutkom suszy (07 maja 2021)Polski Cyfrowy Operator Logistyczny m.in. uszczelni system kontroli transportu odpadów (06 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony