Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.03.2024 04 marca 2024

Prezydent powołał skład nowego rządu

Prezydent Andrzej Duda dokonał we wtorek zmian w składzie Rady Ministrów. Tego samego dnia w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przyporządkowania działów administracji konkretnym ministrom.

   Powrót       07 października 2020       Zrównoważony rozwój   

We wtorek, 6 października br., prezydent Andrzej Duda powołał ministrów wchodzących w skład zrekonstruowanego rządu. Przed wręczeniem tek nowym ministrom ze swoich stanowisk odwołani zostali m.in. Jadwiga Emilewicz z urzędu Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Jan Krzysztof Ardanowski z urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Gróbarczyk z urzędu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Michał Woś z urzędu Ministra Środowiska.

Skład nowego rządu

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, czekają nas spore zmiany. Z istniejących dotychczas 20 ministerstw zlikwidowanych zostało aż sześć, a ich obowiązki przejmą nowopowstałe jednostki. Niektóre z funkcjonujących resortów zostaną z kolei poszerzone o dodatkowe działy. Postanowieniem z dnia 6 października 2020 r.:

  • Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, powołany został na stanowisko Ministra Cyfryzacji
  • Jarosław Kaczyński, Prezes PiS, powołany został do pełnienia funkcji Wiceprezesa Rady Ministrów
  • Piotr Gliński odwołany został z funkcji Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego i jednocześnie powołany na Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego
  • Jarosław Gowin powołany został na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Tadeusz Kościński odwołany został z funkcji Ministra Finansów i jednocześnie powołany - na urząd Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Michał Kurtyka odwołany został z funkcji Ministra Klimatu i powołany na stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska
  • Marlena Maląg odwołana została z funkcji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jednocześnie została powołana na stanowisko Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
  • Grzegorz Puda powołany został na stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Michał Cieślak powołany został na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów
  • Michał Wójcik powołany został na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów

Czytaj też: Rekonstrukcja rządu. Jakie zmiany w ochronie środowiska?

W niezmienionej formule funkcjonować mają m.in.: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Ministerstwo Zdrowia.

Nowy podział działów administracji

Wraz z powołaniem nowych członków Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. szczegółowego zakresu działania: Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Infrastruktury, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministra Cyfryzacji.

Jak informowaliśmy wcześniej, główne zmiany w zakresie ochrony środowiska obejmują połączenie Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Klimatu w Ministerstwo Klimatu i Środowiska, likwidację Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przeniesienie zagadnień związanych z gospodarką leśną do resortu rolnictwa czy zmiany związane z resortami odpowiedzialnymi za rozwój i finanse.

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami, kompetencje leżące dotąd w zakresie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przejmą Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury. Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizować ma zadania dotyczące „energii”, „klimatu” i „środowiska”, a także „gospodarki wodnej”. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Działy „żegluga śródlądowa”, „gospodarka morska” oraz „rybołówstwo” podlegać mają z kolei Ministrowi Infrastruktury. Powołany ma zostać także Główny Urząd Morski, który podlegać będzie pod resort infrastruktury.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierować ma działami „rolnictwo”, „rozwój wsi” oraz „rynki rolne”. Organami podległymi ministerstwu są: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Działy „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”, „gospodarka”, „turystyka” i „praca” kierowane będą przez nowo mianowanego Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Główny Geodeta Kraju, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Prezes Głównego Urzędu Miar, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działami „budżet”, „finanse publiczne”, „instytucje finansowe” oraz „rozwój regionalny”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kongres Energetyki Rozproszonej – nowe forum merytorycznej debaty na temat wyzwań transformacji energetycznej (05 lipca 2023)Co przemawia za skracaniem łańcucha dostaw? Trzy kluczowe czynniki (15 grudnia 2022)Rusza szczyt klimatyczny. Przedstawiamy najważniejsze informacje przed COP27 (06 listopada 2022)Co zrobić z polską energetyką? Mądrzy sektora przedstawiają rekomendacje (30 czerwca 2022)MKiŚ: Ukraina przyjęta do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (17 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony