Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.01.2022 25 stycznia 2022

Śląsk już wie, jak budować trasy rowerowe

   Powrót       19 kwietnia 2017       Transport   

W ubiegłym roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym została podpisana deklaracja w sprawie realizacji wspólnej polityki rowerowej. Przyjęty teraz dokument jest jednym z jej efektów.

Opracowanie „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” zawiera warunki techniczne służące planowaniu, projektowaniu i wykonywaniu infrastruktury rowerowej. Wskazane w nim rozwiązania bazują na przykładach dobrych praktyk oraz analizie problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce. Zawarte w dokumencie rozwiązania będą obowiązkowo stosowane przy sporządzaniu m.in. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), strategiach transportowych, planach rozwoju transportu, czy strategiach i koncepcjach rowerowych. Będą obowiązywać przede wszystkim samorząd województwa i jego jednostki organizacyjne, m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich. Mogą też służyć wszystkim gminom i powiatom jako wytyczne na wszystkich etapach projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej.

Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej zostały przygotowane na podstawie opracowanego w 2013 r. przez zewnętrzne przedsiębiorstwo projektowe dokumentu: "Opracowanie wspólnych standardów i wytycznych dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej w miastach GZM". Wszystkie dokumenty stanowią z kolei realizację Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. W dokumentach zapisano m.in. konieczność budowy sieci dróg oraz tras rowerowych wg jednolitych zasad.

Wypracowane standardy i wytyczne są uzupełnieniem obowiązujących przepisów prawnych, w tym międzynarodowych konwencji o ruchu drogowym i znakach drogowych. Opracowanie nie ma charakteru aktu prawnego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Powstała definicja Nowej Mobilności. Teraz czas na Strategię jej rozwoju w Polsce do 2030 r. (05 stycznia 2022)Emisje z transportu: czas na zmianę paradygmatu (03 grudnia 2021)Rusza 20. edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16 września 2021)Zielone dachy - inicjatywa wiedeńska i dofinasowania w Polsce (28 lipca 2021)Eksperci: zanieczyszczenie powietrza nie znika w okresie letnim (27 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony