Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.01.2022 25 stycznia 2022

Dwa spotkania w sprawie granic i obszarów dużych aglomeracji w kontekście zgodności z dyrektywą „ściekową”

   Powrót       17 lipca 2020       Woda   

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Jednym z kluczowych elementów w planowaniu gospodarki ściekowej w celu pełnego wdrożenia ww. dyrektywy jest prawidłowe wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji.

Obecnie obowiązująca V Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych obejmuje 1587 aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców 38,8 mln, czego około 52 proc. RLM generują duże aglomeracje (powyżej 100 000 RLM(1)). Jest to niezwykle istotne biorąc pod uwagę zarówno środowisko, jak i właściwe programowanie inwestycji w tym obszarze.

Czytaj: Komunikat NFOŚiGW w sprawie inwestycji wod-kan aglomeracji po 31.12.2020 r.

Spotkania online z samorządami

W związku z tym w dniach 23 lipca oraz 10 sierpnia br. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej organizuje spotkanie online z przedstawicielami władz samorządowych w dużych aglomeracjach (powyżej 100 000 RLM), na którym zostaną przedstawione m.in. przepisy i wytyczne w zakresie wyznaczania i zmian w obrębie aglomeracji w celu osiągnięcia pełnej zgodności z dyrektywą Rady 91/271/EWG.

Czytaj: Obligatoryjna produkcja energii z osadów ściekowych? Wod-kan jest na to gotowy

Źródło: MGMiŻŚ

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Równoważna liczba mieszkańców (RLM) - definicja pojęcia:
https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/rlm.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ustawa Prawo wodne w konsultacjach społecznych. Czas opiniowania został skrócony (03 stycznia 2022)NIK o zanieczyszczeniu wód ściekami pochodzącymi z obszarów nieskanalizowanych (15 grudnia 2021)Z jakich środków finansowane będą projekty wod-kan poniżej 2 tys. RLM? Wiceminister Gróbarczyk odpowiada (14 października 2021)Ruszają konsultacje społeczne VI AKPOŚK (01 września 2021)Realizacja gospodarki wodno-ściekowej w Polsce - optyka Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu Senatu RP (04 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony