Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2023 27 stycznia 2023

Stanowisko samorządów w sprawie odpadów opakowaniowych

Wprowadzenie opłaty produktowej, standaryzacja opakowań zwrotnych, zorganizowanie w Polsce rynku dla wtórnego politereflanu etylu (rPET) – to tylko niektóre postulaty Unii Metropolii Polskich.

   Powrót       17 stycznia 2020       Odpady   

– W Austrii, Hiszpanii jak i w Czechach za tonę m.in. plastikowych opakowań producenci płacą po kilkaset euro. W naszym kraju nie jest to nawet jedno euro – zanieczyszczający nie płaci, a płacą nasi mieszkańcy, bez względu na swoje zachowania konsumenckie – mówił Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, na spotkaniu(1) Zespołu Unii Metropolii Polskich ds. odpadów komunalnych, które odbyło się 16 stycznia br.

– Od lat podkreślamy, że zaniechanie wdrożenia w Polsce koncepcji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów szkodzi systemowi gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. Obecnie stawki za wprowadzanie np. tworzyw sztucznych na rynek są skandalicznie niskie – uważa Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska oraz przewodniczący zespołu ds. gospodarki odpadami UMP.

Samorządy czują się ignorowane, a opłaty rosną

Firmy powinny wspierać finansowo proces selektywnej zbiórki opakowań. Wdrożenie ROP jest zgodne z zasadą z Dyrektywy odpadowej Parlamentu Europejskiego, czyli "polluter pays principle" (zanieczyszczający płaci). Obecny brak tej odpowiedzialności w wielu miastach doprowadził do destabilizacji systemów gospodarki odpadami komunalnymi, co skutkuje m.in. podwyżkami opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów.

– Rząd już w 2016 r. obiecał, że będziemy szli w stronę Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Mamy styczeń 2020 r. i samorządy nie znają żadnych założeń, a spotkania są przekładane. Apelujemy o pilne wznowienie prac we współpracy ze wszystkimi środowiskami – mówił Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Postulaty gmin kierowane do rządu

Gminy stoją przed wyzwaniem osiągania bardzo wysokich poziomów recyklingu i powtórnego wykorzystania odpadów. Jest to praktycznie niemożliwe do osiągnięcia bez ścisłego połączenia, w tym finansowego, systemu gospodarki odpadami komunalnymi z systemem produkcji opakowań.

Unia Metropolii Polskich zaznacza, że rząd powinien pilnie:

  • nałożyć opłatę produktową dla producentów i importerów, która pokrywałaby koszty zbierania i zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
  • ustalić i egzekwować sankcje finansowe dla producentów za wprowadzanie na rynek opakowań nienadających się do recyklingu i powtórnego wykorzystania – część produktów na rynku obecnie można tylko spalić, ponieważ mieszanki materiałów nie są przetwarzalne,
  • zbudować  kompleksowy – rządowy system wsparcia dla rozwoju rynku recyklingu, w tym rynku samorządowego,
  • wprowadzić standaryzację opakowań zwrotnych określona normami pod rygorem kar za wprowadzanie w obrót opakowań nienormatywnych,
  • zorganizować w Polsce rynek dla wtórnego politereflanu etylu (rPET). Należy zaprzestać sprowadzania tego materiału z zagranicy i przesycania nim Polski, w celu spełnienia przez producentów wymogu zawartości surowca wtórnego w nowych produktach opakowaniowych.

Docelowo system zagospodarowania i odbioru odpadów opakowaniowych od mieszkańców w przyszłości mógłby być zorganizowany wokół organizacji odzysku – one odpowiedzialne byłyby jednocześnie za osiąganie poziomów recyklingu i powtórnego wykorzystania odpadów. Niezbędne jest też określenie w polskich przepisach okresu przejściowego na zbudowanie nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi, wpisującego się w funkcjonowanie ekologicznego obiegu zamkniętego.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Stanowisko Zespołu UMP ds. odpadów komunalnychw sprawie wdrożenia w Polsce Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP)
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8108-stanowisko-unii-metropolii-warszawskich-16-stycznia-2020.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od rzek do morza. EEA o zanieczyszczeniu europejskich mórz odpadami (20 stycznia 2023)KAS: funkcjonariusze wykryli pół tony nielegalnych środków ochrony roślin (09 stycznia 2023)Priorytety MKiŚ na 2023 r.? M.in. nowela ustawy OZE (05 stycznia 2023)Opakowania bio kontra plastik? (20 grudnia 2022)Morfologia odpadów komunalnych w Polsce. Raport IOŚ-PIB (19 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony