Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Stosujesz się do konkluzji BAT? Wkrótce to może okazać się niewystarczające

Posłowie chcą umożliwić zaostrzanie w pozwoleniach zintegrowanych wymagań dot. monitoringu emisji z instalacji przemysłowych. Pozwoli to marszałkom nakładać na przedsiębiorców obowiązki, jakich nie wymaga od nich nawet unijne prawo.

   Powrót       28 maja 2018       Planowanie przestrzenne   

Pozwolenie zintegrowane, które jest pewną formą licencji na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwaną głównie dla instalacji przemysłowych (np. hodowli zwierząt lub oczyszczalni ścieków komunalnych), zastępuje obowiązujące wcześniej cząstkowe pozwolenia środowiskowe. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien więc podkreślać całościowe podejście danego zakładu do ochrony środowiska, realizowane m.in. poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik (ang. best available technology, BAT), czyli najbardziej efektywnych technik w ochronie środowiska jako całości. Chodzi o taki stopień rozwoju danej techniki, który umożliwia jej praktyczne zastosowanie z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska. Mówiąc wprost: przedsiębiorcy mają przyjąć i wdrożyć takie rozwiązania, które będą nie tylko korzystne dla środowiska, ale również racjonalne z punktu widzenia koniecznych do poniesienia kosztów.

Marszałkowie przed szereg

Dyrektywa 2010/75/UE przewiduje jednak możliwość ustalania bardziej restrykcyjnych warunków pozwolenia zintegrowanego, w tym wymogów dotyczących monitorowania wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, niż te określone w konkluzjach BAT. Dodanie w zaproponowanej niedawno nowelizacji ust. 5a do art. 211 ustawy – Prawo ochrony środowiska(1) umożliwi marszałkom województw nakładanie na prowadzących instalacje obowiązków pomiarowych w szerszym zakresie, niż wynikałoby to z unijnych przepisów. Informacja o planowanych zmianach została z radością przyjęta m.in. w Mielcu (woj. podkarpackie), gdzie mieszkańcy od miesięcy zarzucają lokalnemu producentowi płyt wiórowych i drewnopochodnych zatruwanie środowiska. Przyjęcie nowelizacji prawdopodobnie umożliwi marszałkowi nałożenie na przedsiębiorstwo postulowanego przez mieszkańców ciągłego monitoringu emisji z kominów tego zakładu, których wprost nie wymagają konkluzje BAT.

Koniec cichej zgody na spalanie odpadów niebezpiecznych

W projekcie ustawy zaproponowano również zmiany ustawy o odpadach mające na celu doprecyzowanie procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Jeżeli propozycja zostanie przyjęta, uznanie będzie następowało w drodze wydawanej przez marszałka województwa (po zaopiniowaniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska) decyzji administracyjnej. Obecnie obowiązuje w tym zakresie tzw. milcząca zgoda, czyli brak podjęcia przez marszałka jakiegokolwiek działania. Prowadzić może to do sytuacji, gdy za produkt uboczny uznane zostaną np. odpady niebezpieczne, których przetwarzanie bez zastosowania surowych wymogów ochrony środowiska, mogą powodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Powyższa poprawka ma pozwolić wyeliminować takie ryzyko.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2550

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Porozumienie Rady i PE ws. dyrektywy o jakości powietrza (21 lutego 2024)Ponad 41 tys. kopciuchów dymi wokół Warszawy (20 lutego 2024)(Nie)oczywiste korzyści. Jak efektywność energetyczna wzmacnia biznes (19 lutego 2024)Zapobiec 87 tys. przedwczesnych zgonów. Apel o szybkie wdrożenie nowych norm jakości powietrza (14 lutego 2024)Od Kalifornii po Siemiatycze. IOŚ-PIB wskazuje dobre praktyki adaptacyjne (05 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony