Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Strategia UE w zakresie chemikaliów zatwierdzona przez Radę

   Powrót       19 marca 2021       Ryzyko środowiskowe   

Rada zatwierdziła nową strategię w zakresie chemikaliów określającą długoterminową wizję unijnej polityki w zakresie chemikaliów. Strategia ma zapewnić osiągnięcie nietoksycznego środowiska o wyższym poziomie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, przy jednoczesnym wzmocnieniu konkurencyjności unijnego przemysłu chemicznego. W konkluzjach Rada zwraca się do Komisji, by ta wdrożyła działania określone w strategii, w tym ukierunkowane zmiany w celu usprawnienia unijnych przepisów w zakresie chemikaliów, zastąpienia i zminimalizowania substancji potencjalnie niebezpiecznych oraz stopniowego wycofywania najbardziej szkodliwych chemikaliów z innych niż istotne zastosowań społecznych.

Czytaj: Nowe obowiązki raportowe do bazy danych SCIP prowadzonej przez Europejską Agencję Chemikaliów

Zgodnie ze strategią należy zwłaszcza zakazać stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów w produktach konsumpcyjnych, takich jak kosmetyki, zabawki, detergenty, artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, meble, tekstylia lub materiały mające kontakt z żywnością, chyba że uznaje się je za niezbędne dla zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społeczeństwa lub gdy nie ma żadnych rozwiązań alternatywnych. Rada podkreśla również, jak ważne jest ograniczenie narażenia na substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (niebezpieczne dla systemu hormonalnego) i ograniczenie szkodliwego działania mieszanin.

Czytaj: Toksyczna luka prawna

Celem strategii jest stopniowe wycofanie niebezpiecznych chemikaliów mających wpływ na grupy szczególnie wrażliwe. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie chemikalia powinno się stosować w sposób bardziej zrównoważony i bezpieczny.

Główną nowością w strategii jest przeniesienie akcentu na podejście zakładające zapewnienie bezpieczeństwa i zrównoważoności już na etapie projektowania. Państwa członkowskie popierają to podejście oparte na cyklu życia, uwzględniające toksyczność chemikaliów na wszystkich etapach ich istnienia – od produkcji po stosowanie, recykling i unieszkodliwianie. Chodzi o zapobieganie przedostawaniu się niebezpiecznych chemikaliów do produktów już na etapie projektowania. Wspomniane podejście ma też pobudzać innowacje i zrównoważony rozwój w sektorze chemicznym.

Rada popiera przyjęcie przez UE wiodącej roli na arenie międzynarodowej poprzez propagowanie unijnych przepisów dotyczących chemikaliów jako najwyższego standardu, a także dopilnowanie, by UE miała zapewniony dostęp do chemikaliów o kluczowym znaczeniu dla zdrowia i funkcjonowania społeczeństwa.

Kontekst

14 października 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła dokument pt. „Strategia UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności na rzecz nietoksycznego środowiska”. Strategia w zakresie chemikaliów jest zasadniczą częścią Zielonego Ładu i jego dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń. Jest też jednym z kluczowych elementów planu odbudowy po kryzysie związanym z Covid-19. Dzięki ponad 40 aktom prawnym UE dysponuje solidnym zestawem przepisów dotyczących chemikaliów. Oprócz nadrzędnych ram rejestracji, oceny oraz etykietowania i klasyfikacji chemikaliów, obejmuje on też przepisy sektorowe dotyczące produktów biobójczych, zabawek, kosmetyków, farb, pestycydów itp.

Źródło: Rada UE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Papierowe kubki. Badania nad toksycznymi substancjami i … mikroplastikiem (01 września 2023)Papierowe słomki mogą zawierać PFAS. Wyniki badań (28 sierpnia 2023)Na Żuławach znaleziono beczki z substancją niewiadomego pochodzenia (21 lipca 2023)Produkty będą bardziej energooszczędne i przyjazne środowisku? Przegląd unijnych ram ekoprojektu (13 lipca 2023)Rada UE przyjęła stanowisko ws. rozporządzenia CLP (04 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony