Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
CATCH-ME wspólne przejazdy do pracy CATCH-ME
Prawo ochrony środowiska - prestiżowe studia podyplomowe Uczelnia Łazarskiego

Czy nowa strategia przemysłowa UE okaże się odporna na działanie wirusa SARS-Cov-19?

a+a-    Powrót       17 marca 2020       Zrównoważony rozwój   

KE przedstawiła strategię, która ma być nowym otwarciem europejskiej polityki przemysłowej. Na pierwszym planie: mniej biurokracji dla MŚP, likwidowanie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku i zachowanie konkurencyjności na rynku globalnym.

Utrzymanie konkurencyjności przemysłu europejskiego na świecie poprzez zapewnienie równych warunków działania – w Europie i w ujęciu globalnym jest to nie lada wyzwaniem, szczególnie w obliczu innego równie ważnego celu, jakim jest zapewnienie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.

- Europa ma najsilniejszy przemysł na świecie. Nasze przedsiębiorstwa, zarówno duże, jak i małe, zapewniają nam pracę, dobrobyt i strategiczną autonomię. Zarządzanie transformacją ekologiczną i cyfrową oraz unikanie uzależnienia od zewnętrznych czynników w nowym kontekście geopolitycznym wymaga radykalnej zmiany; ta zmiana musi zacząć się już teraz – stwierdził Thierry Breton, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Do pobrania plik pdf A New Industrial Strategy for Europe.

Szerokie spektrum

W strategii określono główne czynniki napędzające transformację przemysłową w Europie, obejmujące m.in. plan działania dotyczący własności intelektualnej ukierunkowany na zachowanie suwerenności technologicznej, oraz dostosowanie ram prawnych do transformacji ekologicznej i cyfrowej. Kolejna sprawa to zachowanie uczciwej konkurencji – w Unii i poza jej granicami. W tym celu Komisja Europejska do połowy 2020 r. przyjmie białą księgę ukierunkowaną na wyeliminowanie zakłóceń wywoływanych na jednolitym rynku przez dotacje zagraniczne, a także na uregulowanie dostępu podmiotów spoza UE do unijnych zamówień publicznych i unijnego finansowania. Równolegle zapowiada się, że będą prowadzone prace nad wzmocnieniem w ramach Światowej Organizacji Handlu globalnych zasad dotyczących dotacji dla przemysłu, a także działania mające na celu rozwiązanie problemu braku wzajemnego dostępu do zamówień publicznych w państwach trzecich.

Doradcy ds. zrównoważonego rozwoju

Z uwagi na fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w strukturze przemysłowej Europy (zapewniają dwie trzecie wszystkich miejsc pracy), celem strategii jest udzielenie MŚP wsparcia. W tym celu KE zaktualizuje Europejską Sieć Przedsiębiorczości i udostępni doradców ds. zrównoważonego rozwoju. Rozbuduje także ośrodki innowacji cyfrowych we wszystkich regionach Europy, umożliwiając MŚP wykorzystanie innowacji cyfrowych. Stworzy to nowe możliwości dla wolontariatu i szkoleń w zakresie technologii cyfrowych. A to wszystko po to, by Europa była optymalnym miejscem do rozpoczęcia działalności gospodarczej i jej rozwoju.

Dekarbonizacja i zasoby krytyczne

Strategia przewiduje także obszerne środki na rzecz modernizacji i dekarbonizacji sektorów energochłonnych, wspierania sektora zrównoważonej i inteligentnej mobilności oraz promowania efektywności energetycznej. Z akcentem na zapewnienie wystarczających i stałych dostaw energii niskoemisyjnej po konkurencyjnych cenach.

W celu przyspieszenia dekarbonizacji przemysłu i utrzymania jego wiodącej pozycji KE przewiduje sojusz na rzecz czystego wodoru, a następnie sojusze na rzecz niskoemisyjnych gałęzi przemysłu, przemysłowych chmur obliczeniowych i platform przemysłowych oraz surowców.

KE podkreśla, że dla osiągnięcia strategicznych celów szczególne znaczenie mają zielone zamówienia publiczne dlatego zapowiedziała dalsze wytyczne i przepisy w tym zakresie. To instytucje publiczne mają wysyłać wyraźny impuls do zielonej transformacji.

Zagrożenia i nieprzewidziane sytuacje

W tym zestawie działań, zarówno horyzontalnych, jak i odnoszących się do konkretnych technologii, Komisja będzie systematycznie analizować zagrożenia i potrzeby różnych ekosystemów przemysłowych. W tym celu ma powstać forum przemysłowe (najpóźniej we wrześniu br.), które będzie skupiać przedstawicieli przemysłu, w tym MŚP, duże przedsiębiorstwa, partnerów społecznych, badaczy, a także przedstawicieli państw członkowskich i instytucji UE.

Na ile strategia będzie adekwatna i skuteczna w warunkach szczególnych, jak pandemia koronawirusa, okaże się wkrótce. Nie zapominajmy, że jednym z jej elementów jest również nowa unijna strategia farmaceutyczna.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Do 10 sierpnia trwa I etap konsultacji projektu Raportu z wykonania Konwencji z Aarhus za lata 2017-2020 (14 lipca 2020)Niemiecki pomysł na przyszłość Europy, czyli jaki kierunek obierze Rada UE w kolejnym półroczu (06 lipca 2020)Prezydent przedstawił Eko-Kartę, czyli deklarację wsparcia inicjatyw prośrodowiskowych (06 lipca 2020)EEA: Musimy lepiej chronić nasze morza i oceany (01 lipca 2020)Jak dostosować biznes do zmieniających się wymagań prawnych? (30 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony