Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Czy nowa strategia przemysłowa UE okaże się odporna na działanie wirusa SARS-Cov-19?

KE przedstawiła strategię, która ma być nowym otwarciem europejskiej polityki przemysłowej. Na pierwszym planie: mniej biurokracji dla MŚP, likwidowanie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku i zachowanie konkurencyjności na rynku globalnym.

   Powrót       17 marca 2020       Zrównoważony rozwój   

Utrzymanie konkurencyjności przemysłu europejskiego na świecie poprzez zapewnienie równych warunków działania – w Europie i w ujęciu globalnym jest to nie lada wyzwaniem, szczególnie w obliczu innego równie ważnego celu, jakim jest zapewnienie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.

- Europa ma najsilniejszy przemysł na świecie. Nasze przedsiębiorstwa, zarówno duże, jak i małe, zapewniają nam pracę, dobrobyt i strategiczną autonomię. Zarządzanie transformacją ekologiczną i cyfrową oraz unikanie uzależnienia od zewnętrznych czynników w nowym kontekście geopolitycznym wymaga radykalnej zmiany; ta zmiana musi zacząć się już teraz – stwierdził Thierry Breton, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Do pobrania plik pdf A New Industrial Strategy for Europe.

Szerokie spektrum

W strategii określono główne czynniki napędzające transformację przemysłową w Europie, obejmujące m.in. plan działania dotyczący własności intelektualnej ukierunkowany na zachowanie suwerenności technologicznej, oraz dostosowanie ram prawnych do transformacji ekologicznej i cyfrowej. Kolejna sprawa to zachowanie uczciwej konkurencji – w Unii i poza jej granicami. W tym celu Komisja Europejska do połowy 2020 r. przyjmie białą księgę ukierunkowaną na wyeliminowanie zakłóceń wywoływanych na jednolitym rynku przez dotacje zagraniczne, a także na uregulowanie dostępu podmiotów spoza UE do unijnych zamówień publicznych i unijnego finansowania. Równolegle zapowiada się, że będą prowadzone prace nad wzmocnieniem w ramach Światowej Organizacji Handlu globalnych zasad dotyczących dotacji dla przemysłu, a także działania mające na celu rozwiązanie problemu braku wzajemnego dostępu do zamówień publicznych w państwach trzecich.

Doradcy ds. zrównoważonego rozwoju

Z uwagi na fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w strukturze przemysłowej Europy (zapewniają dwie trzecie wszystkich miejsc pracy), celem strategii jest udzielenie MŚP wsparcia. W tym celu KE zaktualizuje Europejską Sieć Przedsiębiorczości i udostępni doradców ds. zrównoważonego rozwoju. Rozbuduje także ośrodki innowacji cyfrowych we wszystkich regionach Europy, umożliwiając MŚP wykorzystanie innowacji cyfrowych. Stworzy to nowe możliwości dla wolontariatu i szkoleń w zakresie technologii cyfrowych. A to wszystko po to, by Europa była optymalnym miejscem do rozpoczęcia działalności gospodarczej i jej rozwoju.

Dekarbonizacja i zasoby krytyczne

Strategia przewiduje także obszerne środki na rzecz modernizacji i dekarbonizacji sektorów energochłonnych, wspierania sektora zrównoważonej i inteligentnej mobilności oraz promowania efektywności energetycznej. Z akcentem na zapewnienie wystarczających i stałych dostaw energii niskoemisyjnej po konkurencyjnych cenach.

W celu przyspieszenia dekarbonizacji przemysłu i utrzymania jego wiodącej pozycji KE przewiduje sojusz na rzecz czystego wodoru, a następnie sojusze na rzecz niskoemisyjnych gałęzi przemysłu, przemysłowych chmur obliczeniowych i platform przemysłowych oraz surowców.

KE podkreśla, że dla osiągnięcia strategicznych celów szczególne znaczenie mają zielone zamówienia publiczne dlatego zapowiedziała dalsze wytyczne i przepisy w tym zakresie. To instytucje publiczne mają wysyłać wyraźny impuls do zielonej transformacji.

Zagrożenia i nieprzewidziane sytuacje

W tym zestawie działań, zarówno horyzontalnych, jak i odnoszących się do konkretnych technologii, Komisja będzie systematycznie analizować zagrożenia i potrzeby różnych ekosystemów przemysłowych. W tym celu ma powstać forum przemysłowe (najpóźniej we wrześniu br.), które będzie skupiać przedstawicieli przemysłu, w tym MŚP, duże przedsiębiorstwa, partnerów społecznych, badaczy, a także przedstawicieli państw członkowskich i instytucji UE.

Na ile strategia będzie adekwatna i skuteczna w warunkach szczególnych, jak pandemia koronawirusa, okaże się wkrótce. Nie zapominajmy, że jednym z jej elementów jest również nowa unijna strategia farmaceutyczna.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konkluzje Rady Europejskiej. Na tapecie nowy ład i suwerenność energetyczna (22 kwietnia 2024)European Solar Charter podpisana. Unijne wsparcie dla sektora fotowoltaicznego (17 kwietnia 2024)Joanna Piekutowska na stanowisku Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (16 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)Pełczyńska-Nałęcz o inwestowaniu w m.in. zieloną tranformację. Polityka Spójności i KPO (15 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony