Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
c-trace: Redukcja kosztów odbioru odpadów dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT c-trace Sp. z o.o.

Rząd chce, aby w 2030 r. mieszkańcy miast korzystali z komunikacji miejskiej co najmniej 220 razy w ciągu roku

a+a-    Powrót       02 października 2019       Transport   

Wdrożenie działań wynika z potrzeby nadrobienia zaniedbań z przeszłości oraz wpisania się w nowe trendy technologiczne oraz gospodarcze, a także z konieczności uniknięcia pułapek rozwojowych – czytamy w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu.

Rada Ministrów przyjęła 24 września 2019 r. uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku(1)”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Głównym celem krajowej polityki ma być zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. W dokumencie zawarto projekty strategiczne, spośród których warto zwrócić szczególną uwagę na te przewidziane w trzecim (zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności) i piątym (ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko) kierunku interwencji.

Krajowa emisja gazów cieplarnianych z transportu osiągnęła w roku 2017 poziom ok. 63,4 mln ton CO2eq, co stanowiło 15,3 proc. całkowitej emisji krajowej. Zdecydowanie największy udział (ok. 97 proc.) mają w tym bilansie pojazdy drogowe, w szczególności osobowe i dostawcze.

Wspólny bilet kolejowy już za sześć lat?

Do 2020 r. rząd planuje m.in. dokonać przeglądu niezbędnych działań (prawnych, organizacyjnych i inwestycyjnych) sprzyjających poprawie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, wprowadzaniu niskoemisyjnych pojazdów, a także stref miejskich z zakazem ruchu. Do 2030 r. rząd zakłada stopniową wymianę taboru wykorzystywanego do świadczenia usług publicznego transportu na ekologiczny, niskoemisyjny, przystosowany do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnością, a także stopniowe włączanie publicznego transportu zbiorowego w projekt „Wspólny Bilet”. Celem ostatniego jest stworzenie do roku 2025 r. podróżnemu możliwości zakupu jednego biletu na cały przejazd koleją (wszystkie pociągi łączące punkt odjazdu z punktem przyjazdu), niezależnie od kanału sprzedaży i przewoźnika. - Przełoży się to na zwiększenie zainteresowania podróżą koleją, przez co w sposób pośredni wsparte zostaną działania na rzecz neutralności klimatycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z transportu - czytamy w Strategii.

16 proc. zielonych autobusów w 2030 r.

Dokument zawiera szereg mierzalnych wskaźników realizacji, do których zaliczono m.in. "ograniczenie do 2030 r. wzrostu rocznego zużycia energii finalnej przez sektor transportu do poziomu maksymalnie +15 punktu procentowego (25,8 Mtoe) względem roku bazowego 2017". Interesujący jest również cel osiągnięcia w 2030 r. minimum 220 przejazdów komunikacją miejską w przeliczeniu na jednego mieszkańca obszarów miejskich (w porównaniu z 171 przejazdami w roku 2016). Realizacji celów środowiskowych ma służyć szereg działań inwestycyjnych, wśród których wskazuje się m.in. na unowocześnianie taboru wszystkich gałęzi transportu w celu doprowadzenia go do stanu odpowiadającego unijnym oraz krajowym standardom, a także poprawy jego efektywności energetycznej i spełnienia wymogów ochrony środowiska. Ma to oznaczać stopniowe upowszechnianie niskoemisyjnych i efektywnych energetycznie pojazdów, w tym miejskich, wykorzystujących paliwa i napędy alternatywne (w szczególności elektryczne i zasilane gazem CNG oraz LNG) wraz z uruchomieniem sieci stacji ładowania lub wymiany baterii elektrycznych oraz tankowania gazem ziemnym i wodorem. Rząd chciałby, aby za dekadę udział autobusów na alternatywne paliwo w ogólnej liczbie autobusów służących do obsługi transportu miejskiego wzrósł z 4,2 proc. w roku 2017 do aż 16 proc.

Uchwała Rady Ministrów wejdzie w życie z dniem następującym po dacie jej ogłoszenia w Monitorze Polskim.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Rada Ministrów przyjęła 24 września 2019 r. uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Więcej tutaj:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Które miasta dołączyły do grona zwycięzców konkursu Eco-Miasto? (21 września 2020)Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2020 (17 września 2020)Pandemia a sektor ochrony środowiska (05 sierpnia 2020)Trwa nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (28 lipca 2020)Warszawa: zielona fala dla tramwajów obejmie kolejnych kilkadziesiąt skrzyżowań (09 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony