Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.01.2022 25 stycznia 2022

Susze - tak daleko, a jednak blisko nas

Zmiany klimatu obserwowane w Azji i Ameryce mają bezpośredni wpływ na gospodarki państw Unii Europejskiej. Dostępność i cena produktów zawierających np. soję może się zmienić, jeśli rejony jej upraw zostaną dotknięte suszą.

   Powrót       05 maja 2017       Ryzyko   

Opublikowany przez międzynarodową organizację Water Footprint Network raport wskazuje, że globalne niedobory wody i susze mogą wpływać na gospodarkę Unii Europejskiej. Według autorów opracowania “Dependencies of Europe's economy on other parts of the world in terms of water resources” około 40 proc. unijnego zapotrzebowania na wodę jest zależne od krajów nienależących do Wspólnoty. Jest to związane z tym, że wiele produktów konsumowanych i wykorzystywanych w Unii jest produkowanych w innych krajach, takich jak Brazylia (20 proc. wykorzystywanej wody), Argentyna (11 proc.) czy Indonezja (8 proc.). Importowane produkty są wykorzystywane przede wszystkim w rolnictwie (98 proc.).

Zagrożona hodowla i produkcja nabiału

Najważniejszą, z punktu widzenia Europy, rośliną uprawną importowaną z terenów zagrożonych suszą jest soja. Dzięki soi susze w innych częściach świata wpływają na europejską produkcję mięsa i nabiału, ponieważ jest ona jednym z głównych składników pasz dla zwierząt. Około 82 proc. soi jest importowane z Brazylii, Argentyny i Stanów Zjednoczonych. Można zaryzykować stwierdzenie, że Unia Europejska jest zależna od jej pozakontynentalnych źródeł – soja importowana to ponad 30 milionów ton, podczas gdy ta uprawiana na Starym Kontynencie to tylko jeden milion ton.

Ponad połowa światowych zasobów soi znajduje się na terenach wysoko zagrożonych suszą. Co więcej, 96 proc. produkcji soi w Brazylii zostało zaklasyfikowanych jako zagrożone niedoborami wody. W przyszłości wszelkie problemy związane z pozyskiwaniem soi mogą też wpłynąć na ceny kukurydzy i pszenicy, które są zastępowane przez soję.

Wzrost cen produktów konsekwencją suszy

Uzależnienie Europy od zasobów wodnych leżących poza jej obszarem wiąże się także z wieloma innymi uprawami, na przykład ryżu, pistacji, migdałów, winogron czy bawełny, które są zlokalizowane na terenach cierpiących na niedobory wody. Większość z nich jest importowana z Indii i Pakistanu. Ponadto tereny, na których uprawiana jest trzcina cukrowa, określane są jako bardzo wrażliwe na okresowe susze. Podobnie wygląda sytuacja z importem kawy czy kakao, których cena może gwałtownie wzrosnąć. Oznacza to, że unijna gospodarka jest bardzo wrażliwa na zmiany klimatu, zwłaszcza te odnotowywane na innych kontynentach. Ta wiedza pozwoli na analizę własnych zasobów żywnościowych, kiedy globalne zmiany w środowisku zaczną coraz intensywniej wpływać na dostępność do wody.

Globalny zasięg zmian klimatu

Niniejszy raport jest bardzo ważny dla poszukiwań zależności między światową gospodarką a obserwowanymi zmianami klimatu. Zaletą opracowania naukowców jest praca z aktualnymi danymi – od 2006 do 2013 roku. Autorzy raportu wykazali też, że zmiany klimatu mają charakter nie tyle lokalny, co globalny, a susze na innych kontynentach mają bezpośredni wpływ na gospodarki krajów europejskich.

Kolejne opracowanie naukowców będzie poświęcone analizie wpływu klimatu na poszczególne sektory gospodarki w Europie.

Natalia Rytelewska-Chilczuk: Dziennikarz, specjalista ds. ochrony środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Adaptacja do zmian klimatu w 7 województwach z dofinansowaniem (14 stycznia 2022)EEA o zrównoważonym rozwoju europejskich miast (29 grudnia 2021)Przyszłość rolnictwa pod znakiem zapytania? Pilnie potrzebna redukcja emisji GHG w sektorze (02 grudnia 2021)Miasta płoną, miasta toną. Konsekwencje zmiany klimatu odczuwamy już dziś (24 listopada 2021)PAN apeluje o zapoznanie się ze streszczeniem raportu IPCC. Opracowała jego polską wersję (10 listopada 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony