Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Brak systemu kaucyjnego grozi wzrostem inflacji?

Czy wdrożenie systemu kaucyjnego będzie miało wpływ na inflację? Polskie Stowarzyszenie Zero Waste wyjaśnia, jak wprowadzenie systemu kaucyjnego oraz jego brak wpływają na ceny produktów na sklepowych półkach.

   Powrót       24 marca 2023       Odpady   

Proinflacyjny charakter systemu kaucyjnego to mit. To właśnie rezygnacja z wprowadzenia systemu kaucyjnego oznaczać będzie zwiększenie presji inflacyjnej, a przez to wzrost cen napojów – takie wnioski płyną z konferencji prasowej zorganizowanej 23 marca br. przez Polskie Stowarzyszenie Zero Waste (PSZW).

Jak wyjaśniał Filip Piotrowski z PSZW, teza jakoby system kaucyjny miał wpłynąć na wzrost inflacji, nie znajduje potwierdzenia w faktach. – W 2022 r. System kaucyjny wprowadzono w trzech krajach – w Słowacji, Łotwie i Malcie, w żadnym z tych krajów nie odnotowano wzrostu cen związanych z wprowadzeniem systemu. Potwierdzają to zarówno operatorzy tych systemów, jak i przedsiębiorcy działający na tamtych rynkach – wskazywał.

Czyta też: Czerpmy z doświadczeń innych państw, czyli jak wdrożyć system kaucyjny w Polsce

Koszty systemu nie obciążą jednostek handlowych

Piotrowski wskazywał przy tym, że koszty inwestycji związanych z systemem kaucyjnym nie obciążą jednostek handlowych, a samo utworzenie systemu należy traktować jako rozłożoną w latach inwestycję prośrodowiskową, która w finalnym rozrachunku przyniesie korzyści zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe.

- Koszty systemu kaucyjnego nie muszą oznaczać faktycznego wzrostu kosztów przedsiębiorcy przerzuconego w cenę produktu. Zależeć to będzie od bilansu poniesionych kosztów i osiągniętych korzyści w postaci braku karnych opłat za niezrealizowanie wyznaczonych w dyrektywie SUP poziomów zbiórki i recyklingu, wielkości przychodów ze sprzedanego surowca, które zgodnie z zasadą kosztu netto powinny zmniejszyć koszty zbiórki firm wprowadzających. Część kosztów zostanie również pokryta z nieodebranej kaucji, która nie stanowi składowej ceny produktu – wyjaśnia PSZW.

Koszt wdrożenia systemu w Polsce

O wdrożeniu systemu kaucyjnego w Polsce mówi się od lat. O jakich jednak kosztach mowa? Przeprowadzone analizy dla polskiego systemu kaucyjnego wskazują, że koszty funkcjonowania centrów logistycznych wraz z ich amortyzacją kształtują się na poziomie 37 mln euro w pierwszym roku funkcjonowania systemu kaucyjnego. W drugim roku funkcjonowania koszty oszacowano na 42 mln euro, a w kolejnym 45 mln euro. - Jest to koszt funkcjonowania takiej infrastruktury na butelki szklane i plastikowe oraz puszki metalowe przy założeniu (w trzecim roku) 90% zbiórki odpadów opakowaniowych po napojach. W analizie założono, iż całkowita liczba produktów objętych kaucją to 12,5 mld sztuk opakowań tego typu – przypomina PSZW.

Czytaj też: System kaucyjny w Polsce: ile będzie kosztowało przekucie idei w praktykę?

Brak kaucji spowoduje wzrost inflacji

- System kaucyjny nie oznacza kosztów, oznacza natomiast zyski. Pozwala uniknąć kar związanych z niespełnieniem wymaganych w dyrektywach UE poziomów zbiórki i recyklingu, pozwala tez uzyskać odpowiednią ilość recyklatu – mówił Piotrowski.

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste podkreśla w tym kontekście, że bez systemu kaucyjnego nie będzie możliwe w Polsce osiągnięcie poziomów zbiórki jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych, jakie wynikają z zapisów dyrektywy SUP. Jak podaje PSZW, oznacza to, że przedsiębiorcy z branży napojowej będą „płacić zarówno bardzo wysokie karne opłaty produktowe, jak również ponosić znaczne koszty wynikające z uzależnienia od zakupu recyklatu za granicą”. - Oczywiście koszty te, szacowane przez branżę odpadową na minimum 1 mld zł rocznie zostaną przeniesione na ceny produktów, a co za tym idzie uderzą bezpośrednio w konsumenta, zwiększając jednocześnie presję inflacyjną – dodano.

– Doprowadzenie do takiej sytuacji w momencie, w którym inflacja w Polsce przekracza 18%, wydaje się być wysoce nieodpowiedzialną i szkodzącą konsumentom decyzją – przestrzega Filip Piotrowski.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

System kaucyjny na forum rządowym. NGO: co z celami recyklingu branży mleczarskiej (14 czerwca 2024)PolKa z zezwoleniem MKiŚ na prowadzenie systemu kaucyjnego (12 czerwca 2024)Jeden punkt odbioru kaucji w gminie nie wystarczy; potrzeba zachęt dla małych sklepów. Komunikat ZGWRP (07 czerwca 2024)Sowińska: system kaucyjny pomoże gminom w osiągnięciu poziomów recyklingu (24 maja 2024)Prace nad uchwałą zmniejszającą ceny za odpady komunalne. Warszawa (21 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony