Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.02.2024 26 lutego 2024

Obowiązek OZE ustalony na trzy kolejne lata. Jest projekt rozporządzenia

W latach 2024-2026 obowiązek uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia dla zielonych certyfikatów będzie się zmniejszał. Dla błękitnych certyfikatów zostanie utrzymane 0,5%.

   Powrót       28 czerwca 2023       Energia   
Obowiązek OZE ustalony na trzy kolejne lata. Jest projekt rozporządzenia

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2024–2026 (nr z wykazu 1089(1)). Projekt został przekazany do 14-dniowych konsultacji publicznych i opiniowania.

System zielonych certyfikatów

System świadectw pochodzenia - obok systemu taryf gwarantowanych i dopłat do cen rynkowych oraz systemu aukcyjnego - jest jednym z trzech podstawowych systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce. - Podmioty uczestniczące w tym systemie otrzymują świadectwa pochodzenia za wytworzoną energię elektryczną z OZE. Prawa majątkowe wynikające z otrzymanych świadectw pochodzenia, tzw. zielone lub błękitne certyfikaty, mogą zostać sprzedane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii i podlegają tam dalszemu obrotowi – wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii(2), w gestii Ministra Klimatu i Środowiska leży ustanawianie wielkości tego obowiązku, czyli „wolumenu energii wynikającej ze świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię odbiorcom końcowym zobligowane jest pozyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki”.

Celem regulacji nie jest równowaga popytu i podaży zielonych certyfikatów

W 2023 r. obowiązek OZE jest ustalony na 12%. Projekt przewiduje dalsze zmniejszanie obowiązku i na kolejne lata ustala go na poziomie:

  • 11% w 2024 r.,
  • 10% w 2025 r.,
  • 9% w 2026 r.

Obowiązek dla tzw. błękitnych certyfikatów w latach 2024-2026 zostanie natomiast utrzymany na dotychczasowym poziomie wynoszącym 0,5%.

- Wielkość udziału określona na tym poziomie przyczyni się do stabilności i przewidywalności warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia – zapewniono w uzasadnieniu projektu.

Uczestnicy systemu świadectw pochodzenia przed kilkoma laty borykali się z ich nadpodażą na rynku, o czym na bieżąco pisaliśmy na łamach Teraz Środowisko.

- Działania regulacyjne zapoczątkowane w 2019 r. doprowadziły nie tylko do ograniczenia nadpodaży zielonych certyfikatów, ale również spowodowały znaczący spadek liczby aktywnych świadectw pochodzenia na kontach uczestników systemu – wskazano w uzasadnieniu projektu. Ponadto zaznaczono, że „celem regulacji nie jest doprowadzenie do równowagi popytu i podaży zielonych certyfikatów w przewidywanym 3-letnim okresie regulacji”. - Stan równowagi byłby niezasadny ze względu na wciąż znaczącą liczbą aktywnych świadectw pochodzenia zapisanych na kontach użytkowników systemu – dodano.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2024–2026
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373957/katalog/12986875#12986875
2/ art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)Początki OZE w Polsce i stan gry w 2023 r. z perspektywy Sevivon (11 grudnia 2023)Rozporządzenie dotyczące zielonych certyfikatów w Dzienniku Ustaw (30 sierpnia 2023)Destabilizacja rynku świadectw pochodzenia w Polsce – branża OZE apeluje do rządu (24 sierpnia 2023)Jeszcze mniejszy obowiązek zakupu energii z OZE – padła propozycja 5% (17 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony