Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Wydziale do spraw Szkód w Środowisku i Ochrony Przyrody Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Zagospodarowanie folii rolniczej SUEZ

GOZ, związki endokrynnie czynne i neutralność klimatyczna. Rada UE wytycza kierunki

a+a-    Powrót       11 października 2019       Powietrze i klimat   

Ministrowie wezwali Komisję Europejską m.in. do przedstawienia najpóźniej na początku 2020 r. strategii ograniczenia używania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego i oddziaływania chemikaliów.

W trakcie zorganizowanego 4 października br. w Luksemburgu spotkania ministrowie środowiska i klimatu państw członkowskich przyjęli teksty trzech konkluzji. Kluczowa dotyczy stanowiska Unii Europejskiej na zbliżającą się 25. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP25), druga przygotowań przyszłego unijnego Programu Działań w zakresie środowiska, zaś trzecia wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym. - Klimat nie czeka. W czerwcu szefowie państw i rządów poprosili nas o przyspieszenie prac, tak by UE mogła stać się neutralna klimatycznie. Dzisiejsze dyskusje pomogły przygotować grunt, by wszystkie państwa członkowskie mogły poprzeć racjonalną kosztowo, sprawiedliwą i wyważoną społecznie transformację – podsumowała dyskusję Krista Mikkonen, minister środowiska i klimatu sprawującej aktualnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Finlandii.

Strategia neutralności klimatycznej jeszcze w tym roku

Unia Europejska chciałaby(1), aby podczas zaplanowanej na grudzień br. w Santiago (Chile) konferencji COP25 zakończono prace nad wytycznymi w zakresie wdrażania przewidzianego w art. 6 Porozumienia paryskiego mechanizmu dobrowolnej współpracy. Celem unijnych dypolomatów będzie też finalizacja drugiego przeglądu Warszawskiego Międzynarodowego Mechanizmu Strat i Szkód (WIM) oraz przeglądu Programu prac z Limy w dziedzinie równości płci. Priorytetem ma być też poczynienie postępów w technicznych pracach nad uzgodnieniami na podstawie wzmocnionych ram przejrzystości. Ministrowie odbyli przy okazji kolejną debatę na temat długookresowej strategii klimatycznej Unii Europejskiej. W dyskusji skoncentrowano się na kwestiach dotyczących zachęt, które należałoby wzmocnić lub uruchomić, aby było możliwe osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. - Jako prezydencja gorąco popieramy cel, którym jest ostateczne opracowanie przed końcem roku unijnej strategii na rzecz neutralności klimatycznej do 2050 r. UE jest zdecydowana nadal być wzorem w tej dziedzinie – mówiła prowadząca obrady fińska minister.

Czy instrumenty fiskalne pozwolą „domknąć obieg”?

Przyjęte przez państwa członkowskie konkluzje dotyczące ósmego Programu działań w zakresie środowiska(2) potwierdziły potrzebę ustanowienia i wdrożenia programu stanowiącego podstawy dla unijnej polityki środowiska na lata 2021-2030. Rada apeluje do Komisji o bezzwłoczne (tj. najpóźniej na początku 2020 r.) przedstawienie unijnej strategii, która w pełni zajmie się substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego, a także oddziaływaniem chemikaliów i nanomateriałów. W odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym(3) ministrowie zachęcają, by do promowania tej idei zastosować instrumenty gospodarcze, m.in. podatki środowiskowe i rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Zdaniem ministrów należy zachęcać firmy i sektor finansowy, by stosowały jasne oraz porównywalne parametry efektywności środowiskowej.

Obecny podczas spotkania polski wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zwrócił uwagę, że szczególny nacisk należy położyć na ekoprojektowanie produktów i procesów produkcji. - Należy opóźnić moment wytwarzania odpadów poprzez zapewnienie produktom jak najdłuższego okresu użytkowania(4) – mówił w Luksemburgu. Polski minister wskazał też, że istniejące dziś w Unii Europejskiej ramy i mechanizmy są niewystarczające, aby zrealizować tak ambitny cel. - Za zwiększaniem ambicji powinny pójść dodatkowe działania, które pozwolą te ambicje zrealizować – dodał.

O konkluzjach Rady z czerwca br. pisaliśmy tutaj.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Preparations for the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) meetings (Santiago de Chile, Chile, 2-13 December 2019)
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7714-ST-12796-2019-REV-1-EN.pdf
2/ 8. program działań w zakresie środowiska – Rada przyjmuje konkluzje
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/10/04/8th-environmental-action-programme-council-adopts-conclusions/
3/ Rada przyjęła konkluzje pt. Bardziej zamknięty obieg – przejście do zrównoważonego społeczeństwa.
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/10/04/the-council-adopts-conclusions-on-the-circular-economy/#
4/ Wizja gospodarki neutralnej dla klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym i przygotowania do Konferencji klimatycznej COP25 były jednymi z głównych tematów posiedzenia ministrów środowiska i klimatu państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). W obradach, które odbyły 4 października 2019 r. w Luksemburgu, wziął udział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.
https://www.gov.pl/web/srodowisko/posiedzenie-rady-ue-ds-srodowiska2

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak dążenie do neutralności klimatycznej wpłynie na sektor rolnictwa? Wyniki analizy z LIFE Climate CAKE PL (31 lipca 2020)Budżet unijny 2021-2027 silnie powiązany z ochroną klimatu. Mniej pieniędzy dla regionów górniczych (22 lipca 2020)Raport IJ: inwestycje w energetyce mogą zasilić polski PKB o 200-300 mld zł (20 lipca 2020)Koncesje na wydobycie węgla przez PGG przedłużone nawet do 2044 r. (17 lipca 2020)KE przedstawia strategię w sprawie wykorzystania wodoru w energetyce (08 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony