Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Termiczne przekształcanie odpadów w Polsce. IOŚ-PIB publikuje dane z BDO

Zgodnie z danymi IOŚ-PIB w 2021 r. w Polsce było 12 spalarni komunalnych, a ich łączne moce przerobowe wyniosły 1246,1 tys. ton. Przeanalizowano także współspalanie w cementowniach, zakładach energetycznych i poziom wykorzystania mocy przerobowych.

   Powrót       12 grudnia 2023       Odpady   

Wzorem ubiegłego roku Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) opublikował raport „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w 2021 r.”(1). Dane wejściowe do analizy pobrano z Bazy Danych o Odpadach 28 kwietnia br., sam raport na stronach IOŚ-PIB pojawił się z początkiem grudnia br.

Cementownie jako ITPOK

Ile jest spalarni w Polsce? Raport odwołuje się do sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2021 r. i wskazuje, że „zidentyfikowano 21 instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych”, jednak autorzy raportu za ITPOK uznali 18 z nich. Wykazane moce przerobowe instalacji służących termicznemu przekształcaniu odpadów komunalnych miały wynieść 2669,6 tys. ton (względem 2559 tys. ton w roku 2020). 17 z ITPOK-ów wykazało odzysk energii, w łącznej ilości 79,5 mln GJ/rok, przy czym na klasyczne spalarnie odpadów przypadło 4,6 mln GJ/rok (proces R1). Największy odzysk energii z odpadów przypadł na cementownie. Jak czytamy w raporcie w 2021 r. „wykorzystano 45% mocy przerobowych dla OK [odpadów komunalnych – przyp. red.]”.

Do grupy „SP” – spalarnie do termicznego przekształcania odpadów komunalnych - przyporządkowano 12 instalacji. Na 2021 r. były to zakłady w Białymstoku (PUHP Lech), Bydgoszczy (Pronatura), Ciepielówku (woj. lubuskie; Promarol-Plus), Koninie (MZGOK), Krakowie (KHK), Gliwicach (Narodowy Instytut Onkologii), Poznaniu (PreZero), Ożarowie (woj. świętokrzyskie; MO-BRUK) Rzeszowie (dwie instalacje - Remondis i PGE), Szczecinie (ZUO) i Warszawie (MPO). Łączne moce przerobowe dla SP wyniosły 1 246,1 tys. ton (wzrost o 177,1 tys. ton r/r). Najwyższe były w Krakowie, najniższe – w Gliwicach.

Raport zestawia też informacje o uzysku energetycznym z 1 tony odpadów w poszczególnych instalacjach, gdzie przodują Gliwice. Sumarycznie jednak najwięcej energii odzyskano w Krakowie.

Ile odpadów powstaje ze spalania?

Ilość przekształconych w SP w 2021 r. odpadów wyniosła 1117,2 tys. ton. 94% z nich stanowiły odpady komunalne (niemal w 100% poddane procesowi R1), 707,9 tys. ton, a więc gros z nich to odpady z grupy kodów 20. Wskutek procesu R1 powstało 286,9 tys. ton odpadów, z czego 243,7 tys. ton przypadło na kod 19 01 12 (żużle i popioły paleniskowe inne niż zawierające substancje niebezpieczne). Druga „lokata” to 23,9 tys. ton i odpady grupy 19 01 07* (odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych), a trzecia – 7,9 tys. ton przypadające na kod 19 12 02 (metale żelazne). Raport przedstawia tabelę z zestawieniem ilości odpadów wytworzonych podczas spalania odpadów komunalnych oraz sposobów ich zagospodarowania.

Mowa też o imporcie oraz eksporcie odpadów powiązanym z działalnością spalarni. Z treści wynika, że „żadna SP nie przywiozła odpadów na teren kraju”. Odnotowano za to przypadek eksportu: „MO-BRUK wywiózł do Niemiec 6,4 tys. ton odpadów o kodzie 17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)”. Podobne analizy, wraz z ilością magazynowanych odpadów przedstawiono dla WSP-C (cementownie), WSP-Z (zakłady energetyczne) oraz WSP (inne niż wyliczone wyżej).

Wykorzystanie mocy przerobowych

Na SP przypadał największy udział w ilości odpadów komunalnych dopuszczonych do termicznego przekształcenia, bo 46,6%. Blisko tego udziału były cementownie, na które przypadło 43,8%.

Czy moce spalarni zostały wykorzystane? – Odnotowano, że WSP-C, podobnie jak w 2020 r., nie wykorzystały dozwolonych mocy dla OK – czytamy w raporcie. Ogółem, wykorzystane moce przerobowe dla odpadów komunalnych w 2021 r. pozostały na poziomie 45%.

W teorii w 2021 r. w ramach przekształcania termicznego mogło zostać przetworzonych ok. 19% wytworzonych w Polsce odpadów komunalnych. Na tyle zezwalały wydane decyzje. Tak się jednak nie stało – ITPOK wykazały, że w praktyce było to ok. 8% wytworzonych odpadów komunalnych. Największy udział, niemal 60%, przypadł odpadom zmieszanym (20 03 01).

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Pełna treść:
https://ios.edu.pl/aktualnosci/termiczne-przeksztalcanie-odpadow-komunalnych-w-polsce-w-2021-r/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

20% odpadów komunalnych dopuszczonych do termicznego przekształcania w 2022 r. Raport IOŚ-PIB (22 maja 2024)Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji (30 kwietnia 2024)O krok bliżej do spalarni odpadów. Koszalin (13 marca 2024)Olsztyn. Trwa szacowanie strat po pożarze w Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (20 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony