Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

Termomodernizacja na kredyt

Samorządy z powodzeniem zabiegają o dofinansowanie termomodernizacji budynków publicznych, tj. szkoły czy urzędy. Z jakiego wsparcia mogą natomiast skorzystać mieszkańcy domów jednorodzinnych?

   Powrót       12 października 2017       Planowanie przestrzenne   

Na dziś dzień mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą liczyć na wsparcie w postaci tzw. premii. Jednostką odpowiedzialną za przydzielanie premii w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Z danych udostępnionych nam przez BGK wynika, że w okresie od 1999 roku do III kwartału 2017 roku złożono ponad 33 tysiące wniosków o premię termomodernizacyjną dla budynków wielorodzinnych oraz ponad tysiąc wniosków dotyczących budynków użyteczności publicznej. Tymczasem w przypadku domów jednorodzinnych było to jedynie 739 wniosków. Jednocześnie inwestycje w budynkach jednorodzinnych stanowiły jedynie 1,83 proc. wszystkich wniosków o premie (także dwóch pozostałych, czyli remontowej i kompensacyjnej) w okresie 1999-2016.

Dlaczego zainteresowanie premiami ze strony właścicieli domów jednorodzinnych jest tak niewielkie?

Koszty audytu, projektu i kredytu

Jak przypominają pracownicy BGK, proces ubiegania się o premię termomodernizacyjną określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Podczas Forum Termomodernizacja, które odbyło się w pierwszej połowie bieżącego roku, specjalista z BGK Tomasz Makowski mówił, że premia stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i tym samym - przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu(1).

- Warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest złożenie w banku kredytującym wniosku o premię termomodernizacyjną wraz z audytem energetycznym oraz wniosku kredytowego. Audyt energetyczny określa zakres i parametry techniczno-ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wskazuje optymalne rozwiązania – wyjaśnia Elwira Mroczkowska z BGK.

Audyt wiąże się z dodatkowymi kosztami dla inwestora i ma znaczenie podczas ustalania wysokości premii. Ponadto niezbędny jest także projekt budowlany. Wydatki te opłacą się, jeżeli premia zostanie przyznana.

- Wypłata premii termomodernizacyjnej następuje po zrealizowaniu przez inwestora przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym założenia pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego w terminie określonym w umowie kredytu. Przekazaną przez BGK premię termomodernizacyjną bank kredytujący zalicza na spłatę części kredytu wykorzystanego przez inwestora – dodaje Elwira Mroczkowska.

Działania lokalne

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na termomodernizację własnego domu mogą także rozejrzeć się za programami lokalnymi. Za przykład może posłużyć Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2015-2020(2), dofinansowany ze środków WFOŚiGW. Jednym z zawartych w Planie działań jest wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Tutaj również dofinansowanie jest udzielane w formie preferencyjnej pożyczki. Dodatkowo może ona zostać częściowo umorzona.

Czas na termomodernizację domów jednorodzinnych

NFOŚiGW ogłosił w 2015 roku program RYŚ, który miał na celu wypełnienie luki w ofercie wsparcia termomodernizacji budynków prywatnych. Jednakże już w drugiej połowie 2016 roku Narodowy Fundusz przeorganizował system wsparcia. Działania objęte niektórymi programami, w tym programem RYŚ, zostały włączone do nowego programu REGION, który jest programem pożyczkowym.

Niemniej jednak w kwietniu bieżącego roku przedstawiciele ministerstw energii, infrastruktury, środowiska i rozwoju brali udział w konferencji, podczas której został poruszony temat termomodernizacji domów jednorodzinnych. Według zapowiedzi planowane jest uruchomienie programu wspierającego termomodernizację skierowanego do właścicieli takich obiektów.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków są dostępne na stronie internetowej BGK.
https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/
2/ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2015-2020
http://www.kazimierzawielka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=254&dzialy=254&akcja=artykul&artykul=2282

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Środowiskowy dług rośnie. Nie tylko minister klimatu czeka wezwanie do zapłaty (28 lipca 2022)Ocena efektywności energetycznej budynków. Będą zmiany (27 lipca 2022)Buda: właściciele domów i budynków złożyli 7,3 mln deklaracji o źródle ciepła do CEEB (22 lipca 2022)Prawie 4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych, w tym instalacje OZE i termomodernizację (14 lipca 2022)Forum Termomodernizacja 2022. Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie (12 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony