Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Transport w Polsce wymaga reanimacji? Dane GUS pokazują całą prawdę

GUS wskazuje, że w latach 2014-2020 w Polsce zniknęło 308 177 km linii regularnej komunikacji autobusowej, w tym 107 605 km o zasięgu regionalnym. W tym czasie długość wszystkich linii kolejowych zwiększyła się o 182 km.

   Powrót       10 lutego 2022       Planowanie przestrzenne   
Transport drogowy - autobus

Polityka transportowa jest w Polsce ogromnym wyzwaniem zarówno z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, jak i potrzeb społecznych mieszkańców dużych i małych miast oraz wsi.

- Bez łatwo dostępnego transportu dobrej jakości nie sposób skorzystać z usług publicznych gwarantujących właściwy poziom życia, a czasem pozwalających wydobyć się z biedy lub choroby - zauważa prof. Tomasz Komornicki z Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w pracy “Polska sprawiedliwa komunikacyjnie(1)”. - Zaskakująco często jednak wykluczenie transportowe pomijane jest w dyskusjach o przyczynach nierówności społecznych i sposobach przeciwdziałania im - dodaje.

Długość linii regularnej komunikacji autobusowej w Polsce na przestrzeni lat

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 r. na terenie całej Polski funkcjonowało 480 435 km linii regularnej komunikacji autobusowej, w tym 94 755 km linii o zasięgu regionalnym i 274 297 km o zasięgu podmiejskim. Warto podkreślić, że w 2014 r. było to w sumie 788 612 km linii, z czego 202 360 km o charakterze regionalnym i 375 734 km - podmiejskim.

Uwzględniając dane szczegółowe, w 2020 r. najlepsze wyniki pod względem długości regularnej komunikacji autobusowej odnotowano w województwie mazowieckim (90 995 km dróg), kujawsko-pomorskim (61 878 km) i lubelskim (37 653 km). Najsłabsze wyniki zaobserwowano z kolei w województwie małopolskim (6 035 km dróg), śląskim (10 215 km) i warmińsko-mazurskim (11 378 km).

Na podstawie danych z GUS z 2020 r. zauważalna jest istotna różnica wobec długości regularnej komunikacji autobusowej w poszczególnych regionach Polski w 2014 r. Najwięcej funkcjonowało ich w województwie mazowieckim (132 715 km dróg), kujawsko-pomorskim (95 689 km) i lubelskim (67 412 km), najmniej - w województwie małopolskim (10 533 km), opolskim (12 417 km) i świętokrzyskim (24 891 km).

Lata 2014-2020. 182 km nowych linii kolejowych

W 2020 r. długość wszystkich eksploatowanych linii kolejowych w Polsce wyniosła 19 422 km. Jest to niewiele więcej w porównaniu do 2014 r. - GUS wskazuje tutaj na wartość rzędu 19 240 km. W 2020 r. najwięcej linii kolejowych było wykorzystywanych w województwie śląskim (1 912 km), wielkopolskim (1 892 km) i dolnośląskim (1 742 km). Najmniej - w województwie świętokrzyskim (722 km), podlaskim (757 km) i opolskim (786 km). W 2014 r. dane przedstawiały się podobnie - najwięcej linii kolejowych funkcjonowało w województwie śląskim (1 977 km), wielkopolskim (1 884 km) i dolnośląskim (1 751 km), najmniej - w województwie podlaskim (656 km), świętokrzyskim (721 km) i opolskim (764 km).

FEnIKS na lata 2021-2027 a transport przyszłości w Polsce

- Polityka transportowa nie może być oderwana od innych polityk realizowanych zarówno przez władze centralne, jak i samorządowe. W wymiarze krajowym powinna być ona komplementarna względem polityki demograficznej, a na poziomie lokalnym zintegrowana z polityką edukacyjną, zdrowotną oraz społeczną - twierdzi we wspomnianej analizie prof. Komornicki.

Wsparcie na rzecz rozwoju transportu przewidziane jest m.in. w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027, którego budżet wynosi ponad 25 mld euro. Jest on kontynuacją dwóch wcześniejszych Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Transport przyszłości w Polsce ma m.in. uwzględniać potrzebę zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój kolei i zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej.

- W celu poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego koncentrujemy się na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast - brzmi informacja na portalu Programu.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Link do analizy:
https://www.batory.org.pl/upload/files/Polska%20sprawiedliwa%20komunikacyjnie.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Francuskie firmy zainwestowały w Polsce ponad 108 mld zł. To też współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami (07 maja 2024)Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)Dlaczego biometan w Polsce nie rozwija się tak, jak na Zachodzie? (14 marca 2024)Tabor na tory (13 marca 2024)Uprawnienia do emisji już niedługo w sektorze budynków i transportu. ETS2 a efektywność energetyczna (23 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony