Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.09.2022 30 września 2022

Transport w Polsce wymaga reanimacji? Dane GUS pokazują całą prawdę

GUS wskazuje, że w latach 2014-2020 w Polsce zniknęło 308 177 km linii regularnej komunikacji autobusowej, w tym 107 605 km o zasięgu regionalnym. W tym czasie długość wszystkich linii kolejowych zwiększyła się o 182 km.

   Powrót       10 lutego 2022       Planowanie przestrzenne   
Transport drogowy - autobus

Polityka transportowa jest w Polsce ogromnym wyzwaniem zarówno z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, jak i potrzeb społecznych mieszkańców dużych i małych miast oraz wsi.

- Bez łatwo dostępnego transportu dobrej jakości nie sposób skorzystać z usług publicznych gwarantujących właściwy poziom życia, a czasem pozwalających wydobyć się z biedy lub choroby - zauważa prof. Tomasz Komornicki z Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w pracy “Polska sprawiedliwa komunikacyjnie(1)”. - Zaskakująco często jednak wykluczenie transportowe pomijane jest w dyskusjach o przyczynach nierówności społecznych i sposobach przeciwdziałania im - dodaje.

Długość linii regularnej komunikacji autobusowej w Polsce na przestrzeni lat

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 r. na terenie całej Polski funkcjonowało 480 435 km linii regularnej komunikacji autobusowej, w tym 94 755 km linii o zasięgu regionalnym i 274 297 km o zasięgu podmiejskim. Warto podkreślić, że w 2014 r. było to w sumie 788 612 km linii, z czego 202 360 km o charakterze regionalnym i 375 734 km - podmiejskim.

Uwzględniając dane szczegółowe, w 2020 r. najlepsze wyniki pod względem długości regularnej komunikacji autobusowej odnotowano w województwie mazowieckim (90 995 km dróg), kujawsko-pomorskim (61 878 km) i lubelskim (37 653 km). Najsłabsze wyniki zaobserwowano z kolei w województwie małopolskim (6 035 km dróg), śląskim (10 215 km) i warmińsko-mazurskim (11 378 km).

Na podstawie danych z GUS z 2020 r. zauważalna jest istotna różnica wobec długości regularnej komunikacji autobusowej w poszczególnych regionach Polski w 2014 r. Najwięcej funkcjonowało ich w województwie mazowieckim (132 715 km dróg), kujawsko-pomorskim (95 689 km) i lubelskim (67 412 km), najmniej - w województwie małopolskim (10 533 km), opolskim (12 417 km) i świętokrzyskim (24 891 km).

Lata 2014-2020. 182 km nowych linii kolejowych

W 2020 r. długość wszystkich eksploatowanych linii kolejowych w Polsce wyniosła 19 422 km. Jest to niewiele więcej w porównaniu do 2014 r. - GUS wskazuje tutaj na wartość rzędu 19 240 km. W 2020 r. najwięcej linii kolejowych było wykorzystywanych w województwie śląskim (1 912 km), wielkopolskim (1 892 km) i dolnośląskim (1 742 km). Najmniej - w województwie świętokrzyskim (722 km), podlaskim (757 km) i opolskim (786 km). W 2014 r. dane przedstawiały się podobnie - najwięcej linii kolejowych funkcjonowało w województwie śląskim (1 977 km), wielkopolskim (1 884 km) i dolnośląskim (1 751 km), najmniej - w województwie podlaskim (656 km), świętokrzyskim (721 km) i opolskim (764 km).

FEnIKS na lata 2021-2027 a transport przyszłości w Polsce

- Polityka transportowa nie może być oderwana od innych polityk realizowanych zarówno przez władze centralne, jak i samorządowe. W wymiarze krajowym powinna być ona komplementarna względem polityki demograficznej, a na poziomie lokalnym zintegrowana z polityką edukacyjną, zdrowotną oraz społeczną - twierdzi we wspomnianej analizie prof. Komornicki.

Wsparcie na rzecz rozwoju transportu przewidziane jest m.in. w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027, którego budżet wynosi ponad 25 mld euro. Jest on kontynuacją dwóch wcześniejszych Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Transport przyszłości w Polsce ma m.in. uwzględniać potrzebę zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój kolei i zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej.

- W celu poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego koncentrujemy się na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast - brzmi informacja na portalu Programu.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Link do analizy:
https://www.batory.org.pl/upload/files/Polska%20sprawiedliwa%20komunikacyjnie.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Raport o drodze wodnej E40 – zagrożenie dla gatunków chronionych (27 września 2022)Dbanie o pieszych to zadanie także dla rządu - przypominają NGOs (22 września 2022)3 km jazdy rowerem dziennie wystarczy, by znacząco zredukować emisje CO2 (29 sierpnia 2022)Termin przyjmowania wniosków do Konkursu "Ekolaury PIE 2022" przedłużony do 16 września (29 sierpnia 2022)Jak podmioty notowane na polskiej giełdzie radzą sobie z raportowaniem w obszarze klimatu? (04 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony