Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Trwają prace nad dyrektywą ws. opodatkowania energii

   Powrót       17 października 2023       Energia   

Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii (ang. The Energy Taxation Directive), stanowiąca integralną część pakietu Fit for 55, nadal nie została ukończona. Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do jak najszybszego zakończenia negocjacji.

Unijna dyrektywa w sprawie opodatkowania energii weszła w życie w 2003 r. Określa zasady strukturalne oraz minimalne stawki podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania produktów energetycznych – paliwa silnikowego, paliwa stosowanego do ogrzewania czy energii elektrycznej. Dopóki te minimalne stawki są przestrzegane, państwa członkowskie mogą swobodnie ustalać własne stawki. Jednak większość z nich opodatkowuje część produktów energetycznych, a w niektórych przypadkach energię elektryczną, powyżej minimalnych stawek w dyrektywie.

W lipcu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie zmian w dyrektywie w ramach pakietu Fit for 55. Celem przeglądu jest dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych do polityki energetycznej i klimatycznej UE, promowanie czystych technologii, usunięcie przestarzałych zwolnień i obniżonych stawek.

Paliwa będą opodatkowane zgodnie z ich zawartością energii i efektywnością środowiskową, a nie ich objętością. Konwencjonalne paliwa kopalne, takie jak gaz, ropa naftowa i benzyna będą opodatkowane najwyższą stawką, a energia elektryczna - najniższą. Zwolnienia dla niektórych produktów i ogrzewania domów będą stopniowo wycofywane. Paliwa kopalne nie będą już mogły być opodatkowane poniżej stawek minimalnych.

Podczas gdy dyrektywa obejmuje założenia podatkowe dla paliw i energii stosowanych we wszystkich sektorach gospodarki - w przemyśle, transporcie i gospodarstwach domowych - system ETS ogranicza emisje gazów cieplarnianych w sektorach, które obejmuje, i nakłada cenę na te emisje. Paliwa kopalne wykorzystywane jako paliwo w wewnątrzunijnym transporcie lotniczym, transporcie morskim i rybołówstwie nie będą już całkowicie zwolnione z opodatkowania energii. Opodatkowanie w tych obszarach będzie uzupełnieniem innych środków w ramach EU ETS i inicjatyw EU Refuel.

Wniosek KE przewiduje też możliwość zwolnienia przez państwa członkowskie gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji i ubogich energetycznie z opłacania podatków, wynikających z dostaw paliw grzewczych i energii elektrycznej(1).

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Na podstawie:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4754

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Płachta na rolnika (21 lutego 2024)Płacimy więcej. Dane Eurostatu o cenach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych (30 października 2023)Większość Polaków za przyspieszeniem zielonej transformacji. Wyniki ankiety EBI (27 października 2022)Zrównoważony rozwój w UE: system opodatkowania na rzecz środowiska będzie wymagał zmian? (09 lutego 2022)W najbliższych miesiącach trudne negocjacje w Brukseli nad pakietem klimatycznym „Fit for 55" (27 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony