Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Polska płaci 1,7 mld zł tzw. podatku od plastiku. Opłatę obniżyć może system kaucyjny

   Powrót       21 marca 2023       Odpady   

Od 1 stycznia 2021 r. jako nowe źródło dochodów do budżetu UE na lata 2021-2027 wprowadzono składkę opartą na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych, potocznie nazywaną podatkiem od plastiku. Wysokość opłaty za każdy kilogram nie poddanych recyklingowi tworzyw sztucznych wynosi 0,80 euro.

- Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku (…). W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych – wskazuje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Czytaj też: Podatek od plastiku? To już pewne

400 mln zł opłaty do uniknięcia

Zdaniem FPP, wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego mogłoby obniżyć wysokość opłaty o 400 mln zł. - Zupełnie niezrozumiałe jest wstrzymywanie prac nad dobrym, kompromisowym projektem i gwarantowanie utrzymania wysokiego poziomu podatku od plastiku dla Polski na najbliższe lata. Bez systemu kaucyjnego, który i tak wszedłby w życie dopiero od 1 stycznia 2025 r., nie ma szans na istotne zmniejszenie ponoszonej w każdym roku opłaty. Jednakże gdyby udało się uchwalić ustawę i wprowadzić system kaucyjny zgodnie z jeszcze aktualnymi planami, kwota podatku od plastiku za rok 2025 byłaby dla Polski niższa – mówi Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP.

- System kaucyjny to najbardziej efektywny sposób na osiągnięcie wysokiego – sięgającego 90% – poziomu zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wspólnie z szerokim gronem podmiotów reprezentujących rozmaite sektory rynku, wypracowało kompromisowe rozwiązania legislacyjne, które – gdyby zostały przyjęte przez Radę Ministrów i skierowane do Sejmu, a następnie uchwalone – doprowadziłyby do wejścia w życie systemu kaucyjnego od 1 stycznia 2025 r. Jest to wystarczający czas na stworzenie i wdrożenie systemu, który zapewniłby wysoki poziom odzysku m.in. opakowań z tworzyw sztucznych– dodaje.

Czytaj też: Cele w zakresie tworzyw sztucznych. Potrzebne inwestycje w wysokości 6,7-8,6 mld euro

FPP podkreśla przy tym, że prócz aspektu ekonomicznego kluczowe znaczenie w tym zakresie ma także bezpieczeństwo surowcowe. - Im więcej surowców możemy wykorzystać ponownie, tym mniejsza jest nasza zależność od importu – wskazano.

W oczekiwaniu na system kaucyjny

Rządowy projekt ustawy kaucyjnej wciąż jednak napotyka blokady wewnątrz Rady Ministrów, co – zdaniem przedstawicieli branży odpadowej – stwarza coraz większe ryzyko, że projekt nie zostanie uchwalony w obecnej kadencji Sejmu.

Z początkiem marca br. Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyraził nadzieje, że projekt ustawy wdrażającej wkrótce zostanie przyjęty. Jak mówił, wcześniej jednak muszą zostać ukończone prace nad transpozycją dyrektywy SUP (ustawa w połowie marca br. trafiła do prac w Senacie).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sowińska: system kaucyjny pomoże gminom w osiągnięciu poziomów recyklingu (24 maja 2024)Prace nad uchwałą zmniejszającą ceny za odpady komunalne. Warszawa (21 maja 2024)Uniknąć ponad mld ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. Ministerstwo poprawia system kaucyjny (07 maja 2024)Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji (30 kwietnia 2024)Sukces systemu kaucyjnego zależy w dużej mierze od niezawodności automatów zwrotnych (26 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony