Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor wojewódzki ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego Małopolski Urząd Wojewódźki
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City firmy Arcadis

Umowa na dofinansowanie przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym podpisana

a+a-    Powrót       14 maja 2019       Ryzyko   

Jeszcze w tym roku rozpoczniemy realizację przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 8 maja br. PGW Wody Polskie podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie tego projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt jego realizacji wynosi 65 000 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 55 250 000 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowią środki krajowe.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym zostały sporządzone w Polsce po raz pierwszy w 2016 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, które są obecnie aktualizowane. Pierwsze PZRP dofinansowane zostały również z funduszy Unii Europejskiej.

Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i przekazuje Wodom Polskim.

Umowa dotyczy dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koordynacją realizacji projektu pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym” zajmuje się z ramienia PGWWP Wydział Planowania w Departamencie Ochrony przed Powodzią i Suszą. Początek realizacji projektu rozpocznie się w III kw. 2019 r., a zakończy w II kw. 2022 r.

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wody Polskie monitorują stan wałów przeciwpowodziowych i zbiorników wodnych (23 maja 2019)Nowy Dyrektor Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (07 maja 2019)Miasta zaczynają własną walkę ze skutkami zmian klimatu (29 kwietnia 2019)Gróbarczyk: w tym roku wieloletni program ws. przeciwdziałania suszom i powodziom (26 kwietnia 2019)ARiMR: od dzisiaj można składać wnioski o pomoc klęskową i związaną z ASF (29 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych