Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City firmy Arcadis

Umowa na dofinansowanie przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym podpisana

a+a-    Powrót       14 maja 2019       Ryzyko   

Jeszcze w tym roku rozpoczniemy realizację przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 8 maja br. PGW Wody Polskie podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie tego projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt jego realizacji wynosi 65 000 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 55 250 000 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowią środki krajowe.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym zostały sporządzone w Polsce po raz pierwszy w 2016 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, które są obecnie aktualizowane. Pierwsze PZRP dofinansowane zostały również z funduszy Unii Europejskiej.

Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i przekazuje Wodom Polskim.

Umowa dotyczy dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koordynacją realizacji projektu pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym” zajmuje się z ramienia PGWWP Wydział Planowania w Departamencie Ochrony przed Powodzią i Suszą. Początek realizacji projektu rozpocznie się w III kw. 2019 r., a zakończy w II kw. 2022 r.

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rząd przyjął założenia do programu zwiększenia retencji w Polsce (11 września 2019)Romanowski: w przyszłości do oszacowania skutków suszy wykorzystane będą nowe technologie (05 września 2019)Dziś susza, jutro powódź. Jak poradzić sobie ze skutkami zmian klimatu? (16 sierpnia 2019)Mała retencja zamiast betonowej dżungli (19 czerwca 2019)Wody Polskie monitorują stan wałów przeciwpowodziowych i zbiorników wodnych (23 maja 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony