Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Rada UE przyjmuje dyrektywę o efektywności energetycznej

25 lipca br. Rada Unii Europejskiej przyjęła nową dyrektywę o efektywności energetycznej jako jeden z elementów pakietu Fit for 55. Dokument niebawem ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE, a przepisy wejdą w życie 20 dni później.

   Powrót       26 lipca 2023       Energia   

Celem nowych regulacji jest zmniejszenie zużycia energii końcowej na szczeblu UE o 11,7% w 2030 r. Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie będą mogły skorzystać z elastycznych rozwiązań. Oznacza to, że obowiązywać będzie pułap zużycia energii końcowej w UE wynoszący 763 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej, a w przypadku zużycia pierwotnego – 993 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej. Przypomnijmy, że zużycie energii końcowej odpowiada energii zużytej przez użytkowników końcowych (odbiorców energii), natomiast zużycie energii pierwotnej obejmuje również wolumeny wykorzystywane do produkcji i dostaw energii.

Roczny cel w zakresie oszczędności energii w odniesieniu do zużycia energii końcowej będzie stopniowo wzrastał w latach 2024–2030. W tym okresie państwa członkowskie zgodnie z przepisami roczne oszczędności wynoszące średnio 1,49% zużycia energii końcowej, aż do osiągnięcia 31 grudnia 2030 r. poziomu 1,9%.

Każdy kraj określi swoje cele w zakresie efektywności energetycznej, która pojawią się w krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK). Projekty zaktualizowanych KPEiK miały być przedstawione w czerwcu 2023 r., a ostateczne wersje będzie trzeba przedstawić w 2024 r.

W obliczeniach kraje mogą uwzględniać oszczędności energii zrealizowane dzięki środkom politycznym podejmowanym na podstawie obowiązującej i zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; środkom wynikającym z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (w przypadku instalacji oraz budynków i transportu) oraz nadzwyczajnym środkom w zakresie energii podjętymi na skutek kryzysu energetycznego.

Wymogi dla sektora publicznego

Redukcje obejmą nie tylko podmioty prywatne. Sektor publiczny musi dążyć do rocznego ograniczania zużycia energii na poziomie 1,9%. Obowiązkowi temu nie podlegają transport publiczny i siły zbrojne. Ponadto państwa członkowskie będą zobowiązane, by co roku zapewniać renowację co najmniej 3% całkowitej powierzchni budynków należących do organów publicznych.

UE wdraża pakiet Fit for 55

KE przedstawiła pakiet Fit for 55 (Gotowi na 55) 14 lipca 2021 r. Zadaniem pakietu jest dostosowanie unijnych przepisów klimatyczno-energetycznych do celu, który zakłada osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej oraz zmniejszenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Ponadto, w ramach planu REPowerEU, 18 maja 2022 r. KE zaproponowała szereg dodatkowych ukierunkowanych zmian w dyrektywie o efektywności energetycznej, by uwzględnić niedawne zmiany w krajobrazie energetycznym.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)Za 1.5 roku może zabraknąć środków na „Czyste Powietrze”. PAS (17 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)Będą zmiany w „Stop Smog”. Zmniejszenie wkładu własnego gmin i likwitacja kryterium majątkowego beneficjenta (15 kwietnia 2024)Jak modelować polski system energetyczny (15 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony