Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Rekordowa liczba odmów wydania warunków przyłączenia do sieci – dane URE

W 2022 r. operatorzy sieci dystrybucyjnych zgłosili do URE rekordową liczbę odmów wydania warunków przyłączania instalacji do sieci. Łącznie zgłoszono ponad 7 tys. odmów wydania warunków przyłączenia o łącznej mocy 51 GW.

   Powrót       19 maja 2023       Energia   

W 2022 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) zgłosili rekordową liczbę odmów wydania warunków przyłączenia do sieci. Jak czytamy w sprawozdaniu z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), w ubiegłym roku przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły 7 023 odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na łączną moc 51,05 GW. To znacznie więcej niż w 2021 r., kiedy to zgłoszono 3 751 przypadków odmowy wydania warunków na łączną moc 14,45 GW.

Łącznie w latach 2019-2022 wydano 12 572 odmów wydania warunków przyłączenia o łącznej mocy ponad 77 GW (szczegóły na grafice). Dla porównania, na koniec 2022 r. – zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii – łączna moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych w Polsce wynosiła około 60 GW.

- Należy zauważyć, że Prezes URE odnotowuje wzrost liczby odmów przyłączenia do sieci od wielu lat. Nie inaczej było w 2022 r., który przyniósł wzrost odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o 87,23% w stosunku do roku poprzedniego, ale już w odniesieniu do łącznej mocy przyłączeniowej wzrost wyniósł 253,32% - wskazuje URE.

Czytaj też: [Raport] Tylko w 2021 r. wydano odmowy warunków przyłączenia do sieci na łączną moc 15 GW

49% odmów dyktowane brakiem warunków technicznych

Spośród zgłoszonych do URE przypadków wydania odmowy, 3 461 (49%) odmów spowodowanych było „brakiem warunków technicznych”, w jedynie 72 (1%) przypadkach odmowa dyktowana była względami ekonomicznymi. W pierwszym przypadku odmowy odpowiadały łącznej mocy przyłączeniowej 25,79 GW, w drugim – 67, 59 MW.

W pozostałych 3 490 (50%) przypadkach powodem odmów było połączenie obu przyczyn, tj. występujące jednocześnie niedostateczne warunki techniczne, jak i ekonomiczne. Łączna moc przyłączeniowa odrzuconych z tych powodów wniosków wyniosła 25,19 GW.

Jak podaje URE, z informacji prezentowanych przez OSD na ich stronach internetowych o dostępności mocy przyłączeniowej dla źródeł wynika, że:

  • operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Stoen Operator Sp. z o.o. poinformował o niezaistnieniu w 2022 r. przypadków odmownych,
  • ENEA Operator Sp. z o.o. udzieliła łącznie 1 673 odmów wydania warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla źródeł energii elektrycznej, przy czym spółka ta „nie udzieliła odmowy przyłączenia dla mikroinstalacji”,
  • ENERGA-OPERATOR S.A. przedstawiła informację o 2 267 przypadkach odmownych, w których większość dotyczyła elektrowni fotowoltaicznych o mocy poniżej 1 MW. Odnotowano również przypadki dotyczące jednostek elektrowni wiatrowych, wodnych, a także magazynów energii oraz farm fotowoltaicznych,
  • PGE Dystrybucja S.A. przedstawiła informację, że w 168 przypadkach odmówiła wydania warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wytwórcom, pomimo dysponowania dostępną mocą przyłączeniową dla źródeł na wnioskowanym obszarze. Spółka poinformowała ponadto o 1 515 przypadkach odmów dla jednostek wytwórczych typu OZE i 8 przypadkach odmów dla jednostek wytwórczych innych niż OZE.

Najwięcej odmów z powodu braku warunków technicznych wydano w województwach na północy kraju. W woj. zachodniopomorskim było to 697 odmów, w woj. warmińsko-mazurskim – 563, w woj. pomorskim – 495. Dużą liczbę odmów z tego powodu zgłoszono także w woj. lubuskim (436 odmów) oraz woj. wielkopolskim (410).

Rekordową ilość odmów wynikających z występujących jednocześnie niedostatecznych warunków technicznych, jak i ekonomicznych zanotowano natomiast w woj. wielkopolskim (494 odmów), woj. łódzkim (401) oraz dolnośląskim (397).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

IEO przedstawia Mapę drogową dla rynku magazynowania ciepła (16 maja 2024)257 mln zł na zatrudnienie po węglu. Konkrety z Wielkopolski Wschodniej (16 maja 2024)Trzy umowy o dofinansowanie na projekty rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej (16 maja 2024)Coraz gorsza kondycja sieci – skąd wziąć 500 mld zł na infrastrukturę energetyczną (16 maja 2024)Tereny przemysłowe – idealne dla wiatru? (15 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony