Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Usługi doradcze GOZ z dofinansowaniem. PARP wesprze MŚP w transformacji

   Powrót       21 września 2023       Zrównoważony rozwój   

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Od 10 października o pomoc w opracowaniu modeli biznesowych z tej dziedziny mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski wschodniej. Wszystko w ramach naboru wniosków do pierwszego etapu programu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”, objętego środkami unijnymi z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Celem inicjatywy PARP jest wsparcie dla sektora MŚP z makroregionu Polski wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy oraz sąsiadujących z nią powiatów) w realizacji projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego w duchu GOZ. W konkursie mogą brać udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z wymienionych terenów. Pierwszy etap ma obejmować opracowanie modelu biznesowego transformacji w kierunku GOZ. Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup usług doradczych, które pomogą opracować model biznesowy.

Bez wkładu własnego

Startująca w konkursie firma może otrzymać maksymalnie 82 781 zł, bez konieczności przedstawienia wkładu własnego. Wśród wymienionych w regulaminie konkursu przykładów projektów znajdują się rozwiązania, takie jak wydłużanie życia produktu, ekoprojektowanie, tworzenie platform współdzielenia, symbioza przemysłowa, tworzenie i udział w łańcuchach dostaw, przekształcenie produktu w usługę lub usługi czy też odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów(1). W konkursie obowiązują punktowane kryteria oceny projektów, m.in. zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn, pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) czy zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Planowany okres realizacji projektu, a więc opracowania modelu biznesowego, nie może trwać dłużej niż pięć miesięcy od dnia rozpoczęcia wskazanego w umowie o dofinansowanie. Nabór rozpoczyna się 10 października i trwa do 19 grudnia 2023 r.

O komentarz do konkursu poprosiliśmy Izabelę Fiszer z PARP. Wskazuje ona, że wprowadzenie zasad GOZ może potencjalnie zwiększyć PKB Unii Europejskiej o 0,5% do 2030 roku, tworząc 700 tys. nowych miejsc pracy. Szansa dotyczy również wschodnich województw Polski, w których już podejmuje się takie inicjatywy. - Przykładem może być Radziłów, w którym opracowuje się inteligentny system do zarządzania uzdatnianiem wody pitnej – mówi Izabela Fiszer. Obecny program ma na celu wyeliminować lukę kompetencyjną w przedsiębiorstwach i ułatwić przejście na GOZ. – Dzięki tej pomocy inwestycje firm z sektora MŚP przyczynią się do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju – dodaje Fiszer. Jak wskazuje, zakres objętych pierwszym etapem usług doradczych jest szeroki: - Taką usługą może być np. audyt przedsiębiorstwa, opracowanie możliwych kierunków transformacji w nurcie GOZ, jak również ustalenie możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w zgodzie z zasadami GOZ – mówi nam ekspertka.

O promocji koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego przez PARP pisaliśmy w czerwcu tego roku przy okazji konkursu, w którym przedsiębiorcy mogli zgłaszać już istniejące rozwiązania. Szczegóły na temat obecnego programu oraz regulamin można zobaczyć tutaj(2). Drugi etap konkursu, polegający na wdrożeniu działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego transformacji w kierunku GOZ, rozpocznie się w przyszłym roku.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/773/REGULAMIN-WYBORU-PROJEKTOW-ETAP-I-1.3-FEPW_20230907.pdf
2/ Link:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-msp

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świat polubił systemy kaucyjne. Przegląd globalnych nastrojów z ostatniego dwudziestolecia (20 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)W labiryncie plastiku. Biznes debatuje na Sustainable Industry Lab'24. (06 lutego 2024)Naprawianie się opłaci. Z Brukseli płynie silne wsparcie dla GOZ (02 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony