Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Co zmieni nowelizacja Prawa energetycznego? Jest podpis Prezydenta RP

16 sierpnia br. Prezydent RP Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. Oznacza to szereg nowych rozwiązań na polskim rynku energii elektrycznej.

   Powrót       17 sierpnia 2023       Energia   

Regulacje implementują szereg aktów prawa europejskiego z obszaru energetyki, w tym w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE. Na łamach Teraz-Środowisko.pl na bieżąco relacjonowaliśmy procedowanie projektu w parlamencie. Przypominamy główne założenia nowelizacji.

Umowy z cenami dynamicznymi i usprawnienia administracyjne

Ustawa wprowadza od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh będą mieli dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Nowe regulacje wprowadzają też ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, regulują ich prawa i obowiązki, w tym prawo odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich.

Zmiany dotycząc też cen dynamicznych. Regulacja daje możliwość zawierania umów uwzględniających ceny dynamiczne energii elektrycznej z każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami. Ponadto przewidziano przepisy w zakresie agregatora na rynku energii elektrycznej, odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii, oraz nowego modelu sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej. Dotyczy ona odbiorców energii elektrycznych, których sprzedawca zaprzestał świadczenia usług.

Magazyny energii elektrycznej i CSIRE

Ustawa wdraża mechanizm nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z OZE oraz ograniczania poboru i wprowadzania energii elektrycznej do sieci przez magazyny energii elektrycznej na polecenie operatorów systemu elektroenergetycznego. Wprowadza też zmiany w zakresie funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), który ma ruszyć w 2025 r.

Dokonano też zmiany w zakresie regulacji dotyczących linii bezpośredniej oraz zmniejsza się obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW. Wprowadza się przepisy w zakresie partnerskiego handlu energią odnawialną (tzw. peer-to-peer).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych regulacji wchodzących w życie w innym terminie.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prosument a taryfy dynamiczne (02 października 2023)Cztery silniki dla PV i magazyny ciepła dla kolektorów (29 września 2023)Ruszył rządowy program wsparcia finansowego dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (28 września 2023)Lasy Państwowe a wielkoskalowa energetyka słoneczna (26 września 2023)Kraków wie, jak tworzyć społeczności energetyczne (26 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony