Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.06.2024 24 czerwca 2024

Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę przeciwko fast fashion

   Powrót       19 marca 2024       Odpady   

Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę przeciwko szybkiej modzie (ang. fast fashion). Tekst został jednak znacznie zmieniony: kara nie będzie wyraźnie dotyczyć krótkotrwałej mody, ale uwzględni oznakowanie ekologiczne.

W czwartek 14 marca Francuskie Zgromadzenie Narodowe jednomyślnie przyjęło projekt ustawy mający na celu zmniejszenie wpływu przemysłu tekstylnego na środowisko. W tekście zachowano zakaz reklamy, ale karę finansową skierowaną za krótkotrwałą modę zastąpiono szerszym systemem, który będzie uwzględniał skutki oznakowania ekologicznego. Przyjęcie tej ustawy, która musi teraz przejść przez Senat, z zadowoleniem odbiera wiele podmiotów: koalicja Stop Fast Fashion, zapoczątkowana przez Friends of the Earth, Zero Waste, France Nature Environnement (FNE) i Emmaüs France, Narodowy Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (INEC) oraz Impact France, „ruch francuskich przedsiębiorców i menedżerów, którzy w centrum swojej działalności stawiają wpływ ekologiczny i społeczny”.
Dotknięte są rynki
Debaty w Zgromadzeniu umożliwiły po raz pierwszy określenie zakresu docelowych podmiotów: zachowana definicja odnosi się do liczby nowych odniesień, zgodnie z progami, które zostaną ustalone w drodze dekretu. W tej kwestii Stop Fast Fashion zapowiada, że ​​będzie czujne podczas prac nad rozporządzeniem: - Konieczne jest, aby historyczne marki fast fashion, takie jak Zara, H&M, Action czy nawet Primark, nie wpadły między oczka siatki. Co więcej, posłowie zdali sobie sprawę z tego, że gracze branży fast fashion mogą obejść prawo, dzieląc wolumeny i sprzedając je na targowiskach. A to wszystko jest tak łatwe, że Shein i Temu istnieją w rzeczywistości. Rozszerzono zatem zakres tekstu na sprzedaż realizowaną w tego typu serwisach, włączając w to gigantów szybkiej mody, a także Ali Babę czy nawet Amazona. W tekście wskazano, że w przypadku tych rynków praktyka mody efemerycznej „jest doceniana (…) na podstawie liczby modeli nowych produktów prezentowanych w interfejsie elektronicznym”. Wszystkie referencje sprzedawcy zostaną zatem policzone, aby ocenić, czy progi zostały przekroczone. Warto jednak zaznaczyć, że sprzedaż niesprzedanych przedmiotów nie będzie brana pod uwagę w kalkulacji, pod warunkiem, że rozliczenia dokonają sprzedawcy, którzy pierwotnie nie byli właścicielami produktów.

Brak reklam i komunikat ostrzegawczy

Zasadniczo, podmioty objęte ustawą nie będą już mogły się reklamować. Zakaz ten będzie dotyczył także influencerów na portalach społecznościowych. Ponadto, przedstawiciele fast fashion będą musieli wyświetlać na swoich stronach internetowych komunikaty „zachęcające do abstynencji, naprawy, ponownego użycia i recyklingu produktów oraz podnoszące świadomość ich wpływu na środowisko”, których treść zostanie określona dekretem. - Informacja ta musi być czytelna we wszystkich formatach – dodali posłowie.

Pozostaje kara finansowa, która ma zaatakować obniżki cen krótkotrwałej mody. Początkowo w tekście proponowano podniesienie wysokości kary maksymalnej do 50% ceny sprzedaży. Pułap ten, obecnie ustalony na poziomie 20%, uważa się za zbyt niski, aby zniechęcić do zakupu artykułów, których cena wynosi kilka euro. Pierwotny tekst przewidywał również dekret ustanawiający karę wyraźnie wymierzoną w artykuły fast fashion. Kara ta miała stopniowo wzrastać, aż do osiągnięcia 10 euro za sztukę w 2030 r. (przy zachowaniu pułapu 50% ceny).

Zasada kary zostaje utrzymana...

Tekst nadal przewiduje podwyższenie górnego pułapu kary. Posłowie, obawiając się, że kara zostanie wdrożona zbyt późno, aby uratować francuski przemysł tekstylny, postanowili zapisać w prawie jej stopniowe zwiększanie: 5 euro za produkt w 2025 r., następnie dodatkowe euro rocznie, aby osiągnąć 10 euro w 2030 r. Uzupełnili także system, tworząc premię, która zmniejszy wkład ekologiczny produktów cnotliwych firm. „Dodatkowe składki zebrane [dzięki karze za fast fashion] są w całości rozdzielane w formie premii dla kwalifikujących się producentów” – czytamy w tekście. Cel: zapewnienie neutralności fiskalnej (kara za fast fashion nie może być ukrytym podatkiem).

... ale kara za szybką modę została usunięta

Jednak głównej modyfikacji w tekście nie ma. Porzucono pomysł premii bezpośrednio wpływającej na fast fashion na rzecz systemu o bardziej niepewnych konturach. Obecnie chodzi o ustalenie premii i kar dla artykułów modowych „w szczególności” na podstawie wyniku uzyskanego w wyniku stosowania oznakowania ekologicznego. W tekście dodano także, że produkty o największym wpływie na środowisko nie będą mogły korzystać z premii za ekoprojekt. Ta wersja tekstu zachowuje większość swobody, jaką dysponuje obecnie Refashion, ekologiczna organizacja sektora rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w zakresie bielizny, tekstyliów i obuwia. Określa jedynie, że pod uwagę należy wziąć wynik pokazu środowiskowego. To rozważanie budzi wątpliwości, gdyż obecne przepisy tego nie wymagają (chyba, że ​​zostanie wydane rozporządzenie w tej sprawie), a prace nie zostały jeszcze zakończone (przedstawiliśmy jednak najnowsze arbitraże, zdaniem Inec). Stop Fast Fashion precyzuje ponadto, że „pozostaje (…) czujny w zakresie metodologii, która zostanie przyjęta w zakresie oznakowania ekologicznego”.

Tekst stanowi maszynowe tłumaczenie artykułu ze strony Actu Environnement

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prezes UOKiK wydał dwie zgody na utworzenie operatorów systemu kaucyjnego (24 czerwca 2024)30% recyklatów w butelkach PET od 2030 r. Jak się przygotować? Głos z branży opakowaniowej (21 czerwca 2024)Otwarto zakład odzysku metali przemysłowych i szlachetnych. Zawiercie (20 czerwca 2024)System kaucyjny na forum rządowym. NGO: co z celami recyklingu branży mleczarskiej (14 czerwca 2024)Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony