Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.03.2023 31 marca 2023

Na 10 zidentyfikowanych zagrożeń, aż 6 dotyczy środowiska przyrodniczego

Wśród głównych zagrożeń, z jakimi świat będzie musiał zmierzyć się w ciągu następnych 10 lat, ekonomiści wskazują m.in. utratę bioróżnorodności. Tymczasem, jak wskazują NGOs, wciąż nie doceniamy tego, jak ważna dla nas jest przyroda.

   Powrót       23 stycznia 2023       Ryzyko środowiskowe   

O tym, że utrata bioróżnorodności, obok kryzysu klimatycznego, stanowi jedno z najpoważniejszych globalnych zagrożeń, mówią nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych. Kwestię tę dostrzegają także ekonomiści. Jak czytamy w opublikowanym podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos raporcie(1) „Global Risks Report 2023”, „utrata różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemu jest postrzegana jako jedno z najszybciej pogarszających się globalnych zagrożeń w ciągu najbliższej dekady”.

Raport ten identyfikuje 10 głównych zagrożeń, z jakimi świat będzie musiał zmierzyć się w następnej dekadzie. Są to niepowodzenie w łagodzeniu zmian klimatycznych, niepowodzenie w adaptacji do zmian klimatu, klęski żywiołowe i ekstremalne zjawiska pogodowe, utrata różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemów, niezamierzona migracja na dużą skalę, kryzys zasobów naturalnych, erozja spójności społecznej i polaryzacja społeczna, szeroko rozpowszechniona cyberprzestępczość i brak bezpieczeństwa w sieci, konfrontacja geo-ekonomiczna oraz zdarzenia związane ze szkodami środowiskowymi na dużą skalę.

Czytaj też: Dzika przyroda w zmieniającym się klimacie. Wielu gatunkom grozi wyginięcie

Spośród 10 zidentyfikowanych zagrożeń, aż 6 dotyczy środowiska przyrodniczego, a kryzys bioróżnorodności zajmuje aż czwartą pozycję.

- Obciążenie dla naturalnych ekosystemów będzie rosło, biorąc pod uwagę ich wciąż niedocenianą rolę w gospodarce światowej i ogólnym zdrowiu planety. Utrata przyrody i zmiana klimatu są ze sobą nierozerwalnie związane - niepowodzenie w jednej sferze kaskadowo wpłynie na drugą. Bez znaczącej zmiany polityki lub inwestycji, wzajemne oddziaływanie między zmianami klimatu, utratą różnorodności biologicznej, bezpieczeństwem żywnościowym i zużyciem zasobów naturalnych przyspieszy załamanie ekosystemu, zagrożenie dla dostaw żywności i środków do życia w gospodarkach wrażliwych na zmiany klimatu, wzmocni skutki klęsk żywiołowych i ograniczy dalsze postępy w łagodzeniu skutków zmian klimatu – wskazano w raporcie.

Jak podkreślono, z uwagi na silną zależność światowej produkcji gospodarczej od przyrody, załamanie ekosystemów i zanik bioróżnorodności będzie miał daleko idące konsekwencje gospodarcze i społeczne. Będą one obejmować m.in. spadek planów i wzrost stresu wodnego, co może zaostrzyć potencjalne konflikty, a także utratę źródeł utrzymania w sektorach zależnych od systemów żywnościowych i usługach opartych o naturze.

Populacja dzikich zwierząt spadła o 69%

- Nie doceniamy tego, jak ważna dla nas jest przyroda. Przyroda determinuje i limituje życie na naszej planecie, a nam wciąż zdarza się ignorować to, że tracimy ją w tak zastraszającym tempie – mówiła Ewa Chodkiewicz z WWF Polska podczas konferencji „Razem dla dzikiej przyrody”. Wydarzenie zorganizowane przez Koalicję 10%  odbyło się 23 stycznia br. w Warszawie.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutowali o wyzwaniach związanych z utratą bioróżnorodności. Jak wskazywała Ewa Chodkiewicz, powołując się na wyniki raportu Living Planet Report 2022, od 1970 r. liczebność populacji dzikich zwierząt zmalała średnio aż o 69%, a szacunki naukowców wskazują, że obecnie nawet 1 000 000 gatunków roślin i zwierząt na całym świecie zagrożonych jest wyginięciem.

Tymczasem – jak podkreślano podczas wydarzenia - szacuje się, że 40 bln euro, czyli ponad połowa światowego PKB, zależy od przyrody.

Dr Jarosław Krogulec z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przywołał wyniki prac ponad 100 naukowców zawarte w raporcie „Protecting 30% of the planet for nature: costs, benefits and economic implications”. Wskazywał przy tym, że korzyści ekonomiczne z ochrony 30% powierzchni globu przekraczają poniesione na ten cel koszty w stosunku co najmniej 5 do 1.

Z raportu bezpośrednio wynika, że objęcie 30% powierzchni globu obszarami chronionymi wygenerowałaby dodatkowe 64-454 mld dolarów rocznie do 2050 r.

Czytaj też: COP15 dla bioróżnorodności. Porozumienie Kunming-Montreal jak Paryskie?

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej: edukacja – współpraca – inspiracja (28 marca 2023)Zmiany w rozporządzeniu GBER będą sprzyjać zielonej transformacji (22 marca 2023)Ochrona mórz i oceanów. Zawarto globalne porozumienie (06 marca 2023)Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2023. Pół wieku konwencji CITES nie wyeliminowało nielegalnego handlu przyrodą (03 marca 2023)Niewidzialna architektura jest modna, ale szkodliwa dla ptaków (02 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony