Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.07.2022 02 lipca 2022

Czy kolor wodoru ma znaczenie? Dyskusje wokół polskiej strategii wodorowej

Projekt polskiej strategii wodorowej uznawany jest za krok w dobrym kierunku, choć pojawiają się też opinie, że „zielona strategia wodorowa nadal jest zbyt szara”. Konsultacje dobiegają końca, czekamy na ostateczny kształt dokumentu.

   Powrót       16 lutego 2021       Energia   

Tymczasem Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska, podczas międzynarodowej konferencji „One step for energy transformation, a huge leap for Central and Eastern Europe (CEE) stwierdził, że "trwająca obecnie w mediach dyskusja o kolorach wodoru jest bardzo interesująca, lecz równie myląca. Nie powinniśmy przy podejmowaniu decyzji strategicznych i legislacyjnych kierować się „kolorami” wodoru, lecz poziomem emisji CO2 powstałej przy jego produkcji". Dodał także, że wodór ma szansę odegrać znaczącą rolę w transformacji energetycznej Polski i Europy, tym bardziej, że istnieje wiele obiecujących technologii wodorowych, które mogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w ramach poszczególnych zastosowań końcowych.

Co z tymi kolorami?

Jak podaje Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, obecnie dzielimy wodór na szary, niebieski i zielony. Ten najbardziej pożądany w aspekcie bezemisyjnej energetyki i transportu to wodór zielony, czyli otrzymany w procesie wykorzystującym energię z OZE (np. w elektrolizie wody).

Instytut w swoim artykule wyjaśnia, że współcześnie na świecie większość wodoru otrzymywana jest w procesie reformingu metanu lub zgazowania węgla (np. w Chinach). Taki wodór nosi miano wodoru szarego, ponieważ w procesach tych wykorzystywane są paliwa kopalne i ich emisyjność jest bardzo wysoka. Natomiast w produkcji wodoru niebieskiego (błękitnego) wykorzystuje się nieodnawialne źródła energii i surowce, natomiast zmniejszenie emisyjności tych procesów osiągnięto poprzez zastosowanie metod wychwytu CO2, a następnie jego składowanie bądź ponowne wykorzystanie. - Można powiedzieć, że jesteśmy teraz w erze wodoru szarego, przed nami era przejściowa tzw. niebieskiego wodoru, a w ostatniej fazie wejdziemy w erę wodoru zielonego, gwarantującego osiągnięcie celów polityki klimatycznej i neutralności klimatycznej UE po roku 2050(1) - skonkludowano.

Czytaj: Wodór to remedium na wiele bolączek energetyki, transportu i przemysłu

Projekt polskiej strategii wodorowej

Rząd kończy właśnie konsultacje publiczne projektu Polskiej Strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. Jak ocenia Tobiasz Adamczewski(2), kierownik projektu OZE w Forum Energii, publikacja projektu Strategii jest pozytywnym sygnałem, ale na razie nie ma odzwierciedlenia w innych publikowanych przez rząd dokumentach określających przyszłość polskiej energetyki.

- Wodór, choć jego rolą będzie tylko uzupełnienie miksu paliwowego, będzie stanowić kluczowy element w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Będzie zastępować paliwa kopalne tam, gdzie elektryfikacja sektorów, bazująca na odnawialnych źródłach energii, nie wystarczy, np. w lotnictwie, przemyśle, ale także w transporcie dalekobieżnym i energetyce. Jednak, żeby spełnił swoją rolę jako element dekarbonizacji gospodarki i budowania niezależności energetycznej, wodór musi być zielony – czyli produkowany przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, w Polsce. Dlatego przyznawanie w Strategii nawet przejściowej roli wodorowi z gazu ziemnego czy węgla jest jej głównym mankamentem – wskazuje Adamczewski.

Obszary wymagające doprecyzowania

Tobiasz Adamczewski zwraca uwagę, że w projekcie Strategii brakuje ilościowych celów wykorzystania wodoru w okresie średnioterminowym (2030 r.) i długoterminowym (rok 2040 i 2050), co sprawia, że nie stanowi ona długofalowego wyznacznika dla rozwoju tego rynku. Zauważa przy tym, że w projekcie wspomina się o tym, że powstaje „Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”, której wyniki zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji strategii i byłoby zasadne, żeby założenia i wyniki analizy też mogły być poddane pod dyskusję publiczną zanim zostaną przyjęte i żeby okres prognostyczny był rozciągnięty do roku 2050.

Kolejna sprawa, na jaką ekspert zwraca uwagę, to fakt, że strategia nie wyklucza wsparcia z pieniędzy publicznych produkcji emisyjnego wodoru z paliw kopalnych, co jest sprzeczne z celem... samej Strategii wodorowej. Nawiązuje tutaj do fragmentu mówiącego o „ (…) minimalizacji zależności od paliw kopalnych, przyczyniających się do emisji gazów cieplarnianych do środowiska”. Obecnie produkowany w Polsce szary wodór jest wysokoemisyjny i bazuje na gazie ziemnym. Wspieranie wytwarzania takiego wodoru, nawet przy zastosowaniu technologii CCS, dotowałoby pośrednio uzależnienie polskiej gospodarki od importu gazu.

Czytaj: Powstaje strategia rozwoju technologii CCUS dla Górnego Śląska

Wreszcie pada argument, że w projekcie Strategii zbyt mało uwagi poświęca się informacji na temat systemu wsparcia w postaci „węglowego kontraktu różnicowego”. Może on być kluczowym argumentem dla zakupu zielonego wodoru przez przemysł, jednocześnie zachęcając do inwestowania w jego wytwarzanie. W Strategii brakuje definicji tego systemu wsparcia, zakresu zastosowania i ścieżki wdrożenia w polskim prawie.

Strategia powinna znaleźć odzwierciedlenie w innych ważnych dokumentach nadających kierunek rozwoju sektora energii - przyjętej niedawno Polityce energetycznej Polski (PEP2040) oraz Krajowym planie na rzecz energii i klimatu (KPEiK).

Czytaj: Rząd Kanady inwestuje w produkcję wodoru

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Więcej informacji tutaj:
http://www.ichpw.pl/blog/2020/08/28/trzy-kolory-niebieski/
2/ Więcej tutaj:
https://www.forum-energii.eu/pl/blog/strategia-wodorowa?utm_source=mail&utm_medium=post_15022021&utm_campaign=strategia_wodorowa

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Autobusy wodorowe w polskich miastach. Gdzie trwają testy? (28 czerwca 2022)PE za redukcją emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. przy ochronie miejsc pracy (23 czerwca 2022)Silne partnerstwa szansą na zbudowanie zielonej potęgi Polski na Bałtyku (23 czerwca 2022)Marcin Wasilewski nowym szefem EIT InnoEnergy w regionie Europy Środkowej (21 czerwca 2022)Wiatr to potężny impuls dla gospodarki (02 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony