Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Młodszy specjalista w Dziale Opłat i Opomiarowania PGW Wody Polskie
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis

Wody Polskie o poborze opłat za wodę – zaczęło się przykręcanie śruby

a+a-    Powrót       15 marca 2018       Woda   

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zapowiada intensyfikację poboru opłaty stałej, a w dalszej kolejności także opłaty zmiennej za pobór wód. Jest to na dzisiaj najważniejsze źródło dochodu tego, deficytowego na dziś, przedsiębiorstwa.

- W tej chwili prowadzimy w tym celu intensywne działania; m.in. zostały przesłane informacje do wszystkich jednostek i podmiotów, które korzystały z usług wodnych, pobierając wodę i które miały odpowiednie dokumenty administracyjne – powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej pt. „Rola Wód Polskich w ochronie przed powodzią” prezes tej organizacji Przemysław Daca.

Jak mówił kilka dni temu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, Wody Polskie są przedsiębiorstwem, a więc mają inwestować i mają być dochodowe. - Będą więc mogły na zasadach rynkowych pozyskiwać kapitał na inwestycje – poinformował wówczas.

Samodzielność finansowa dzięki poborowi opłat

Na pytanie, kiedy przedsiębiorstwo zamierza stać się dochodowe, Przemysław Daca mówił, że jest w tym zakresie potencjał. - Z czasem, z roku na rok, mamy zamiar uzyskiwać coraz większą samodzielność finansową, m.in. poprzez pobór opłat za usługi wodne. Myślę, że w przyszłości będziemy wykorzystywać środki własne na przeprowadzenie inwestycji i prac utrzymaniowych - mówił. Dodał jednak, że stawki nie mogą się zmienić (chodzi o ceny wody pitnej dla ludności) - stąd dotacje, które muszą pozostać elementem planu finansowego przedsiębiorstwa.

- Nasze dochody składają się z dwóch głównych części. Są to dotacje przekazywane co roku z różnych działów, m.in. od ministra rolnictwa z działu „gospodarka wodna”, jak również od wojewodów, w zakresie działań przeciwpowodziowych i utrzymania wałów – wyjaśniał. Drugą część dochodów stanowią potencjalne przychody z opłat za usługi wodne. - Głównie to będą przychody z poboru wód powierzchniowych i gruntowych i częściowo ze ścieków, ponadto z dzierżaw i użyczenia gruntów pokrytych wodami, wydawanych decyzji administracyjnych – doprecyzował prezes. Jak zapewnił, proces zbierania opłat z kwartału na kwartał będzie intensyfikowany.

Deficyt w wysokości ok. 59 mln zł

Plan finansowy będący załącznikiem do ustawy budżetowej na rok 2018(1) zawiera strukturę finansowania Wód Polskich. Finansowanie gospodarstwa jest stosunkowo złożone. Z planu wynika, że przewiduje się w tym czasie uzyskanie przychodów w wysokości prawie 1,1 mld zł. Niemal połowę tej kwoty stanowić mają przychody z tytułu opłat za usługi wodne. „Wody Polskie” zostaną też dokapitalizowane prawie 300 mln zł dotacji z budżetu państwa.

- Mamy założony pewien poziom dochodów i mamy założony deficyt - w tym roku w wysokości ok. 59 mln zł. Wynika on m.in. stąd, że przejęliśmy pracowników z Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w liczbie ponad 2600 bez środków na to - mówił. Dodał też, że środki zostały wydatkowane także w związku z utworzeniem nowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Dodatkowo Daca wspomniał o finansowaniu przedsiębiorstwa ze środków unijnych - są to środki z RPO, ale również z POIiŚ. - Tutaj jest duże wsparcie w zakresie inwestycji - są to inwestycje transportowe (transport przyjazny środowisku), jak też przeciwpowodziowe i związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatycznych. Mamy współfinansowanie ze środków Banku Światowego i innych instytucji finansowych – powiedział prezes na spotkaniu.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Plan finansowy jest załącznikiem do ustawy budżetowej na rok 2018
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5A6D36A67DF4C222C12581AA005D03E2/%24File/1876-za%C5%82%C4%85czniki.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wrześniowa nowelizacja Prawa wodnego wchodzi w życie (25 listopada 2019)Wody opadowe trzeba zatrzymać i wykorzystać (18 października 2019)Do 30 października podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne składają kwartalne oświadczenia (17 października 2019)Wody Polskie przejmą uprawnienia nad drogami wodnymi. Nowela do podpisu prezydenta (27 września 2019)Gospodarowanie deszczówką w teorii i praktyce - IV Konferencja GWOR (13 września 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony