Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.02.2024 22 lutego 2024

Wody Polskie o poborze opłat za wodę – zaczęło się przykręcanie śruby

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zapowiada intensyfikację poboru opłaty stałej, a w dalszej kolejności także opłaty zmiennej za pobór wód. Jest to na dzisiaj najważniejsze źródło dochodu tego, deficytowego na dziś, przedsiębiorstwa.

   Powrót       15 marca 2018       Woda   

- W tej chwili prowadzimy w tym celu intensywne działania; m.in. zostały przesłane informacje do wszystkich jednostek i podmiotów, które korzystały z usług wodnych, pobierając wodę i które miały odpowiednie dokumenty administracyjne – powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej pt. „Rola Wód Polskich w ochronie przed powodzią” prezes tej organizacji Przemysław Daca.

Jak mówił kilka dni temu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, Wody Polskie są przedsiębiorstwem, a więc mają inwestować i mają być dochodowe. - Będą więc mogły na zasadach rynkowych pozyskiwać kapitał na inwestycje – poinformował wówczas.

Samodzielność finansowa dzięki poborowi opłat

Na pytanie, kiedy przedsiębiorstwo zamierza stać się dochodowe, Przemysław Daca mówił, że jest w tym zakresie potencjał. - Z czasem, z roku na rok, mamy zamiar uzyskiwać coraz większą samodzielność finansową, m.in. poprzez pobór opłat za usługi wodne. Myślę, że w przyszłości będziemy wykorzystywać środki własne na przeprowadzenie inwestycji i prac utrzymaniowych - mówił. Dodał jednak, że stawki nie mogą się zmienić (chodzi o ceny wody pitnej dla ludności) - stąd dotacje, które muszą pozostać elementem planu finansowego przedsiębiorstwa.

- Nasze dochody składają się z dwóch głównych części. Są to dotacje przekazywane co roku z różnych działów, m.in. od ministra rolnictwa z działu „gospodarka wodna”, jak również od wojewodów, w zakresie działań przeciwpowodziowych i utrzymania wałów – wyjaśniał. Drugą część dochodów stanowią potencjalne przychody z opłat za usługi wodne. - Głównie to będą przychody z poboru wód powierzchniowych i gruntowych i częściowo ze ścieków, ponadto z dzierżaw i użyczenia gruntów pokrytych wodami, wydawanych decyzji administracyjnych – doprecyzował prezes. Jak zapewnił, proces zbierania opłat z kwartału na kwartał będzie intensyfikowany.

Deficyt w wysokości ok. 59 mln zł

Plan finansowy będący załącznikiem do ustawy budżetowej na rok 2018(1) zawiera strukturę finansowania Wód Polskich. Finansowanie gospodarstwa jest stosunkowo złożone. Z planu wynika, że przewiduje się w tym czasie uzyskanie przychodów w wysokości prawie 1,1 mld zł. Niemal połowę tej kwoty stanowić mają przychody z tytułu opłat za usługi wodne. „Wody Polskie” zostaną też dokapitalizowane prawie 300 mln zł dotacji z budżetu państwa.

- Mamy założony pewien poziom dochodów i mamy założony deficyt - w tym roku w wysokości ok. 59 mln zł. Wynika on m.in. stąd, że przejęliśmy pracowników z Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w liczbie ponad 2600 bez środków na to - mówił. Dodał też, że środki zostały wydatkowane także w związku z utworzeniem nowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Dodatkowo Daca wspomniał o finansowaniu przedsiębiorstwa ze środków unijnych - są to środki z RPO, ale również z POIiŚ. - Tutaj jest duże wsparcie w zakresie inwestycji - są to inwestycje transportowe (transport przyjazny środowisku), jak też przeciwpowodziowe i związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatycznych. Mamy współfinansowanie ze środków Banku Światowego i innych instytucji finansowych – powiedział prezes na spotkaniu.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Plan finansowy jest załącznikiem do ustawy budżetowej na rok 2018
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5A6D36A67DF4C222C12581AA005D03E2/%24File/1876-za%C5%82%C4%85czniki.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK o Programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych (21 lutego 2024)Oczyszczalnie drenażowe jak bomba z opóźnionym zapłonem (09 lutego 2024)Wiceszef MI: to, co zrobiono w kwestii ustalania taryf, było błędem (08 lutego 2024)GIOŚ zaprasza do konsultacji ws. wód morskich. Czas do 9 lutego br. (23 stycznia 2024)Jak idzie realizacja KPOŚK? Dostępny wzór sprawozdania realizacji KPOŚK za 2023 r. (05 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony