Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Wody Polskie: powrót do zatwierdzania taryf wod.-kan. przez gminy sprzeczny z zaleceniami NIK

   Powrót       11 stycznia 2024       Woda   

Zdaniem Wód Polskich powrót do zatwierdzania taryf wod.-kan. przez gminy stoi w sprzeczności z wnioskami pokontrolnymi NIK, która w 2015 r. wskazała m.in. na nadmierne obciążenie budżetów domowych kosztami dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

PGW Wody Polskie w stanowisku przesłanym Serwisowi Samorządowemu PAP podkreśliły, że zarzuty branży wodociągowej, iż za trudną sytuację finansową przedsiębiorstw wod.-kan. odpowiada organ regulacyjny, są bezpodstawne.

Zdaniem Wód Polskich powrót do stanu prawnego sprzed 2018 roku stoi w sprzeczności z wnioskami pokontrolnymi NIK, w tym w szczególności w zakresie nadmiernego obciążenia budżetów domowych konsumentów kosztami dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Czytaj też: Black-out wodny na horyzoncie? O nieadekwatnych taryfach mówią spółki wod-kan, ale i NIK

W niedawnym wywiadzie dla samorzad.pap.pl prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” mec. Paweł Sikorski wskazał, że główną przyczyną pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw wod.-kan. są działania Wód Polskich, które uniemożliwiły spółkom wodociągowym urealnienie cen za wodę i ścieki. Jego zdaniem rozwiązaniem sytuacji byłby powrót do rozwiązań prawnych, w których zatwierdzaniem taryf zajmowały się gminy.

W przesłanym stanowisku Wody Polskie przypomniały raport NIK z 2015 r., w którym Izba zwróciła uwagę, że „postawione w potrójnej roli: właściciela przedsiębiorstwa, regulatora i przedstawiciela konsumentów samorządy nie wykorzystywały skutecznie swoich uprawnień i nie chroniły mieszkańców przed systematycznym wzrostem cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków”.

Dodatkowo NIK zauważyła, że nie został jednoznacznie określony próg dostępności cenowej, ani metodologia jego obliczania. Powodowało to ryzyko dużej dowolności przy wyznaczaniu cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w poszczególnych gminach.

Jednym z zaleceń Izby było ustanowienie funkcji zewnętrznego regulatora rynku na poziomie centralnym lub regionalnym, do którego zadań należałoby np. prowadzenie analiz w oparciu o dane uzyskiwane z przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, dzięki czemu możliwe byłoby ustalanie wieloletnich limitów taryf w układzie regionalnym z uwzględnieniem kategoryzacji gmin.

Skrócenie taryf trybem szczególnym

Odnosząc się do zarzutu blokowania przez regulatora możliwości urealnienia taryf za wodę i ścieki, Wody Polskie podkreśliły, że „powodem negatywnie rozpatrzonych wniosków o zmianę obowiązujących taryf za wodę i ścieki pozostają  wady formalnoprawne oraz błędy merytoryczne”.

Organ zwrócił uwagę, że postępowanie w przedmiocie modyfikacji taryfy jest postępowaniem prowadzonym w szczególnym trybie i ma charakter wyjątku ustawowego od standardowego trybu zatwierdzania taryf.

"Aby możliwym było skrócenie obowiązywania aktualnej taryfy wszystkie okoliczności wskazywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jako uzasadniony przypadek muszą zostać tak zakwalifikowane przez organ regulacyjny. Nie można bowiem zapominać o tym, że wszystkie przesłanki, które wykraczają poza tryb art. 24j mają charakter kosztów nieuzasadnionych i w konsekwencji powodują nadmierny wzrost cen za wodę i ścieki. Przypominamy, że zadaniem ustawowym organu regulacyjnego jest ochrona odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen” – czytamy w stanowisku Wód Polskich.

Zdaniem regulatora aktualnie obowiązujące rozwiązania znacząco wpływają na zwiększenie gwarancji dokonywania obiektywnej oceny taryfy.

„Na szczególną uwagę zasługuje wymóg oceny, analizy i weryfikacji jej projektu (art. 24c ust. 2 zzwoś). Ziszczenie się tych wymogów ustawowych chociażby po znacznym upływie czasu wygenerowanego przez ewentualne środki zaskarżenia zdaje się być jednak wartością nadrzędną biorąc pod uwagę podstawową zasadę, którą powinien kierować się organ regulacyjny oraz – a nawet przede wszystkim – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, tj. zasadę ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Końcowo stronom przysługuje także środek zaskarżenia (skarga lub sprzeciw) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” – czytamy w stanowisku Wód Polskich.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Uzgodniono nowe zasady zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych (30 stycznia 2024)Większość Polaków uzależniona jest od spółek wod-kan. Te mają poważne problemy finansowe (14 grudnia 2023)Polityka rządu w zakresie PPP. Wkrótce przyjęcie dokumentu (30 czerwca 2023)Prawo dotyczące sektora wod-kan musi nadążyć za postępem technologicznym i wiedzą o środowisku (24 maja 2023)26. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON już od 18 października (14 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony