Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.04.2021 18 kwietnia 2021

Wojewoda będzie mógł zmienić zasady selektywnej zbiórki odpadów w sytuacji kryzysowej

   Powrót       30 marca 2020       Odpady   

Wojewoda będzie mógł zmienić zasady selektywnej zbiorki odpadów, tzn. zmniejszyć liczbę frakcji w zależności od potrzeb lub uznać wszystkie powstające odpady za nieposegregowane - wynika z przepisów tzw. tarczy antykryzysowej.

W przepisach tarczy znalazły się zapisy, które odnoszą się m.in. do odpadów komunalnych. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wyjaśnił PAP, że nowe przepisy będą miały zastosowanie w sytuacji, kiedy przez koronawirusa branża odpadowa nie będzie mogła normalnie działać, np. ze względu na mniejszą liczbę pracowników. Chodzi np. o zachorowania, kwarantannę itd. - Wówczas wojewoda z urzędu lub na wniosek odpowiednich władz lokalnych a nawet samych przedsiębiorstw może zarządzić różnorodne działania udrożniające system - podkreślił wiceminister.

Uprawnienia wojewody

Co z odpadami wytwarzanymi przez osoby z potwierdzonym wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19?

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, odpady wytwarzane przez osoby przebywające na kwarantannie domowej z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19, ale przechodzących proces leczenia w domu (objętych jednocześnie kwarantanną), należy umieścić w dodatkowym worku (tj. w dwóch workach) i wyrzucić do śmietnika/altany śmietnikowej, gdzie gromadzone są odpady komunalne. Worek ten należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane – przypomina Ministerstwo Klimatu.

Wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego po kliknięciu w ramkę (do pobrania plika pdf).

Zgodnie z nowym prawem wojewoda będzie mógł wydać polecenie składowania i spalania odpadów bez jakichkolwiek lub określonych wstępnych procesów przetwarzania, które są wymagane przed tymi procesami. Chodzi o wysegregowanie odpadów do odzysku, w tym recyklingu czy zmniejszenie masy odpadów przed składowaniem.

Wojewoda będzie mógł też zmienić zasady selektywnego zbierania odpadów(1) tzn. zmniejszyć liczbę frakcji w zależności od potrzeb, bądź uznać wszystkie odpady jako niesegregowane - zmieszane. Będzie on mógł też zmienić częstotliwość odbioru odpadów, zmienić sposób ich segregacji.

Odpady medyczne nie tylko do spalarni odpadów niebezpiecznych

Nowe przepisy odnoszą się również do odpadów medycznych. W razie konieczności, zakaźne odpady medyczne, będzie można przetworzyć w innych niż spalarnie odpadów niebezpiecznych instalacjach umożliwiających ich bezpieczną przeróbkę. - Bedzie mogło się to odbyć pod warunkiem spełnienia podstawowych wymogów organizacyjnych i technicznych - zaznaczył Ozdoba.

Tarcza antykryzysowa wydłuży ponadto możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej, choć nadal rekomendowana jest ewidencja elektroniczna przez BDO, czyli tzw. Bazę Danych Odpadowych.

Czytaj: Nowe terminy w BDO - papierowa ewidencja odpadów ma być przedłużona do 31 grudnia br.

- Wszystkie działania wojewodów na podstawie nowych przepisów będą monitorowane w Ministerstwie Klimatu oraz przez Inspektorów Ochrony Środowiska, gdyż obecna sytuacja nie powinna być wykorzystywana do podważania dotychczasowego dorobku kraju w zakresie rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności systemu selektywnego zbierania odpadów - zapewnił Ozdoba.

Dodał, że z uwagi na utrudnienia w przepływie towarów, polska branża recyklingu sygnalizuje narastające trudności w pozyskaniu surowców do produkcji recyklatów, ponieważ były one dotychczas częściowo sprowadzane z innych krajów UE.

Dbajmy o selektywną zbiórkę

- Dbanie o selektywną zbiórkę w kraju jest obecnie jednym z warunków utrzymania działalności przez polskie przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem - zauważył przedstawiciel resortu klimatu.

Ozdoba dodał, że ma nadzieję, że stan epidemii nie wymusi masowego stosowania nowych przepisów przez wojewodów, które obecnie mają na celu głównie przygotować narzędzia prawne umożliwiające reagowanie w lokalnych sytuacjach kryzysowych. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Od połowy 2017 roku obowiązuje rozporządzenie nakazujące segregację śmieci na pięć frakcji (plastik i metal, papier, szkło, odpady zmieszane i bioodpady).
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/jak-segregowac-odpady-6926.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

MF: Skutki ulg za kompostowniki gmina powinna wykazać w sprawozdaniu Rb-27S (09 kwietnia 2021)MKiŚ wprowadzi maksymalne stawki za odbiór odpadów (02 kwietnia 2021)Ruda Śląska zaskarży unieważnienie programu osłonowego dot. cen odpadów (24 marca 2021)Międzynarodowy Dzień Recyklingu – czy polscy recyklerzy mają co świętować? (18 marca 2021)Poznań występuje z GOAP. Miasto chce odzyskać pełną „władzę” nad odpadami (11 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony