Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Referendarz ds. rozwoju elektromobilności Ministerstwo Energii
Starszy inspektor ds. przygotowania dokumentacji projektowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Województwo kujawsko-pomorskie inwestuje w transport multimodalny

a+a-    Powrót       20 lutego 2019       Transport   

Dobiega końca realizacja międzynarodowego projektu EMMA, którego efektem jest między innymi wspólne opracowanie przez samorząd województwa i władze Bydgoszczy Studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Urząd Marszałkowski przystępuje do udziału w kontynuacji tego przedsięwzięcia, w którym planuje organizację kolejnych rejsów promujących korzyści płynące z rozwoju żeglugi śródlądowej. Uczestniczymy też w międzynarodowym projekcie dotyczącym rozwoju transportu kombinowanego, czyli wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu.

- Budowa platformy multimodalnej, dobrze skomunikowanej z siecią drogową i kolejową oraz śródlądowymi drogami wodnymi, będzie niezwykle ważnym impulsem rozwojowym dla gospodarki regionu. Nasze centralnie w kraju położone województwo jest najlepszą lokalizacją dla takiej inwestycji. To szansa rozwojowa, której nie możemy stracić – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Celem realizowanego od 2016 roku międzynarodowego projektu EMMA było zwiększenie świadomości o korzyściach, jakie niesie za sobą transport morski i śródlądowy. Warte 4,4 miliona euro przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Realizuje je 21 partnerów z Finlandii, Szwecji, Niemiec, Litwy i Polski oraz 43 partnerów stowarzyszonych z sześciu krajów. W woj. kujawsko-pomorskim projekt, którego budżet wyniósł 363 tysiące euro przy poziomie dofinansowania 85 proc., realizowały wspólnie władze Bydgoszczy oraz samorząd województwa.

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Efektem realizacji projektu w Kujawsko-Pomorskiem jest opracowanie studium lokalizacyjnego dla położonej na terenie Bydgoszczy i Solca Kujawskiego platformy multimodalnej, czyli przeładunkowego węzła transportowego, w którym krzyżują się i uzupełniają różne systemy przewożenia towarów. Studium wskazuje lokalizację platformy między 768 a 769 kilometrem lewego brzegu Wisły. Szacunkowa docelowa prognoza przeładowanych towarów to 2,9 miliona ton rocznie, a roczne przychody operacyjne projektu szacowane są na 15 milionów złotych w 2028 roku (23 mln zł w 2054 r.) przy kosztach eksploatacji i utrzymania projektu na poziomie 4,5 miliona złotych (6,8 mln zł w 2054 r.).

Inne efekty realizacji projektu EMMA

Inne efekty realizacji projektu EMMA to między innymi identyfikacja „wąskich gardeł” na śródlądowych drogach wodnych, opracowanie dokumentu charakteryzującego towarowe jednostki pływające po polskich rzekach i kanałach, udział w przygotowaniu Planu Poprawy Konkurencyjności, czyli diagnozy stanu żeglugi śródlądowej w obrębie Bałtyku, a także identyfikacja przedsiębiorstw zainteresowanych korzystaniem z transportu wodnego i analiza potencjału nowych usług żeglugowych. Podjęto też prace dotyczące sporządzenia studium przebiegu drogi wodnej E70 na odcinku Odra-Wisła, a przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powstało Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych.

Projekt EMMA jest w ostatniej fazie realizacji. Samorząd województwa planuje udział w jego kontynuacji w postaci EMMA Extension, którego celem jest wdrożenie wypracowanych dotychczas rozwiązań. Budżet województwa kujawsko-pomorskiego to 114 tysięcy euro przy poziomie dofinansowania z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 85 procent. Trwa procedura oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Decyzji możemy spodziewać się w kwietniu.

Rozszerzeniem dotychczasowej współpracy w ramach projektu EMMA jest udział samorządu województwa w realizowanym od stycznia międzynarodowym projekcie COMBINE, koncentrującym się przede wszystkim na rozwoju usług transportu kombinowanego. W wartym 3,5 miliona euro i finansowanym z programu Interreg przedsięwzięciu uczestniczy 14 partnerów z ośmiu krajów. W ramach projektu samorząd województwa przygotuje kolejne opracowania dotyczące platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski. Chodzi przede wszystkim o włączenie planowanego portu multimodalnego w system krajowej i międzynarodowej dystrybucji towarów oraz koncepcję tzw. ostatniej mili, czyli dystrybucji towarów z i do platformy w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Adam Szumlas nowym dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej (09 maja 2019)Polska gospodarka wodna w UE: Na początku nacisk położono na oczyszczanie ścieków (02 maja 2019)Prezydent podpisał ustawę o żegludze śródlądowej (27 marca 2019)Odrzańska Droga Wodna gotowa na otwarcie sezonu żeglugowego (07 marca 2019)Rozpoczęły się przygotowania do budowy stopnia wodnego Ścinawa na Odrze (05 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony